Izjava o privatnosti EPC Group-e

Opće odredbe

Kako će EPC Group koristiti vaše osobne informacije?

"Euro Parking Collection plc i njene podružnice, Contractum Limited, inkorporirane i registrirane u Engleskoj i Velsu, s reg. brojevima kompanija GB3515275, odnosno GB5755117, i EPC Hungary Kft., registrirana u Mađarskoj, s brojem 01-09-908128, sačinjavaju EPC Group ("EPC")."

"Kompanija EPC je specijalizirana za identifikaciju, obavještavanje i naplatu neplaćenih saobraćajnih i s javnim prijevozom povezanih naknada, troškova i kazni koje se izdaju za vozila registrirana u inostranstvu ili vozila za unajmljivanje sa inostranim ili nerezidentnim unajmljivačima ("FRV") širom Europe."

Mi poštujemo vaše pravo na privatnost, i u ovoj izjavi o privatnosti objašnjavamo zašto EPC prikuplja vaše osobne podatke i kako ih obrađujemo. Ako nas želite kontaktirati zbog načina na koji se rukuje vašim podacima, molimo pišite EPC-u na privacy@epcplc.com

EPC ne prenosi vaše osobne informacije trećim stranama van Europske ekonomske zone, osim ako ne pribavimo vaše izričito dopuštenje da tako učinimo. Teritorije van EEA možda nemaju ekvivalentnu pravnu zaštitu za one koji podnose zahtjev unutar EEA, ali mi osiguravamo da naši partneri smješteni van EEA nastave poduzimate sve korake razumno neophodne kako bi osigurali da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu s ovom Izjavom. Informacije koje vi dostavljate ćemo mi i/ili naši partneri koji obrađuju podatke čuvati sigurnim, bilo da su informacije u elektronskom ili fizičkom formatu.

Sve informacije o vama obrađivaće se samo onoliko dugo koliko to zahtijevaju nadležno zakonodavstvo i pravni osnov za obradu podataka. Svi osobni podaci se čuvaju u šifriranoj formi i, gdje je to moguće, pseudonimizirani su.

EPC ne zahtijeva od vas da nam dostavljate bilo kakve podatke koji spadaju u kategoriju specijalnih podataka koji otkrivaju vaše rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, religijska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, bilo koje genetske ili biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlja ili podatke koji se odnose na vaš spolni život ili spolnu orijentaciju. Molimo zapamtite da ako nam u bilo kojoj tački, naročito tokom žalbenog postupka, dostavite takve podatke, mi usvajamo pragmatični pristup i imamo za cilj korištenje informacija koje su neophodne za razmatranje žalbe.

"Kao subjekt podataka, imate brojna prava koja možete koristiti. Molimo zapamtite da moramo verifikovati vaš identitet kako biste mogli koristiti vaša Prava. Kako bismo ovaj postupak učinili sigurnim, od vas tražimo da nam dostavite: EPC-ovu fakturu/referencu/broj predmeta i registarsku oznaku vozila ("VRM")."

EPC namjerava ispuniti najviše standarde kada vrši obradu osobnih podataka. Stoga, svaku žalbu uzimamo vrlo ozbiljno. Ako želite uložiti žalbu na način na koji smo obrađivali vaše osobne informacije, možete kontaktirati Ured komesara za informacije, u njegovom svojstvu zakonom ovlaštenog tijela koje nadgleda provođenje zakona o zaštiti podataka: https://ico.org.uk/concerns/

EPC ne provodi samo automatizirano donošenje odluka.

Ako vršite plaćanje EPC-u, ono će biti obrađeno od našeg partnera- Payex, koji ispunjava Standarde za sigurnost podataka u industriji platnih kartica (eng. Payment Card Industry Data Security Standard -PCI DSS). EPC ne čuva nijednu informaciju u vezi vaše kartice. Sve informacije obrađuje sPayex, pogledajte pojedinosti ovdje.

Kako biste shvatili kako mi obrađujemo vaše osobne podatke, molimo pročitajte relevantni odjeljak ovog obavještenja. Molimo zapamtite da vi možete pripadati u više od jedne grupe ispod:

Posjetitelji naše web lokacije

Imatelji EPC Web računa (Putarine i kazne)

Vlasnici računa za AutoPASS

Primatelji Kazni za nepropisno parkiranje

Primatelji faktura

Osobne koji pozivaju našu liniju za pomoć

Osobe koji nas kontaktiraju putem pošte

"Osobe koji koriste obrazac "Contact EPC" na web lokaciji"

Osobe koji nam šalju e-poštu

Molba za posaoPosjetitelji naše web lokacije

EPC je kontrolor podataka za informacije koje prikupljamo na našoj web lokaciji.

