Uvjeti usluge Web stranice EPC-a

Osnovne informacije

Ovi Uvjeti usluga, zajedno s bilo kojim i svim drugim ovdje navedenim dokumentima utvrđuju uvjete pod kojima možete koristiti web stranicu epcplc.com, bilo koje poddomene ove stranice ili bilo koju aplikaciju za samoregistriranje web računa (npr. za putovanje u Norvešku ili ULEZ u Londonu) (Web stranica). Pažljivo pročitajte ove Uvjete usluge i potrudite se da ih razumijete. Bit će potrebno da pročitate i razumijete ove Uvjete usluge, pošto se korištenjem ove Web stranice smatra da ih prihvaćate. Ako niste suglasni da budete vezani ovim Uvjetima usluge, molimo prestanite koristiti ovu Web stranicu.

Definicije i tumačenje

Pod ovim Uvjetima usluge slijedeći uvjeti će imati slijedeća značenja:

Račun EPC-a
označava račun koji je korisnik Web stranice dužan registrirati kako bi upravljao plaćanjima na mreži kazni vezanih za saobraćaj, planove za ekološku zaštitu ili, općenito, bilo koju mrežnu aplikaciju dostupnu na Web stranici;
EPC
Euro Parking Collection plc: registarski broj tvrtke: 3515275, registarski broj za zaštitu podataka: Z5479282; Contractum Limited: registarski broj tvrtke: 5755117, registarski broj za zaštitu podataka: Z143131X, broj PDV-a: 977 7392 50, EPC Finance Limited: registarski broj tvrtke: 8881682; sve registrirane u Engleskoj i Velsu, PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; i EPC Hungary KFT: registarski broj tvrtke: 01-09-908128, registarski broj za zaštitu podataka: NAIH-112615/2017 (zajednički EPC);'
Sadržaj
označava bilo koji i svaki tekst, slike, zvučne zapise, video zapise, skripte, kod, softver, baze podataka i bilo koji drugi oblik informacija koje se mogu pohraniti na računalu koje se pojavljuje na ili čini dio ove Web stranice;
Platforma
skupno označava online sadržaje, alate, usluge, infrastrukturu i informacije koje EPC pruža putem Web stranice da bi omogućio upravljanje pristojbama vezanim za promet;
Usluga ili Usluge
označavaju usluge koje su vam dostupne putem ove Web stranice;
Informacije o plaćanju
označava sve pojedinosti potrebne za plaćanje Usluga sa ove Web lokacije. To uključuje, ali nije ograničeno na brojeve kreditnih / debitnih kartica, brojeve bankovnih računa i šifre djelatnosti; ili bilo koji drugi važeći način plaćanja;
Treća strana kao davatelj usluga
označava treću stranu koja pruža uslugu koja se nudi Korisnicima preko Web stranice;
Korisnik
označava svaku treću stranu koja pristupa Web stranici i koja nije zaposlena od strane Euro Parking Collection plc.

Vlasništvo nad Web stanicom

Web stranica je u vlasništvu tvrtke EPC koja njome i upravlja

Naša prava intelektualnog vlasništva i licenca

Sav drugi Sadržaj uključen na Web lokaciju, uključujući sve materijale koje korisnik susreće, tekst, grafike, logotipe, ikone, slike, zvučne isječke, video isječke, kompilacije podataka, prikaz stranice i sav temeljni materijal kao što je kod, softver, baze podataka i autorsko pravo i druga prava u vezi sa intelektualnom svojinom u tom Sadržaju, osim ako je naročito naglašeno drugačije, vlasništvo je EPC-a, naših podružnica, parnera, klijenata ili ostalih relevantnih trećih strana. Sav Sadržaj je zaštićen primjenjivim međunarodnim zakonima i sporazumima o intelektualnom vlasništvu, kao i onim koji važe u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ne smijete reproducirati, kopirati, distribuirati, pohranjivati ili na bilo koji drugi način ponovno koristiti materijale s Web stranice osim ako nije drugačije navedeno na Web stranici ili ako EPC za to nije dao izričitu pismenu dozvolu.

Veze prema drugim web stranicama

Ova Web stranica može sadržavati poveznice prema drugim stranicama. Osim ako je izričito navedeno, te stranice nisu pod kontrolom EPC-a ili naših partnera. EPC ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj tih web stranica i odriče se od odgovornosti za bilo koje i sve oblike gubitka ili štete nastale zbog njihovog korištenja. Uključivanje neke poveznice na drugu stranicu sa ove Web stranice ne podrazumijeva nikakvu potvrdu samih tih stranica ili onih koje ih kontroliraju.

