EPC:n verkkosivuston palveluehdot

Taustatieto

Nämä palveluehdot yhdessä muiden tässä yhteydessä mainittujen asiakirjojen kanssa muodostavat ehdot, joiden puitteissa voit käyttää epcplc.com-sivustoa ja sen mahdollisia aliverkkotunnuksia tai itserekisteröinnin sovelluksia (kuten Norjassa matkustamiseen tai ULEZ Lontoossa) (sivusto). Lue nämä palveluehdot huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne. Näiden palveluehtojen lukeminen ja ymmärtäminen on pakollista, sillä käyttämällä tätä verkkosivustoa sinun katsotaan hyväksyneen niitä. Jos et suostu noudattamaan näitä palveluehtoja etkä hyväksy niiden sitovuutta, lopeta verkkosivuston käyttö.

Määritelmiä ja tulkinta

Näissä palveluehdoissa seuraavat termit on määritelty seuraavasti:

EPC-tili
tarkoittaa tiliä, joka verkkosivuston käyttäjän tulee rekisteröidä liikenneilmoituksiin liittyvien verkkomaksujen hallintaa varten, ympäristönsuojelujärjestelmien tai yleensä verkkosivustolla saatavilla olevat online-sovellukset;
EPC
Euro Parking Collection plc: yhtiön rekisterinumero: 3515275, tietosuojan rekisteröintinumero: Z5479282; Contractum Limited: yhtiön rekisterinumero: 5755117, tietosuojan rekisteröintinumero: Z143131X, ALV-tunnus: 977 7392 50, EPC Finance Limited: yhtiön rekisterinumero: 8881682; kaikki rekisteröity Englannissa ja Walesissa, PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; ja EPC Hungary KFT: yhtiön rekisterinumero: 01-09-908128, tietosuojan rekisteröintinumero: NAIH-112615/2017 (yhteisesti EPC);'
Sisältö
tarkoittaa kaikkia tekstejä, kuvia, ääntä, videokuvaa, komentosarjoja, koodia, ohjelmistoja, tietokantoja ja kaikkia muita tietomuotoja, joita voidaan säilyttää tietokoneella ja jotka näkyvät verkkosivustolla tai muodostavat osan siitä.
Alusta
tarkoittaa yhteisesti verkkoresursseja, työkaluja, palveluita, infrastruktuuria ja tietoja, jotka EPC tarjoaa verkkosivuston kautta liikennemaksujen hallinnoinnin helpottamiseksi.
Palvelu tai palvelut
tarkoittaa sinulle verkkosivuston kautta saatavia palveluita;
Maksutieto
tarkoittaa tietoja, joita tarvitaan palveluiden maksamiseen verkkosivustolla. Niitä ovat esimerkiksi luotto-/maksukortin numerot, pankkitilien numerot ja lajittelukoodit, näihin kuitenkaan rajoittumatta;
Ulkopuolinen palveluntarjoaja
tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka toimittaa palvelun, jota tarjotaan käyttäjille verkkosivuston kautta;
Käyttäjä
tarkoittaa mitä tahansa kolmatta osapuolta, joka käyttää verkkosivustoa eikä ole Euro Parking Collection plc:n palveluksessa oleva taho.

Verkkosivuston omistajuus

Verkkosivuston omistaa ja sitä ylläpitää EPC

EPC:n immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus

Kaikki verkkosivustolla oleva muu sisältö, mukaan lukien kaikki käyttäjille näkyvät materiaalit, tekstit, grafiikat, logot, kuvakkeet, kuvat, äänileikkeet, videoleikkeet, tietokoosteet ja sivujen asettelu sekä taustalla olevat materiaalit, kuten koodi, ohjelmistot ja tietokannat, sekä kyseisen sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat EPC:n, sen tytäryhtiöiden tai muiden asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta, ellei muuta ole nimenomaisesti mainittu. Sovellettavat Ison-Britannian ja kansainväliset immateriaaliomaisuutta koskevat lait ja sopimukset suojaavat kaikkea sisältöä.

Et saa toisintaa, kopioida, jaella, säilyttää tai millään muulla tavalla käyttää uudelleen verkkosivustolta peräisin olevaa materiaalia, ellei verkkosivustolla ole muuta mainittu tai ellei EPC ole antanut siihen nimenomaista kirjallista lupaa.