Kada posjetite www.epcplc.com, www.contractum.eu ili www.epchungary.hu, mi prikupljamo standardne informacije s interneta o prijavljivanjima i pojedinosti o posjetiteljevim ponašanjima; za više pojedinosti pogledajte našu Politika korištenja kolačića. Mi to radimo kako bismo poboljšali vaše iskustvo pretraživanja.

Nastavljajući da pretražujete vi prihvatate gore navedenu politiku.

Nijedna od vaših osobnih data, u ovom slučaju vaša IP adresa, ne prosljeđuje se ni jednoj trećoj strani. Mi štitimo našu web lokaciju od brutalnih nasilnih napada blokiranjem IP adresa s kojih takav napad potiče, pa stoga EPC prikuplja IP adrese koje se potom koriste za rješavanje problema i sigurnost. Evidencije se čuvaju 12 mjeseci.

Nazad na Opće odredbe


Imatelji EPC Web računa (Putarine i kazne)

EPC je kontrolor podataka za informacije koje nam pružate kada se registrirate za jednostavnu za korištenje mrežnu uslugu koja omogućava upravljanje plaćanjima putarina i kazni vezanih za saobraćaj. Osobni podaci sastoje se od: vašeg imena, adrese, adrese e-pošte i registarske oznake vozila.

EPC obrađuje vaše osobne podatke na temelju ugovora u koji stupate kada se registrirate za web račun pod uvjetima navedenim u Uvjeti o pružanju usluge EPC Web lokacije i obrađivaće vaše podatke tokom trajanja ugovora i, ako je primjenjivo, u periodu od 7 godina nakon datuma kad ste platili bilo koju kaznu.

Ako registrirate vaše vozilo, ostvarićete jednostavni pristup obavjestima o kaznama, isporuci e-pošte, plaćanjima, slikama i komunikacijama.

Ako naknade ostanu neplaćene, vaš predmet može biti proslijeđen agenciji za naplatu dugovanja ili možete biti pozvani na sud, što može da poveća iznos duga.

Nazad na Opće odredbe


Vlasnici računa za AutoPASS

Registriranjem vašeg postojećeg AutoPASS računa, pružate nam informacije o okolišnoj diferencijaciji vašeg vozila kako bi se mogla izdati tačna faktura. EPC obrađuje ove podatke prema pisanim uputstvima od Statens Vegvesen (SVV), koji su kontrolori podataka i može ih se kontaktirati na firmapost@vegvesen.no. EPC će obrađivati vaše podatke onoliko dugo koliko bude instruiran od SVV.

Nazad na Opće odredbe


Primatelji Kazni za nepropisno parkiranje

"Kada primite Obavijest o kazni za nepropisno parkiranje (eng. Penalty Charge Notice - "PCN") od EPC-a, to znači da imate dospjelu neizmirenu obavezu plaćanja jednoj ili više Organizacija za izdavanje. "

EPC obrađuje vaše podatke prikazane na relevantnoj obavijesti u ime Organizacije za izdavanje koja je odobrila njeno izdavanje. Organizacija za izdavanje povjerila je svoju funkciju praćenja, izdavanja i naplate novčanih sredstava za vozila registrirana u inostranstvu (eng. Foreign Registered Vehicles - FRV) kompaniji EPC. Ovo povjeravanje funkcije po osnovu punomoći dostupno je za pregled klikom na ovdje i ovdje.

Vaši podaci neće se koristiti ni u kakve druge svrhe osim onih gore navedenih.

EPC pribavlja podatke o registarskim oznakama vozila (VRM) i prekršajima od Organizacije za izdavanje, a pored toga, vaše ime i prezime i adresu od zvaničnog državnog ili regionalne Agencije za izdavanje dozvola. Ako biste željeli biti informirani od koga mi pribavljamo vaše podatke, molimo pošaljite e-poštu na privacy@epcplc.com.

U nekim slučajevima, EPC pribavlja vaše osobne podatke, u formi registarskih oznaka vozila (eng. Vehicle Registration Mark - VRM), vašeg imena i prezimena i adrese neposredno od Organizacije za izdavanje, kompanije za iznajmljivanje vozila ili bivšeg registriranog imaoca vozila. Posljednje se događa kada službeni registar nije ažuriran u pogledu prijenosa vlasništva.