Računi EPC-a

EPC Računi je mrežna aplikacija za samoregistraciju koja Korisnicima omogućava registriranje informacija o vozilu kao i drugih relevatnih informacija, kako bi upravljali plaćanjima naknada pa promet, primali relevantnu prepisku putem e-pošte, kao i za druge informacije kojima se olakšava putovanje na određenu lokaciju. Kako biste imali koristi od ove aplikacije, EPC traži da pružite i registrirate svoje podatke na Web stranici radi otvaranja EPC Računa.

EPC Račun će sadržavati izvjesne osobne podatke, informacije o plaćanju i informacije o vozilu koje će od vas zatražiti EPC.

Prihvaćanjem Uvjeta usluga i nastavkom korištenja Web stranice vi izjavljujete i jamčite sljedeće:

Izradom računa EPC-a dodatno potvrđujete svoju izjavu i jamstvo.

Imajte na umu da ako EPC provodi materijalne promjene u načinu na kojim se upravlja EPC Računima, ovlašćujete nas da vas informiramo što je prije moguće.

Preporučuje se da ne dijelite svoje podatke o EPC Računu, posebice korisničko ime i lozinku. EPC ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakve gubitke ili štete nastale zato što ste podijelili svoje podatke o EPC Računu. Ako koristite zajedničko računalo, preporučuje se da ne spremate svoje podatke o EPC Računu u internetskom pregledniku.

Ako imate razloga vjerovati da je podatke o vašem EPC Računu dobio netko drugi bez dopuštenja, smjesta se obratite EPC-u da suspendira vaš EPC Račun i otkaže sve neovlaštene naloge ili plaćanja koje mogu biti na čekanju.

Privatnost

Korištenje Web lokacije se također uređuje našom Izjavom o privatnosti na Web stranici i Politikom korištenja kolačića koji su uključeni u ove Uvjete usluge ovom referencom.

Okončanje i otkazivanje

Bilo vi ili EPC može otkazati vaš EPC Račun u svakom trenutku.

Ako želite poništiti vaš EPC Račun, molimo pošaljite e-poštu s vašim zahtjevom.

Odricanja od odgovornosti

EPC ne daje nikakva jamstva niti izjave da će Web stranica zadovoljiti vaše zahtjeve, da će biti zadovoljavajuće kvalitete, biti prikladna za određenu namjenu, neće kršiti prava trećih strana, biti kompatibilna sa svim sustavima, biti sigurna niti da će sve pružene informacije biti točne. EPC ne jamči ni za kakve određene rezultate proistekle zbog korištenja naše Usluge ili Usluga.

Iako EPC koristi razumne napore kako bi osigurala da je Web stranica sigurna i bez grešaka, virusa i drugih zlonamjernih programa, svim Korisnicima se savjetuje da preuzmu odgovornost za svoju sigurnost, svoje lične podatke podatke i svoje kompjutere.

Virusi, zlonamjerni programi i sigurnost

EPC provodi sve moguće vještine i brigu do razumne mjere kako bi Web stranicu osigurala i oslobodila od virusa i drugih zlonamjernih programa, uključujući, ali ne ograničavajući se na skeniranje virusa i zlonamjernih programa. EPC, ipak, ne jamči da je Web stranica sigurna ili bez virusa ili drugih zlonamjernih programa i ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi s istim.

Ne smijete namjerno uvoditi viruse ili druge zlonamjerne softvere, ili bilo koji drugi materijal koji je zlonamjeran ili tehnološki škodljiv, bilo na ili putem naše Web stranice.

Ne smijete pokušavati dobiti neovlašteni pristup bilo kojem dijelu Web stranice, poslužitelju na kojemu je pohranjena Web stranica ili bilo kojem drugom poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanoj s ovom Web stranicom.

Izmjene u Usluzi i Uvjetima usluga

EPC zadržava pravo izmijeniti ovu Web stranicu, njen Sadržaj ili ove Uvjete usluga u bilo kojem momentu. Vi ćete biti vezani za sve izmjene u Uvjetima usluga prilikom korištenja Web stranice nakon uvođenja izmjena. Ukoliko se od EPC-a zakonom zatraži napraviti bilo kakve izmjene u Uvjetima usluge, te izmjene će se automatski primjenjivati na sve trenutačne upotrebe, kao i sve buduće upotrebe.

Dostupnost Web stranice

Usluga se pruža "kakva jeste" i na bazi "dostupnosti". EPC ne daje nikakvo jamstvo da će Usluga funkcionirati bez pogrešaka i/ili nedostataka. Do najveće mjere dopuštene zakonom EPC ne pruža nikakvo jamstvo (izričito ili implicitno) u pogledu prikladnosti za određenu namjenu, točnost informacija, kompatibilnosti i zadovoljavajuće kvalitete.

EPC ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakav poremećaj ili nedostupnost Web stranice kad je to posljedica vanjskih uzroka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kvar opreme ISP-a, kvar opreme na glavnom poslužitelju, kvar na komunikacijskoj mreži, nestanak struje, prirodne katastrofe, ratna ili zakonska ograničenja i cenzuru.

Ograničenje odgovornosti

Do najveće mjere dopuštene zakonom, EPC ne prihvaća odgovornost za bilo kakav izravan ili neizravan gubitak ili štetu, predvidivu ili ne, uključujući i neizravne, posljedične, posebne ili kaznene odštete koje proizlaze iz korištenja Web stranice ili bilo koje informacije sadržane u njoj. Korisnici trebaju biti svjesni da Web stranicu i njen Sadržaj koriste na vlastiti rizik.

Ništa u ovim Uvjetima usluge ne isključuje niti ograničava obvezu koju EPC ima za slučaj smrti ili osobne nezgode koji rezultira iz bilo kakvog nehata ili prijevare od strane EPC-a.

Ništa u ovim Uvjetima usluge ne isključuje niti ograničava obvezu koju EPC ima za bilo kakav izravan ili neizravan gubitak ili štetu koja proističe iz nepravilne odredbe Usluga ili iz oslanjanja na netočne informacije koje su prisutne na Web stranici.

Iako se poduzimaju sve mjere kako bi se osiguralo da su Uvjeti usluga u strogoj suglasnosti s relevantnim odredbama zakon, ako se otkrije da je bilo koji od ovih uvjeta otkrije da je nezakonit, nepravilan ili ga je po drugoj osnovi nemoguće provesti, takav uvjet će se smatrati odvojenim od ovih Uvjeta usluge i neće utjecati na punovažnost i mogućnost primjene preostalih Uvjeta usluge. Ovaj uvjet će se primjenjivati samo unutar nadležnosti u kojoj je dati uvjet nezakonit.

Kako EPC koristi vaše osobne podatke (Zaštita podataka)

Sve osobne informacije koje EPC može prikupljati (uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime i prezime, adresu i broj telefona) prikupljaće se, koristiti i držati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka iz 2018.

Za detalje u vezi sa zaštitom podatka, molimo pročitajte EPC Izjava o privatnosti.

Ostali važni uvjeti

EPC može prenositi (dodjeljivati) naše obveze i prava po ovim Uvjetima usluge trećoj strani. Ako do toga dođe, EPC će vas obavijestiti u pisanom obliku. Na vaša prava po ovim Uvjetima usluge neće biti utjecaja, a naše obveze po ovim Uvjetima o pružanju usluge prenijet će se na treću stranu koja će ostati vezana za njih.

EPC može povremeno revidirati ove Uvjete usluge zbog promjena u relevantnim zakonima i drugim regulatornim zahtjevima.

Ako se neka odredba ovih Uvjeta usluge utvrdi nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom na neki drugi način od strane bilo kojeg suda ili drugog tijela, ta(e) će se odredba(e) smatrati izdvojenim od ostatka ovih Uvjeta usluge. Ostatak ovih Uvjeta usluge valjan je i primjenjljiv.

Nikakva pogreška ili kašnjenje EPC-a u ostvarivanju prava po ovim Uvjetima o pružanju usluge ne znači da se EPC odrekao svog prava, i nikakvo odricanje od strane EPC-a u vezi kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta o pružanju usluge ne znači da će se EPC odreći bilo kog naknadnog kršenja iste ili bilo koje druge odredbe.

Zakonodavstvo i nadležnost

Ovi Uvjeti pružanja usluge i odnos između vas i EPC-a se uređuju i tumače u skladu sa zakonom Engleske.