Crvene rute

Transport for London ima direktnu odgovornost za puteve u nadležnosti Uprave Šireg Londona, koji se zajedno Putna mreža nazivaju Transport for London (eng. Transport for London Road Network, TLRN). Ovi putevi sastoje se od 580 km londonskih strateških puteva i svi su označeni kao crvene rute.

Crvena ruta je put na kom nisu postavljene nikakve kontrole zaustavljanja, označene jednostrukim ili dvostrukim linijama. Crvene rute prvi put su uvedene u Londonu, kao alternativa kontrolama žutom linijom za "zabranjeno zadržavanje" i "zabranjen utovar". Od 2016., crvene rute mogu koristiti sve službe za kontrolu saobraćaja, a u Londonu mali broj crvenih ruta mogu se sada naći izvan TLRN na cesti Borough Roads. Međutim, većina crvenih ruta ostaje dio TfL-ove strateške mreže ("TfL Red Routes").

Najvažniji putevi u Londonu

Dok TLRN sačinjava manje od 5% ukupne putne mreže unutar Šireg Londona, njime saobraća više od trećine londonskog automobilskog saobraćaja, a zajedno sa londonskim autoputevima njima saobraća oko polovine londonskog teškog teretnog saobraćaja.

TfL Red Routes su od suštinskog značaja za održavanje Londona u pokretu i TfL koristi mjere prinude kako bi osigurao da vozači poštuju pravila. Naš prioritet je smanjiti kašnjenja, ne izdavati kazne, i mi pokušavamo pomoći ljudima da razumiju crvene rute tako da izbjegnu svaku nepotrebnu kaznu.

Znakovi i putne oznake duž crvenih ruta kazuju vam šta možete, a šta ne možete da radite. Ako ne poštujete znakove i oznake, možda će vam biti izdata PCN, Obavijest o novčanoj kazni za saobraćajni prekršaj (eng. Penalty Charge Notice).

Na našim crvenim rutama nadgledamo sljedeće:

  • Jednostruke crvene linije
  • Dvostruke crvene linije
  • Parkiranje i utovar
  • Raskrsnice sa žutim kvadratom i zabrane skretanja
  • Autobuske trake

Puteve u nadležnosti lokalnih vlasti

Većinu puteva u Londonu održavaju lokalne uprave. Putevi sa žutim linijama, ili parking automatima "plati i pokaži" (pay and display) ili parking mjesta za stanovnike - svim ovim upravlja lokalna uprava Londona, a ne TfL. (Mali broj crvenih ruta može takođe biti pod kontrolom lokalnih uprava, ali ovo će biti vidljivo na svakoj PCN obavijesti koju oni izdaju). Ako imate bilo kakvo pitanje ili dobijete PCN koja se odnosi na ove puteve, molimo kontaktirajte nadležnu upravu koja će vam moći pomoći.