Međutim, ako ste vlasnik EPC Web računa, trebali biste sami da nam obezbijedite podatke prikazane na PCN.

Vaši podaci neće se koristiti ni u kakve druge svrhe osim onih gore navedenih. EPC će obrađivati vaše podatke onoliko dugo koliko bude instruiran od Organizacije za izdavanje i, ako je primjenjivo, u periodu od 7 godina nakon datuma kad ste platili bilo kakvu naknadu

Nazad na Opće odredbe


Primatelji faktura

Kad primite fakturu od EPC-a, to znači da morate izvršiti plaćanje za korištenje sadržaja pruženih od strane jedne ili više Organizacija za izdavanje.

EPC obrađuje vaše podatke prikazane na relevantnoj obavijesti u ime Organizacije za izdavanje koja je odobrila njeno izdavanje. Organizacija za izdavanje povjerila je svoju funkciju praćenja, izdavanja i naplate novčanih sredstava za vozila registrirana u inostranstvu (eng. Foreign Registered Vehicles - FRV) kompaniji EPC. Ovo povjeravanje funkcije po osnovu punomoći dostupno je za pregled klikom na ovdje i ovdje.

Ako naknade ostanu neplaćene, vaš predmet može biti proslijeđen agenciji za naplatu dugovanja ili možete biti pozvani na sud, što može da poveća iznos duga.

EPC pribavlja podatke o registarskim oznakama vozila (VRM) i prekršajima od Organizacije za izdavanje, a pored toga, vaše ime i prezime i adresu od zvaničnog državnog ili regionalne Agencije za izdavanje dozvola. Ako biste željeli biti informirani od koga mi pribavljamo vaše podatke, molimo pošaljite e-poštu na privacy@epcplc.com.

U nekim slučajevima, EPC pribavlja vaše osobne podatke, u formi registarskih oznaka vozila (eng. Vehicle Registration Mark - VRM), vašeg imena i prezimena i adrese neposredno od Organizacije za izdavanje, kompanije za iznajmljivanje vozila ili bivšeg registriranog imaoca vozila. Posljednje se događa kada službeni registar nije ažuriran u pogledu prijenosa vlasništva.

Međutim, ako ste vlasnik EPC Web računa, trebali biste sami da nam obezbijedite podatke prikazane na PCN.

Vaši podaci neće se koristiti ni u kakve druge svrhe osim onih gore navedenih. EPC će obrađivati vaše podatke onoliko dugo koliko bude instruiran od Organizacije za izdavanje i, ako je primjenjivo, u periodu od 7 godina nakon datuma kad ste platili bilo kakvu naknadu

Nazad na Opće odredbe


Osobne koji pozivaju našu liniju za pomoć

EPC-ova telefonska linija za pomoć je savjetodavne prirode i ne prihvatamo žalbe koji su u drugoj formi izuzev u pisanoj. Bilježenje vašeg poziva može biti zadržano u šifriranoj formi u trajanju od šest mjeseci, radi monitoringa kvaliteta, obuke i u svrhe revizije. Ako u budućnost zatražite njegovu kopije, morate nas obavijestiti o datumu i vremenu vašeg poziva.

Nazad na Opće odredbe


Osobe koji nas kontaktiraju putem pošte

Kada nas kontaktirate putem pošte, vi dobrovoljno podnosite vaše osobne podatke i pristajete da mi obrađujemo podatke sadržane u toj komunikaciji.

"Ako nas kontaktirate kako biste načinili predstavku, morate se saglasiti da vaši osobni podaci mogu biti otkriveni relevantnoj Organizaciji za izdavanje koja može da bude smještena van UK i EEA. Ako podnosite vašu predstavku poštom ili faksom, molimo uključite sljedeću pisanu izjavu: "Ovim putem dajem saglasnost da se moji osobni podaci mogu dati na uvid relevantnoj Organizaciji za izdavanje." Prepiska bez ove izjave neće biti uzeta u razmatranje."

EPC obrađuje vaše podatke prikazane na relevantnoj obavijesti u ime Organizacije za izdavanje koja je odobrila njeno izdavanje. Organizacija za izdavanje povjerila je svoju funkciju praćenja, izdavanja i naplate novčanih sredstava za vozila registrirana u inostranstvu (eng. Foreign Registered Vehicles - FRV) kompaniji EPC. Ovo povjeravanje funkcije po osnovu punomoći dostupno je za pregled klikom na ovdje i ovdje.

