EPC teave

Euro Parking Collection plc (EPC) on spetsialiseerunud üle Euroopa välismaal registreeritud sõidukitele väljastatud, liiklusega seotud maksmata tasude ja trahvide tuvastamisele, sellekohaste teadete saatmisele ja nende tasude sissenõudmisele.

Praegu tegutseb EPC 15 riigis enam kui 450 väljastava organisatsiooni nimel. Need organisatsioonid hõlmavad peamiselt avalikke asutusi, politseiasutusi, kohalikke omavalitsusi, riiklikke valitsusasutusi, maanteemaksude operaatoreid ja eraparklaid. Täielikku loendit saab vaadata siin: Väljastavad organisatsioonid.

EPC-l on juurdepääs mitmesugustele sõidukite registreerimisasutustele üle Euroopa, mis aitavad õigesti tuvastada registreeritud omanikku/valdajat.

Maanteemaksud

Abistamine maanteemaksu kogumisel, et tuvastada välismaal registreeritud sõidukeid ja väljastada neile arveid, mittetasumise teateid või trahve.

Ummikud ja liiklus

Linnavõimude abistamine liiklusvoolu juhtimisel ja haldamisel, tuvastades eeskirju rikkuvaid välisriigis registreeritud sõidukeid.

Õiguslik

EPC on ettevõte, mis on registreeritud Inglismaal ja Walesis registreerimisnumbriga 03515275. EPC on registreeritud ka Suurbritannia teabevoliniku registris andmekaitse registreerimisnumbriga Z5479282 (UK).

Täiendav õiguslik teave