Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

National Toll Payment Services Co. Ltd.

Mađarska mreža javnih cesta (autoceste, magistralne ceste) može se koristiti samo s valjanim ovlaštenjem za korištenje cesta (e-Vignette/e-Matrica). Blagovremeno unaprijed i na svim ulaznim tačkama na autocestu, postavljeni su odgovarajući prometni znakovi koji upozoravaju vozača na obvezu plaćanja. Autorizacija se mora platiti prije ulaska na autocestu sa maksimalnim grejs periodom od 60 minuta (bilo koje kupnje izvršene nakon ovog roka ne mogu biti prihvaćene) i za% bold_start% tačan period važenja, registarsku oznaku vozila, šifru zemlje i kategoriju vozila.

Kategorije cestarina

U skladu s propisima organizacije koja vrši izdavanje, odgovornost za bilo kakve saobraćajne prekršaje ostaje na registriranom vlasniku dotičnog vozila, nezavisno o osobi koja je tada upravljala tim vozilom.

Kako unaprijed platiti cestarinu

Naknada se može kupiti unaprijed na nekoliko tačaka na autocesti; na NUSZ-ovim osobnim prodajnim mjestima (služba za korisnike) i na drugim maloprodajnim mjestima (npr. benzinske stanice). Naknada se može uplatiti i putem interneta, tekstualnom porukom sa mobilnog telefona i putem smartphone aplikacije. Za više informacija o tome kako izvršiti plaćanje za cestarinu i o lokacijama prodajnih mjesta u Mađarskoj i na granici, molimo posjetite: www.toll-charge.hu.

Prije nego što uplatite naknadu mađarske ceste, morate provjeriti i biti sigurni da su period važenja, registarska oznaka vozila, kategorija vozila i karakteristični kod zemlje ispravno uneseni. Prema tome, registrirani vlasnik vozila uvijek ima odgovornost prilikom plaćanja naknade da svi podaci budu ispravno uneseni.

Ukoliko vozilo nema važeće ovlaštenje za korištenje na cesti u vrijeme inspekcije, mora se platiti Obavijest o novčanoj kazni za neovlašteno korištenje ceste.

Primljena obavijest

Ukoliko ste primili obavještenje (Obavještenje o novčanoj kazni) od EPC-a a smatrate da ste imali važeće ovlaštenje u tom periodu, molimo provjerite jesu li svi podaci na kuponu od računa ispravni (e-Vignette/e-Matrica) i molimo Kontaktiraj EPC sa kopijom, a takođe i sa kopijom dokumenta o registraciji vozila (sve strane).

Na isječku od računa piše da ga morate čuvati najmanje 1 godinu nakon prestanka roka važenja. Ako više nemate isječak od računa, možete zatražiti kopiju na prodajnom mjestu na kojem ste ga kupili.