Norveške cestarine

U Norveškoj ima oko 200 naplatnih stanica. Sve one su automatizirane* i obilježene s "AutoPASS" i simbolom na desnoj strani.

Za vozila koja su u Norveškoj registrirana da prolaze kroz automatske naplatne stanice za naplatu cestarine se računi izdaju naknadno. Račun se šalje poštom (ili e-poštom ako se vlasnik prethodno registrirao preko EPC-ove web stranice). Vozila s uređajem** imaju pravo na cestarinu s popustom i ona će dobiti račun od onoga tko im je izdao uređaj.

Sve automatske stanice za naplatu cestarine opremljene su kamerom koja očitava registarsku tablicu vozila i oznaku za putarinu. Kako bi mogla izdavati račune vozilima registriranim u inostranstvu, Norveška uprava za ceste, Statens Vegvesen, mora dobiti pristup raznim ministarstvima unutarnjih poslova u različitim zemljama. Vozilima registriranim u inostranstvu će račun izdavati Euro Parking Collection plc (EPC). EPC je ovlašteni davatelj usluga s ovlaštenjem da izdaje račune vlasnicima vozila koja su registrirana izvan nadležnosti tijela koja inače izdaju račune. Ovaj račun je izdan na temelju ovakvog ovlaštenja.

Zakonodavstvo

Statens Vegvesen i kompanije koje naplaćuju cestarine mogu izdavati račune vlasnicima vozila za prolazak kroz naplatne rampe u skladu sa Zakonom o javnim cestama, paragraf 27.

Za teška komercijalna vozila preko 3,5 tona težine obavezno je prije ulaska u Norvešku imati otvoren važeći račun AutoPASS.

Vozilima kategoriziranim unutar M1 sada se naplaćuje kao malim vozilima, ako imaju važeći račun AutoPASS otvoren prije ulaska u Norvešku.

Za više informacija o ovome i norveškim naplatnicama, njihovoj lokaciji i o tome kako postaviti uređaj, molimo posjetite www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS je norveški sistem za naplatu cestarina. On je u vlasništvu Statens Vegvesen (norveška Uprava za državne ceste).

Često postavljana pitanja

Svi vozači, bez obzira na državljanstvo, moraju plaćati norveške cestarine. Postoje dvije tarifne klase: laka vozila (3,5 tone i manje) i teška vozila (preko 3,5 tone). Motocikli ne plaćaju cestarine u Norveškoj***

Kako bi efikasno upravljali naplatnim stanicama, operatori za naplate cestarina koriste usluge EPC-a za prikupljanje uplata od vozila registriranih u inostranstvu, kompanije koja je specijalizirana za prekograničnu naplatu i naplatu duga.

Ako ih registrirate, vi ćete kao osoba koja je iznajmila vozilo / davatelj lizinga primati račun direktno. Ako ga ne registrirate, račun će biti poslan kompaniji za iznajmljivanje / lizing. Ta kompanija može dodati administrativne takse radi pokrivanja svojih troškova za obradu računa i naplate iznosa od osobe koja je iznajmila vozilo / davatelja lizinga. Molimo registrirajte se kako biste započeli.

Registriranje kako biste imali račun kod EPC-a će skratiti uobičajeno vrijeme od vašeg putovanja do dobijanja računa. Osim toga, vi ćete imati punu kontrolu nad tim gdje je račun poslan, a isto tako ćete imati pristup svojim računima, provjeravati datume prispijeća, pregledati slike, registrirati se za dostavu e-pošte i vršiti uplate. Možete u bilo koje vrijeme obavijestiti EPC o promjenama ili otkazati registraciju. Molimo registrirajte se kako biste započeli.

Ne, u normalnim okolnostima ne. U većini slučajeva, EPC klijentu nudi izbor između plaćanja na bankovni račun u njegovoj lokalnoj valuti ili na norveški bankovni račun. Ovaj izbor je dostupan u Austriji, Belgiji, Češkoj Republici, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Slovačkoj, Španiji, Švedskoj, Švicarskoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Račun se izdaje u lokalnoj valuti, na osnovu deviznog tečaja na dan izdavanja računa. Takođe je moguće platiti VISA ili MasterCard karticom.

Pitanja i žalbe treba EPC-u uputiti mrežom na www.epcplc.com/communication. Ovo će osoblju EPC-a omogućiti da obrade vaš predmet. Za Dansku i Švedsku moguće je birati lokalni broj koji se preusmjerava na EPC-ovu višejezičnu podršku za klijente. Cijena će biti ista kao i redovne cijene za lokalne pozive u vašoj zemlji. Takođe možete zatražiti povratni poziv.

Obrada podataka i pronalaženje relevantnih informacija može potrajati. Putovanja cestama sa naplatom se u kratkim periodima stavljaju na čekanje kako bi se omogućilo da u istom računu bude uključeno više putovanja. Prema tome, vrijeme ispostavljanja računa može potrajati duže nego što ste navikli.

Dugujete za naknadu od 300 NOK zbog jednog od sljedećih razloga:

  • Ako ste dobili obavijest s dodatnom naknadom za prolazak kroz Svinesundsforbindelsen prije 1. novembra 2015., dobili ste je jer se niste zaustavili i platiti na naplatnoj stanici. Prije 1. novembra 2015. na stanici Svinesundsforbindelsen se plaćalo ručno.
  • Niste platili račun u vremenu dospijeća.

Slika je napravljena na automatskoj naplatnoj stanici. Ako vozilo nema odgovarajući uređaj On-board Unit, automatski se fotografira slika registarske tablice kako bi se vozilo povezalo s registriranim vlasnikom. Te slike se uključuju na račun kako bi se dokazao prolazak kroz naplatnu rampu. Sve uhvaćene slike svog vozila možete vidjeti na www.epcplc.com/view_pictures

Jačina osvjetljenja slike se automatski podešava kako bi se očitao broj sa registarske tablice.

U rijetkim slučajevima može se desiti da naplatna tačka kroz koju ste prošli nije registrirana u našem sistemu. Ako je račun od EPC-a ispostavljen samo za cestarinu, on mora biti plaćen (koristeći načine plaćanja navedene na računu). Ako ste dobili kaznu, pošaljite kopiju računa na visitors@vegfinans.no, a oni će se pobrinuti da morate platiti samo za cestarinu.

* Jedina preostala naplatna postaja s ručnim plaćanjem u Norveškoj, gdje ne možete platiti s uređajem niti vam se naknadno može poslati račun je Atlanterhavstunnelen. Moraćete se zaustaviti i platiti prije nego što se provezete kroz ovo naplatno mjesto.

** Za opširnije informacije i kako naručiti uređaj posjetite www.autopass.no/en/autopass. Registrirajte svoj popust/izuzeće za teška M1 vozila ili vozila s nula emisija prilikom naručivanja uređaja. Uređaj AutoPASS je besplatan, morat ćete platiti samo depozit u visini od 200 NOK, koji će vam biti vraćen kad raskinete ugovor i vratite uređaj.

*** Ako smatrate da je vaše vozilo izuzeto, molimo registrirajte se za uređaj AutoPASS kod tvrtke za naplatu cestarina kako biste registrirali svoje izuzeće ili posjetite www.autopass.no/en/autopass za opširnije informacije.