EPC's tjenestevilkår for hjemmesiden

Baggrund

Disse tjenestevilkår, sammen med alle eventuelle andre dokumenter, der henvises til heri, angiver de vilkår, hvorpå du må bruge epcplc.com-hjemmesiden, eventuelle underdomæner af denne hjemmeside, eller enhver online-applikation med selvregistrering (f.eks. med det formål at rejse i Norge eller Londons miljøzone (ULEZ eller Ultra Low Emission Zone) (hjemmesiden). Læs venligst disse tjenestevilkår omhyggeligt og sørg for, at du forstår dem. Du er forpligtet til at læse og forstå disse tjenestevilkår, da du ved at bruge denne hjemmeside, anses for at acceptere dem. Hvis du ikke accepterer at overholde og være bundet af disse tjenestevilkår, skal du stoppe med at bruge hjemmesiden.

Definitioner og fortolkning

I disse tjenestevilkår skal følgende betegnelser have følgende betydninger:

EPC-konto
betyder en konto, der skal registreres af hjemmesidebrugeren med henblik på at administrere online-betalinger af trafik- og miljørelaterede afgifter eller generelt enhver online-applikation, der tilbydes via hjemmesiden;
EPC
Euro Parking Collection plc, virksomhedsregistreringsnummer: 3515275, registreringsnummer for databeskyttelse: Z5479282; Contractum Limited: virksomhedsregistreringsnummer: 5755117, registreringsnummer for databeskyttelse: Z143131X, momsnummer: 977 7392 50, EPC Finance Limited: virksomhedsregistreringsnummer: 8881682, alle registreret i England og Wales, PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom, og EPC Ungarn KFT: virksomhedsregistreringsnummer: 01-09-908128, registreringsnummer for databeskyttelse: NAIH-112615/2017 (samlet set EPC);'
Indhold
betyder al tekst, billeder, lyd, video, scripts, kode, software, databaser og enhver anden form for information, der kan opbevares på en computer, som vises på eller udgør en del af hjemmesiden;
Platform
betyder samlet, de online-faciliteter, værktøjer, tjenester, infrastruktur og oplysninger, som EPC leverer via hjemmesiden for at formidle administration af ​​trafikrelaterede afgifter;
Tjeneste eller tjenester
betyder de tjenester, der tilbydes via hjemmesiden;
Betalingsoplysninger
betyder eventuelle oplysninger, der kræves for betaling af tjenester fra denne hjemmeside. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, kredit-/betalingskortnumre, bankkontonumre og sorteringskoder eller enhver anden gældende betalingsmetode;
Tredjepartstjenesteudbyder
betyder en tredjepart, der yder en tjeneste, der tilbydes til brugere via hjemmesiden;
Bruger
betyder enhver tredjepart, der får adgang til hjemmesiden og ikke er ansat af Euro Parking Collection plc.

Ejerskab af hjemmesiden

Hjemmesiden ejes og drives af EPC

Vores intellektuelle ejendomsrettigheder og licens

Alt andet indhold medtaget på hjemmesiden, herunder al kundeorienteret materiale, tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, videoklip, datasamlinger, sidelayout og alt underliggende materiale såsom kode, software og databaser samt ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i det pågældende indhold, tilhører EPC, vores associerede selskaber eller andre relevante tredjeparter, medmindre andet specifikt er angivet. Alt indhold er beskyttet af gældende britiske og internationale love og traktater om intellektuel ejendom.

Du må ikke gengive, kopiere, distribuere, opbevare eller på anden måde genbruge materiale fra hjemmesiden, medmindre andet er angivet på hjemmesiden, eller medmindre der gives udtrykkelig skriftlig tilladelse til det af EPC.

Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Medmindre det udtrykkeligt er angivet, kontrolleres disse hjemmesider ikke af EPC eller vores associerede selskaber. EPC påtager sig intet ansvar for indhold af sådanne hjemmesider og fraskriver sig erstatningsansvar for enhver form for tab eller skadeserstatning som følge af brugen af ​​dem. Medtagelsen af ​​et link til en anden hjemmeside på denne hjemmeside indebærer ikke nogen godkendelse af selve hjemmesiderne eller af dem, der kontrollerer dem.

