Norra maanteemaksud

Norras on umbes 200 teemaksupunkti. Kõik need on automatiseeritud* ja tähistatud tekstiga AutoPASS ning selle kõrval oleva sümboliga.

Kui Norra automaatses teemaksupunktis registreeritakse sõiduki läbisõit, esitatakse selle põhjal arve. Arve saadetakse postiga (või meilitsi, kui sõiduki omanik on registreerunud EPC veebisaidil). Kiibiga** sõidukid saavad teemaksudelt soodustust ja neile esitab arve kiibi väljastaja.

Kõigis automaatsetes teemaksupunktides on kaamera, mis registreerib sõiduki numbrimärgi ja teemaksukiibid. Välisriigis registreeritud sõidukitele arve esitamiseks vajab Norra teedeamet (Statens Vegvesen) juurdepääsu eri riikide liiklusregistritele. Välisriikides registreeritud sõidukitele esitab arve Euro Parking Collection plc (EPC). EPC on volitatud teenusepakkuja, kellel on õigus väljastada arveid väljastava organisatsiooni jurisdiktsioonist väljaspool registreeritud sõidukite omanikele. Arve esitatakse selle volituse alusel.

Seadusandlus

Statens Vegvesen ja Norra teemaksuettevõtted võivad sõidukiomanikele teemaksupunktide läbimise eest arveid esitada vastavalt avalike teede seaduse lõigule 27.

Üle 3,5 t kaaluvatel kommertsraskeveokitel peab enne Norrasse sisenemist olema kehtiv AutoPASSi konto.

M1 kategooria sõidukitele kehtivad nüüd väikesõidukite tariifid, tingimusel et neil oleks enne Norrasse sisenemist loodud kehtiv AutoPASSi konto.

Lisateavet selle ja Norra teemaksude, nende kogumise kohtade ja kiibi valmispaneku kohta leiate aadressilt www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS on Norra süsteem teemaksude kogumiseks. Selle omanik on Statens Vegvesen (Norra teedeamet).

KKK

Norra teemaksud kehtivad kõigile juhtidele olenemata nende rahvusest. Tariifiklasse on kaks: kerged sõidukid (kuni 3,5 t) ja rasked sõidukid (üle 3,5 tonni). Mootorrattad ei pea Norras teemakse tasuma***

Teemaksupunktide tõhusaks käitamiseks on teemaksuoperaatorid tellinud välisriigi sõidukite maksete kogumise allhankena EPC-lt, mis on spetsialiseerunud piiriüleste maksete ja võlgade sissenõudmisele.

Kui registreerute, saate teie rendilevõtja/liisinguvõtjana otse arve. Kui te ei registreeru, saadetakse arve rendi-/liisinguettevõttele. Ettevõte võib lisada arve käitlemise ja rendilevõtjalt/liisinguvõtjalt raha sissenõudmise kulude katteks haldustasusid. Palun registreeruge, et alustada.

EPC konto registreerimine vähendab üldjuhul aega, mis kulub teie sõidust (sõitudest) arve saamiseni. Lisaks saate sellega täieliku kontrolli selle üle, kuhu arved saadetakse, ja teil on võimalik vaadata oma arveid, kontrollide maksetähtaegu, vaadata pilte, registreeruda arvete meilitsi saamiseks ning teha makseid. Teil on võimalik EPC-d igal ajal muudatustest teavitada või registreerumine tühistada. Palun registreeruge, et alustada.

Ei, tavaliselt mitte. Enamikul juhtudel pakub EPC kliendile valikut, kas teha makse kohalikule pangakontole või Norra pangakontole. See võimalus on saadaval Austrias, Belgias, Tšehhis, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Leedus, Hollandis, Norras, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis ja Suurbritannias. Arve väljastatakse kohalikus valuutas vastavalt arve väljastamise kuupäeval kehtinud vahetuskursile. Samuti saab maksta VISA või MasterCardiga.

Küsimused ja kaebused tuleb EPC-le esitada veebis aadressil www.epcplc.com/communication. Nii saab EPC personal teie juhtumiga tegeleda. Taanis ja Rootsis saab helistada kohalikule numbrile, mis suunatakse ümber EPC mitmekeelsele klienditoele. Kõne hind on sama nagu teie riigi tavalistel siseriiklikel kõnedel. Samuti saate paluda tagasihelistamist.

Andmete töötlemine ja asjakohase teabe leidmine võib võtta aega. Samuti pannakse teemaksupunkti läbimiskorrad lühikeseks ajaks ootele, et saaks samale arvele lisada rohkem teemaksupunkti läbimisi. Seega võib arve esitamiseks kuluv aeg olla tavapärasest pikem.

300 NOK tasu rakendub järgmistel juhtudel.

  • Kui saite lisatasuga teate Svinesundsforbindelsenist läbisõidu eest enne 1. novembrit 2015, oli selle põhjuseks asjaolu, et te ei peatunud ja ei maksnud teemaksupunktis. Enne 1. novembrit 2015 tuli Svinesundsforbindelsenis kohapeal maksta.
  • Te pole arvet õigeks ajaks tasunud.

Pilt on jäädvustatud automaatses teemaksupunktis. Kui sõidukil pole sobivat pardaseadet, tehakse automaatselt pilt numbrimärgist, et siduda sõiduk registreeritud omanikuga. Pildid on arvega kaasas, et tõestada teemaksupunkti läbimist. Kõiki oma sõidukist tehtud pilte saate vaadata aadressil www.epcplc.com/view_pictures

Pildi heledust reguleeritakse automaatselt, et oleks võimalik numbrimärki lugeda.

Harvadel juhtudel võib ette tulla, et maksepunkt, millest te möödusite, pole meie süsteemis registreeritud. Kui EPC-lt saadud arve on ainult teemaksu eest, tuleb see tasuda (kasutades arvel toodud makseviise). Kui saite ka trahvi, saatke arve koopia aadressile visitors@vegfinans.no ja nad ajavad asja korda, et peaksite maksma ainult teemaksu.

* Ainuke teemaksupunkt Norras, kus ei saa tasuda kiibiga või hiljem esitatava arvega, on Atlanterhavstunnelen. Enne selle läbimist peate peatuma ja maksma.

** Lisateavet ja juhised kiibi tellimiseks leiate aadressilt www.autopass.no/en/autopass. Kiipi tellides registreerige soodustuse saamiseks M1 raskesõidukitelt või saastevabadelt sõidukitelt. AutoPASSi kiip on tasuta, peate maksma ainult NOK 200 tagatisraha, mille saate lepingu lõpetamisel ja kiibi tagastamisel tagasi.

*** Kui arvate, et teie sõiduk on tasust vabastatud, registreeruge teemaksuettevõttes AutoPASSi kiibi saamiseks, et vabastust kasutada, või külastage lisateabe saamiseks lehte www.autopass.no/en/autopass.