Prekršaji u saobraćaju u UK

Prekršaji načinjeni prilikom kretanja u saobraćaju uključuju zabranu desnog ili lijevog skretanja, blokiranje šrafiranog četverokuta na raskrsnici, kretanje u pogrešnom smjeru u slijepoj ulici i zabranjenom U-zaokretu, kretanje autobusnim trakama i crveno označenim rutama.

Sprovođenje zakona o saobraćajnim prekršajima načinjenim pri kretanju omogućava nam da se suprotstavimo opasnim manevrima na putovima, poboljšamo sigurnost na cestama i smanjimo zagušenje.

Opširnije opšte informacije mogu se pronaći na pojedinačnoj web stranici organizacije koja vrši izdavanje.