EPC-konti

EPC-konti er en online-applikation med selvregistrering, der giver brugere mulighed for at registrere køretøjsoplysninger samt andre relevante oplysninger med henblik på at administrere betaling af ​​trafikrelaterede afgifter, modtage relevant korrespondance via e-mail samt andre oplysninger, der letter transporten et givet sted. For at kunne drage fordel af denne applikation kræver EPC, at du tilvejebringer og registrerer dine oplysninger på hjemmesiden for at oprette en EPC-konto.

EPC-kontoen indeholder visse personoplysninger, betalingsoplysninger og køretøjsoplysninger, som EPC vil bede dig om at tilvejebringe.

Ved at acceptere tjenestevilkårene og ved at fortsætte med at bruge denne hjemmeside erklærer og garanterer du, at:

Ved at oprette en EPC-konto, bekræfter du yderligere din erklæring og garanti.

Bemærk, at du giver os tilladelse til at informere dig så hurtigt som det er praktisk muligt, hvis EPC gennemfører væsentlige ændringer i den måde, EPC-konti drives på.

Det anbefales, at du ikke deler dine EPC-kontooplysninger, især ikke dit brugernavn og din adgangskode. EPC påtager sig intet erstatningsansvar for eventuelle afholdte tab eller skadeserstatninger, der opstår som følge af, at dine EPC-kontooplysninger bliver delt af dig. Hvis du bruger en delt computer, anbefales det, at du ikke gemmer dine EPC-kontooplysninger i din internetbrowser.

Hvis du har grund til at tro på, at dine EPC-kontooplysninger er blevet indhentet af en anden uden samtykke, bør du omgående kontakte EPC for at suspendere din EPC-konto og annullere eventuelle uautoriserede ordrer eller betalinger, der kan være verserende.

Fortrolighed

Brug af hjemmesiden styres også af vores databeskyttelseserklæring og cookie-politik, som er indarbejdet i disse tjenestevilkår ved denne henvisning.

Opsigelse og annullering

Enten du eller EPC kan opsige din EPC-konto til enhver tid.

Hvis du ønsker at opsige din EPC-konto, bedes du sende os en e-mail med din anmodning.

Ansvarsfraskrivelser

EPC giver ingen garanti for, at hjemmesiden opfylder dine krav, at den vil være af tilfredsstillende kvalitet, at den vil være egnet til et bestemt formål, at den ikke vil krænke tredjepartsrettigheder, at den er kompatibel med alle systemer, at den vil være sikker og at alle oplysninger, der leveres, vil være rigtige. EPC giver ingen garanti for eventuelle specifikke resultater fra brugen af ​​vores tjeneste eller tjenester.

Selv om EPC gør rimelige bestræbelser på at sikre, at hjemmesiden er sikker og fri for fejl, vira og anden malware, anbefales alle brugere at tage ansvar for deres egen sikkerhed, deres personoplysninger og deres computere.

Virusser, malware og sikkerhed

EPC udviser al rimelig omhu for at sikre, at hjemmesiden er sikker og fri for virusser og anden malware, herunder, men ikke begrænset til, scanning for virusser og malware. EPC garanterer dog ikke, at hjemmesiden er sikker eller fri for virusser eller anden malware og accepterer intet erstatningsansvar for dette.

Du må ikke bevidst indføre vira eller anden malware eller eventuelt andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt, enten i eller via vores platform.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del af hjemmesiden, den server, hvorpå hjemmesiden opbevares, eller enhver anden server, computer eller database, der er forbundet til hjemmesiden.

Ændringer i tjenesten og disse servicevilkår

EPC forbeholder sig ret til at ændre hjemmesiden, dens indhold eller disse tjenestevilkår til enhver tid. Du vil være bundet af eventuelle ændringer til tjenestevilkårene fra første gang, du bruger hjemmesiden efter ændringerne. Hvis EPC er forpligtet til at foretage eventuelle ændringer til tjenestevilkårene ved lov, vil disse ændringer automatisk gælde for enhver nuværende brug ud over enhver fremtidig brug.