EPC će obrađivati vaše podatke onoliko dugo koliko bude instruiran od Organizacije za izdavanje i, ako je primjenjivo, u periodu od 7 godina nakon datuma kad ste platili bilo kakvu naknadu

Ako naknade ostanu neplaćene, vaš predmet može biti proslijeđen agenciji za naplatu dugovanja ili možete biti pozvani na sud, što može da poveća iznos duga.

Nazad na Opće odredbe


"Osobe koji koriste obrazac "Contact EPC" na web lokaciji"

"Kada ulažete predstavku protiv zahtjeva za plaćanje naknade putem obrasca "Contact EPC" na EPC-ovoj web lokaciji, pružate nam dodatne podatke u odnosu na one koje već obrađujemo (vidjeti Primatelji kazni za nepropisno parkiranje i Primatelji faktura)."

EPC obrađuje vaše podatke prikazane na relevantnoj obavijesti u ime Organizacije za izdavanje koja je odobrila njeno izdavanje. Organizacija za izdavanje povjerila je svoju funkciju praćenja, izdavanja i naplate novčanih sredstava za vozila registrirana u inostranstvu (eng. Foreign Registered Vehicles - FRV) kompaniji EPC. Ovo povjeravanje funkcije po osnovu punomoći dostupno je za pregled klikom na ovdje i ovdje.

Kako bi vaša predstavka ušla u razmatranje, morate pristati da vaši osobni podaci mogu biti otkriveni relevantnoj Organizaciji za izdavanje koja može da bude smještena van UK i EEA. Molimo slijedite uputstva na našoj web lokaciji

EPC će obrađivati vaše podatke onoliko dugo koliko bude instruiran od Organizacije za izdavanje i, ako je primjenjivo, u periodu od 7 godina nakon datuma kad ste platili bilo kakvu naknadu

Ako naknade ostanu neplaćene, vaš predmet može biti proslijeđen agenciji za naplatu dugovanja ili možete biti pozvani na sud, što može da poveća iznos duga.

Nazad na Opće odredbe


Osobe koji nam šalju e-poštu

Kada nam šaljete e-poštu, vi dobrovoljno podnosite vaše osobne podatke i pristajete da mi obrađujemo podatke sadržane u toj e-pošti, uključujući vašu adresu e-pošte.

EPC obrađuje vaše podatke prikazane na relevantnoj obavijesti u ime Organizacije za izdavanje koja je odobrila njeno izdavanje. Organizacija za izdavanje povjerila je svoju funkciju praćenja, izdavanja i naplate novčanih sredstava za vozila registrirana u inostranstvu (eng. Foreign Registered Vehicles - FRV) kompaniji EPC. Ovo povjeravanje funkcije po osnovu punomoći dostupno je za pregled klikom na ovdje i ovdje.

Nadalje, molimo zapamtite da ako vaša naknada za nepropisno parkiranje ostane neplaćena, vaš predmet, uključujući komunikaciju e-poštom, biće proslijeđen na daljnju provedbu, s potencijalno uvećanim naknadama.

EPC će obrađivati vaše podatke onoliko dugo koliko bude instruiran od Organizacije za izdavanje i, ako je primjenjivo, u periodu od 7 godina nakon datuma kad ste platili bilo kakvu naknadu

Nazad na Opće odredbe


Molba za posao

EPC je kontrolor podataka za informacije koje vi dostavljate tokom postupka pronalaženja osoblja i mi te podatke obrađujemo na bazi legitimnog interesa. Ako imate bilo kakv upit o tome kako mi rukujemo s vašim informacijama, molimo kontaktirajte nas na privacy@epcplc.com.

Sve informacije koje vi dostavite tokom postupka pronalaženja osoblja koristiće se samo u svrhu napretka vašeg zahtjeva ili kako bi se ispunili pravni ili regulatorni zahtjevi, i čuvaće se 12 mjeseci od datuma popunjavanja pozicije.

Mi nećemo dijeliti nijednu od informacija koje dostavite tokom postupka pronalaženja osoblja s bilo kojim trećim stranama u marketinške svrhe, ili pohranjivati bilo koju vašu informaciju van Europske ekonomske zone. Informacije koje vi dostavljate ćemo mi i/ili naši partneri koji obrađuju podatke čuvati sigurnim, bilo da su informacije u elektronskom ili fizičkom formatu.

Nazad na Opće odredbe