Norveške cestarine

Postoji otprilike 200 naplatnih postaja u Norveškoj. Od kojih je svaka automatizirana* i obilježena s "AutoPASS" i simbolom na desnoj strani.

Vozilima koja su kroz automatizirane cestovne naplatne postaje registrirana da se kreću u Norveškoj računi se izdaju naknadno. Račun se šalje poštom (ili e-poštom ako se vlasnik prethodno registrirao preko EPC-ove web stranice). Vozila s uređajem** imaju pravo na cestarinu s popustom i ona će dobiti račun od onoga tko im je izdao uređaj.

Sve automatizirane postaje za naplatu cestarine su snabdjevene kamerom koja očitava registracijski broj tablice vozila i oznaku za cestarinu. Kako bi mogla izdavati račune vozilima registriranim u inozemstvu, Norveška uprava za ceste, Statens Vegvesen, mora dobiti pristup raznim ministarstvima unutarnjih poslova u različitim zemljama. Vozilima registriranim u inozemstvu izdat će se račun od strane Euro Parking Collection plc (EPC). EPC je ovlašteni pružatelj usluga s nadležnošću za izdavanje računa vlasnicima vozila koja su registrirana izvan nadležnosti tijela koja inače izdaju račune. Račun je izdan na temelju ovakvog ovlaštenja.

Zakonodavstvo

Statens Vegvesen i tvrtke koje naplaćuju cestarine mogu izdavati račune vlasnicima vozila za prolazak kroz naplatne rampe u skladu sa Zakonom o javnim cestama, paragraf 27.

Za teška trgovačka vozila preko 3,5 tona težine obvezno je imati važeći račun AutoPASS, otvoren prije ulaska u Norvešku.

Vozilima kategoriziranim unutar M1 sada se naplaćuje kao malim vozilima, ako imaju važeći račun AutoPASS otvoren prije ulaska u Norvešku.

Za više informacija o ovome i norveškim postajama za naplatu cestarine, njihovoj lokaciji i o tome kako postaviti uređaj, molimo posjetite www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS je norveški sustav za naplatu cestarina. On je u vlasništvu Statens Vegvesen (norveška Uprava za državne ceste).

Često postavljana pitanja

Svi vozači, neovisno o nacionalnosti, moraju plaćati norveške cestarine. Postoje dvije tarifne klase: laka vozila (3,5 tone i manje) i teška vozila (preko 3,5 tone). Motorkotači ne plaćaju cestarine u Norveškoj***

S ciljem učinkovitog rukovođenja naplatnim postajama, operatori za ceste s naplatom cestarine koriste usluge EPC-a za prikupljanje uplata od vozila registriranih u inozemstvu, tvrtke koja je specijalizirana za prekograničnu naplatu i naplatu duga.

Ako se registrirate, vi ćete kao osoba koja je iznajmila vozilo / davatelj lizinga primati račun izravno. Ako se ne registrirate, račun će se poslati tvrtki za iznajmljivanje / lizing. Tvrtka može dodati administrativnu pristojbu radi pokrivanja svojih troškova u svezi obrade računa i naplate iznosa od osobe koja je iznajmila vozilo / davatelja lizinga. Molimo registrirajte se kako biste započeli.

Registriranje kako biste imali račun kod EPC-a jamačno će skratiti vrijeme od vašeg putovanja do vašeg primitka računa. Nadalje, vi ćete imati punu kontrolu nad tim gdje je račun poslan, a isto tako ćete imati pristup svojim računima, nadzirati datume prispijeća, pregledati slike, registrirati se za dostavu e-pošte i vršiti plaćanje. Možete u bilo koje vrijeme izvijestiti EPC u svezi promjena ili otkazati registraciju. Molimo registrirajte se kako biste započeli.

Ne, u normalnim okolnostima ne. U većini slučajeva, EPC nudi klijentu izbor između plaćanja na bankovni račun u njegovoj lokalnoj valuti ili na norveški bankovni račun. Ovaj izbor je dostupan u Austriji, Belgiji, Češkoj Republici, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Španjolskoj, Švedskoj, Švicarskoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Račun se izdaje u lokalnoj valuti, na temelju deviznog tečaja na dan računa. Isto tako je moguće platiti VISA ili MasterCard karticom.

Pitanja i pritužbe trebaju se EPC-u uputiti mrežom na www.epcplc.com/communication. Ovo će omogućiti EPC-ovom osoblju da obrade vaš predmet. Za Dansku i Švedsku mogućno je birati lokalni broj koji se preusmjerava na EPC-ovu višejezičnu podršku za klijente. Cijena će biti jednaka redovnim cijenama lokalnih poziva u vašoj zemlji. Možete također zatražiti povratni poziv.

Obrada podataka i pronalaženje relevantnih informacija može potrajati. Prolasci kroz naplatne rampe također se u kratkim periodima stavljaju na čekanje kako bi se omogućilo da u istom računu bude uključeno više prolazaka kroz naplatne rampe. Prema tome, slanje računa može potrajati dulje nego što ste navikli.

Dugujete za pristojbu od 300 NOK zbog jednog od slijedećih razloga:

  • Ako ste dobili obavijest s dodatnom pristojbom za prolazak kroz Svinesundsforbindelsen prije 1. studenog 2015., to ste primili jer se niste zaustavili i platiti na naplatnoj postaji. Prije 1. studenog 2015. na postaji Svinesundsforbindelsen se plaćalo ručno.
  • Niste platili račun u vremenu dospijeća.

Slika je napravljena na automatiziranoj naplatnoj postaji. Ako vozilo nema odgovarajući uređaj On-board Unit, automatski se fotografira slika registarske pločice vozila kako bi se vozilo povezalo s registriranim vlasnikom. Te slike se uključuju na račun kako bi se dokazao prolazak kroz naplatnu rampu. Možete vidjeti sve uhvaćene slike svog vozila na www.epcplc.com/view_pictures

Jačina osvjetljenja slike se automatski podešava kako bi se očitao broj sa registarske pločice.

U rijetkim slučajevima može se desiti da naplatna točka kroz koju ste prošli nije registrirana u našem sustavu. Ako je račun od EPC-a samo za cestarinu, on mora biti plaćen (koristeći načine plaćanja navedene na računu). Ako ste dobili kaznu, pošaljite kopiju računa na visitors@vegfinans.no, a oni će se pobrinuti da morate platiti samo za cestarinu.

* Jedina preostala naplatna postaja s ručnim plaćanjem u Norveškoj, gdje ne možete platiti s uređajem niti vam se naknadno može poslati račun je Atlanterhavstunnelen. Morat ćete se zaustaviti i platiti prije nego što se provezete kroz ovo naplatno mjesto.

** Za opširnije informacije i kako naručiti uređaj posjetite www.autopass.no/en/autopass. Registrirajte svoj popust/izuzeće za teška M1 vozila ili vozila s nula emisija prilikom naručivanja uređaja. Uređaj AutoPASS je besplatan, morat ćete platiti samo depozit u visini 200 NOK, koji će vam biti vraćen kad otkažete ugovor i vratite uređaj.

*** Ako smatrate da je vaše vozilo izuzeto, molimo registrirajte se za uređaj AutoPASS kod tvrtke za naplatu cestarina kako biste registrirali svoje izuzeće ili posjetite www.autopass.no/en/autopass za opširnije informacije.