Linkkejä muihin verkkosivustoihin

Verkkosivustolla voi olla linkkejä muille verkkosivustoille. Nämä sivustot eivät ole EPC:n tai sen tytäryhtiöiden hallinnassa, ellei muuta ole nimenomaisesti mainittu. EPC ei ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen sisällöstä eikä vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat niiden käytöstä. Muulle verkkosivustolle johtavan linkin sisällyttäminen tähän verkkosivustoon ei tarkoita, että EPC suosittelisi kyseistä sivustoa tai sitä hallinnoivaa tahoa.

EPC-tilit

EPC-tilit ovat itserekisteröinti, online-sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat rekisteröidä ajoneuvon tiedot sekä muut asiaankuuluvat tiedot, hallitakseen liikenteeseen liittyvien maksujen maksamisen, saada asiaankuuluvaa tietoa sähköpostitse sekä muita tietoja jotka auttavat matkustamista annetussa paikassa. Jotta voisit hyötyä tästä hakemuksesta, EPC edellyttää että annat ja rekisteröit tietosi verkkosivustolla luodaksesi EPC-tilin.

EPC-tili sisältää tiettyjä henkilö-, maksu- ja ajoneuvotietoja, jotka EPC pyytää antamaan.

Hyväksymällä palveluehdot ja jatkat verkkosivuston käyttöä esitätte ja vahvistatte että:

Luomalla EPC-tilin vahvistat vakuutuksesi.

Huomaa, että jos EPC toteuttaa muutoksia EPC-tilien toimintaan, sinä valtuutat meitä ilmoittamaan sinulle heti kun tämä on käytettävissä.

Älä anna tilitietojasi kenellekään, varsinkaan käyttäjätunnustasi ja salasanaasi. EPC ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että luovutat tilitietojasi. Jos käytät yhteiskäytössä olevaa tietokonetta, älä tallenna tilitietojasi internetselaimeen.

Jos epäilet, että joku on saanut luvatta haltuunsa tilitietosi, ota välittömästi yhteys EPC:hen. Tällöin tilisi voidaan jäädyttää ja mahdolliset vireillä olevat luvattomat tilaukset ja maksut voidaan peruuttaa.

Yksityisyys

Lisäksi verkkosivuston käyttöön sovelletaan EPC:n verkkosivuston tietosuojailmoitusta ja, evästekäytäntö,joka sisältyy näihin palveluehtoihin tämän viittauksen myötä.

Irtisanominen ja peruuttaminen

Tilisi voidaan sulkea milloin tahansa sinun tai EPC:n toimesta.

Jos haluat sulkea tilisi, lähetä pyyntö EPC:lle sähköpostitse.

Vastuuvapauslausekkeet

EPC ei anna mitään takuita siitä, että verkkosivusto täyttää tarpeesi, on laadultaan tyydyttävä, soveltuu tiettyyn tarkoitukseen, ei riko kolmansien osapuolten oikeuksia, on yhteensopiva kaikkien järjestelmien kanssa ja on turvallinen ja että annetut tiedot pitävät paikkansa. EPC ei anna mitään takuita siitä, että sen palvelun tai palveluiden käyttö tuottaisi tiettyjä tuloksia.

Vaikka Euro Parking Collection plc pyrkii kohtuullisesti varmistamaan, että verkkosivusto on turvallinen ja että siinä ei ole virheitä, viruksia ja muita haittaohjelmia, käyttäjiä kehotetaan huolehtimaan tietoturvastaan, henkilötiedoistaan ja tietokoneistaan.

Virukset, haittaohjelmat ja tietoturva

EPC pyrkii kohtuullisella taidolla ja huolellisuudella varmistamaan, että verkkosivusto on turvallinen ja että siinä ei ole viruksia ja muita haittaohjelmia. Tähän käytetään muun muassa virus- ja haittaohjelmatarkistuksia. EPC ei kuitenkaan takaa, että verkkosivusto on turvallinen tai että siinä ei ole viruksia tai muita haittaohjelmia, eikä ota vastuuta tästä.

Et saa tahallaan levittää viruksia tai muita haittaohjelmia tai muita haitallisia tai teknologisesti haitallisia materiaaleja EPC:n alustaan tai sen kautta.

Et saa yrittää päästä luvatta mihinkään verkkosivuston osaan, palvelimeen, jolle verkkosivusto on tallennettu, tai muuhun verkkosivustoon liittyvään palvelimeen, tietokoneeseen tai tietokantaan.

Muutoksia palveluihin ja näille palveluehdoille

EPC pidättää oikeuden muuttaa verkkosivustoa ja sen sisältöä tai näitä palveluehtoja milloin tahansa. Palveluehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset ovat sitovia siitä lähtien, kun käytät verkkosivustoa ensimmäistä kertaa muutosten tekemisen jälkeen. Jos laki edellyttää, että EPC tekee muutoksia palveluehtoihin, tällaiset muutokset koskevat automaattisesti nykyistä käyttöä tulevan käytön lisäksi.

Verkkosivuston saatavuus

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kun se on saatavilla”. EPC ei takaa palvelun virheettömyyttä. EPC ei suurimmassa lain sallimassa laajuudessa anna nimenomaisia tai hiljaisia takuita sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, tietojen paikkansapitävyydestä, yhteensopivuudesta ja tyydyttävästä laadusta.

EPC ei ota vastuuta verkkosivuston häiriöistä tai saatavuusongelmista, jotka johtuvat ulkoisista syistä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi internet-palveluntarjoajan tai palvelimen laitevika, tietoverkkovika, sähkövika, luonnonilmiöt, sotatoimet tai oikeudelliset rajoitukset ja sensuuri, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Vastuun rajoitus

EPC ei suurimmassa lain sallimassa laajuudessa vastaa suorista tai epäsuorista ennakoitavista tai muista vahingoista, mukaan lukien epäsuorista, välillisistä, erityisistä tai varoittavista vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivuston tai sillä olevien tietojen käytöstä. Käyttäjän tulee tiedostaa, että verkkosivuston ja sen sisällön käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Mikään näissä palveluehdoissa ei sulje pois eikä rajoita EPC:n vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu EPC:n huolimattomuudesta tai petoksesta.

Mikään näissä palveluehdoissa ei sulje pois tai rajoita EPC:n vastuuta suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat palveluiden virheellisestä toimittamisesta tai luottamisesta verkkosivustolla oleviin virheellisiin tietoihin.

Vaikka on pyritty kaikin tavoin varmistamaan, että nämä palveluehdot noudattavat tiukasti lain asiaa koskevia säännöksiä. Jos kuitenkin jokin ehto katsotaan lainvastaiseksi, mitättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto katsotaan erilliseksi näistä palveluehdoista, eikä se vaikuta palveluehtojen jäljelle jäävän osan voimassaoloon ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä ehto pätee vain lainkäyttöalueilla, joilla jokin ehto on lainvastainen.

Miten EPC käyttää henkilötietoja (tietosuoja)

Kaikkia henkilötietoja, joita EPC voi kerätä (mukaan lukien nimi, osoite ja puhelinnumero, näihin kuitenkaan rajoittumatta), kerätään, käytetään ja säilytetään Ison-Britannian vuoden 2018 Data Protection Act-lain ja myöhemmän lainsäädännön määräysten mukaisesti.

Lisätietoja tietosuojasta lue EPC:n tietosuojailmoitus .

Muita tärkeitä ehtoja

EPC voi siirtää (myöntää) näihin palveluehtoihin perustuvat velvollisuutensa ja oikeutensa kolmannelle osapuolelle. Tällaisessa tapauksessa EPC ilmoittaa asiasta kirjallisesti. Näihin palveluehtoihin perustuvat oikeutesi säilyvät ennallaan, ja näihin palveluehtoihin perustuvat EPC:n velvollisuudet siirtyvät kolmannelle osapuolelle, jota ne sitovat.

EPC saattaa muokata näitä palveluehtoja aika ajoin vastaamaan lainsäädännön ja muiden sääntelyvaatimusten muutoksia.

Jos tuomioistuin tai muu viranomainen katsoo jonkin näiden palveluehtojen määräyksen lainvastaiseksi, mitättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys katsotaan erilliseksi palveluehtojen muista määräyksistä. Palveluehtojen muut määräykset pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

Jos EPC ei harjoita näiden palveluehtojen mukaista oikeuttaan tai tekee sen viiveellä, sitä ei katsota kyseisestä oikeudesta luopumiseksi. Jos EPC luopuu näiden palveluehtojen määräyksen rikkomiseen liittyvästä vaateesta, se ei tarkoita, että EPC jatkossa luopuisi saman tai muun määräyksen rikkomiseen liittyvästä vaateesta.

Oikeus ja lainkäyttö

Näihin palveluehtoihin ja käyttäjän ja EPC:n väliseen suhteeseen sovelletaan ja niiden tulkinnassa käytetään Englannin lakia.