Hjemmesidens tilgængelighed

Tjenesten leveres "som beset" og på en "som tilgængelig"-basis. EPC giver ingen garanti for, at tjenesten vil være fri for mangler og/eller fejl. I det maksimale omfang tilladt ved lov, giver EPC ingen garantier (udtrykkelige eller stiltiende) for egnethed til et bestemt formål, rigtighed af oplysninger, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.

EPC påtager sig intet erstatningsansvar for eventuelle afbrydelser eller manglende tilgængelighed af hjemmesiden som følge af eksterne årsager, herunder, men ikke begrænset til, svigt af internettjenesteudbyders udstyr, svigt af host-udstyr, svigt af kommunikationsnet, strømafbrydelse, naturkatastrofer, krig eller lovmæssige begrænsninger og censur.

Begrænsning af ansvar

I det omfang tilladt ved lov, accepterer EPC intet erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab eller skadeserstatning, forudsigeligt eller på anden måde, herunder eventuelle indirekte, følge-, særlige eller pønalt begrundede skadeserstatninger som følge af brugen af ​​hjemmesiden eller eventuelle oplysninger indeholdt deri. Brugere bør være opmærksomme på, at de bruger hjemmesiden og dens indhold på egen risiko.

Intet i disse tjenestevilkår udelukker eller begrænser EPC's erstatningsansvar for død eller personskade som følge af eventuel uagtsomhed eller svig fra EPC's side.

Intet i disse tjenestevilkår udelukker eller begrænser EPC's erstatningsansvar for eventuelt direkte eller indirekte tab eller skadeserstatning som følge af forkert levering af tjenester eller afhængighed af urigtige oplysninger, der er medtaget på hjemmesiden.

Selv om alle bestræbelser er gjort for at sikre, at disse tjenestevilkår overholder de relevante bestemmelser i loven, skal det pågældende vilkår i tilfælde af, at et af ​​disse vilkår findes ulovligt, ugyldigt eller på anden måde uden retskraft, anses for adskilt fra disse tjenestevilkår og skal ikke påvirke gyldigheden og retskraften af ​​de resterende tjenestevilkår. Dette vilkår gælder kun i jurisdiktioner, hvor et bestemt vilkår er ulovligt.

Hvordan bruger EPC dine personoplysninger (databeskyttelse)

Alle personoplysninger, som EPC kan indsamle (herunder, men ikke begrænset til, dit navn, adresse og telefonnummer) vil blive indsamlet, brugt og opbevaret i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesloven af 2018.

For nærmere oplysninger om databeskyttelse, bedes du læse EPC's databeskyttelseserklæring.

Andre vigtige vilkår

EPC kan overføre (overdrage) vores forpligtelser og rettigheder i henhold til disse tjenestevilkår til en tredjepart. Hvis dette sker, vil du blive informeret skriftligt herom af EPC. Dine rettigheder i henhold til disse tjenestevilkår vil ikke blive påvirket, og vores forpligtelser i henhold til disse tjenestevilkår overføres til tredjeparten, som forbliver bundet af dem.

EPC kan ændre disse tjenestevilkår fra tid til anden som følge af ændringer i relevante love og andre lovkrav.

Hvis enhver af ​​bestemmelserne i disse tjenestevilkår findes ulovlig, ugyldig eller på anden måde uden retskraft af enhver domstol eller anden myndighed, anses den/de pågældende bestemmelse(r) for at være adskilt fra resten af ​​disse tjenestevilkår. Resten af ​​disse tjenestevilkår skal forblive gyldige og have retskraft.

Ingen manglende udøvelse eller forsinkelse af EPC i udøvelsen af ​​enhver af ​​vores rettigheder i henhold til disse tjenestevilkår betyder, at EPC har givet afkald på den pågældende rettighed, og ingen dispensation af EPC for en overtrædelse af enhver bestemmelse i disse tjenestevilkår betyder, at EPC vil give dispensation for enhver efterfølgende overtrædelse af den samme eller enhver anden bestemmelse.

Lov og kompetence

Disse tjenestevilkår og forholdet mellem dig og EPC er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov.