EPC Weboldal Szolgáltatási Feltételek

Háttér

A Szolgáltatás Feltételei és az abban hivatkozott minden egyéb dokumentum együttesen szabja meg a weboldal és a weboldal bármely altartományának illetve bármilyen önregisztrációs webesfiók-alkalmazás (pl. ha Norvégiában utazik vagy az ULEZ Londonban) használatának a feltételeit. Kérjük, gondosan olvassa el a Szolgáltatás Feltételeit, hogy megértse azokat. El kell olvasnia és meg kell értenie a Szolgáltatás Feltételeit, mivel a weboldal használatával kötelező elfogadnia azokat. Amennyiben nem fogadja el kötelező érvényűnek a Szolgáltatás Feltételeit, hagyja abba a weboldal használatát.

Meghatározások és értelmezés

A Szolgáltatás Feltételeiben a következő fogalmak a következőket jelentik:

EPC fiók
azt jelenti, hogy egy fiókot kell regisztrálnia a Weboldal felhasználójának ahhoz, hogy kezelje a forgalmi pótdíjak online befizetését; környezetvédelmi rendszereket vagy általában a weboldalon elérhető bármely online alkalmazást;
EPC
Euro Parking Collection plc: cégjegyzékszám: 3515275, adatvédelmi nyilvántartási szám: Z5479282; Contractum Limited: cégjegyzékszám: 5755117, adatvédelmi nyilvántartási szám: Z143131X, adószám: 977 7392 50, EPC Finance Limited: cégjegyzékszám: 8881682; mindegyik Anglia és Wales területén bejegyezve, PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; and EPC Hungary KFT: cégjegyzékszám: 01-09-908128, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-112615/2017 (együttesen EPC);
Tartalom
minden olyan szöveg, kép, audio, video, parancsfájl, kód, szoftver, adatbázis és bármely egyéb formátumú információ, amelyet egy számítógép használ, amely megjelenik a weboldalon, vagy annak részét képzi;
Platform
ez az online szolgáltatások, eszközök, infrastruktúra és az EPC által a weboldalon megadott információk gyűjtőneve a forgalmi pótdíjak kezeléséhez;
Szolgáltatás vagy szolgáltatások
a weboldalon keresztül rendelkezésre álló szolgáltatásokat jelenti;
Fizetési információk
azokat az adatokat jelenti, amelyek a Weboldal szolgáltatásának a befizetéséhez szükségesek. Ez többek között, de nem kimerítően tartalmazza a bank- és hitelkártya számot, bankszámlaszámot és bankazonosító kódot vagy bármely vonatkozó fizetési módot;
Külső szolgáltató
olyan külső felet jelent, aki a Weboldalon keresztül kínál szolgáltatást a felhasználók számára;
Felhasználó
Minden olyan külső felet jelent, aki hozzáfér a weboldalhoz és nem az Euro Parking Collection plc.

A Weboldal tulajdonosa

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az EPC

Szellemi tulajdonjogunk és felhatalmazás

A weboldal minden egyéb tartalma, a felhasználó felöleti anyagokat, szövegeket, grafikákat, logókat, ikonokat, képeket, hangokat, videókat, adat összeállításokat, oldal beosztásokat is beleértve, valamint minden ezeknek alapjául szolgáló anyag, például kód, szoftver és adatbázisok, valamint a tartalomban lévő szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjogok az EPC, az EPC, leányvállalataink, partnereink, ügyfeleink és egyéb illetékes külső felek tulajdonát képzik, hacsak kifejezetten nincs másként megjelölve. Minden tartalmat az Egyesült Királyság szellemi tulajdonjogra vonatkozó törvényei és nemzetközi egyezmények védenek.

Ön nem reprodukálhatja, másolhatja, terjesztheti, tárolhatja és semmilyen más formában nem használhatja úrja a weboldalon található anyagokat, hacsak a weboldal másképp nem jelzi vagy ha erre az EPC nem ad kifejezett írásos felhatalmazást.

Hivatkozások más weboldalakra

A Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat más oldalakhoz. Hacsak ezt nem közöltük kifejezetten, ezeket az oldalakat nem az EPC vagy partnerei irányítják. Az EPC nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért és elhárítja a felelősséget mindenféle veszteség és kár miatt, ami azok használatából ered. Az, hogy a weboldal hivatkozást tartalmaz egy másik oldalra, nem jelenti azt, hogy bármilyen módon jóváhagyjuk az ilyen oldalakat vagy azok vezetőit.

EPC fiókok

Az EPC fiókok egy önregisztrációs, online alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a járműinformációkat, valamint egyéb releváns információkat a forgalmi díjak kifizetésének kezelése érdekében regisztráljanak, e-mailben megkapják a megfelelő levelezést, valamint az utazás megkönnyítésére szolgáló egyéb információkat az adott helyen. Az alkalmazás használata érdekében az EPC megköveteli, hogy az EPC fiók létrehozásához adja meg és regisztrálja az adatait a weboldalon.

Az EPC fiók bizonyos személyes adatokat, fizetési információkat és járműinformációkat tartalmaz, amelyek megadására felkéri Önt az EPC.

A Szolgáltatási feltételek elfogadásával és az Ön által képviselt weboldal használatának folytatásával garantálja, hogy:

Az EPC fiók létrehozásával Ön megerősíti a kijelentését és szavatolását.

Vegye figyelembe, hogy amennyiben az EPC jelentős változásokat hajt végre az EPC-fiókok működési módjában, akkor felhatalmaz bennünket arra, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassa Önt.

Javasoljuk, hogy ne adja meg senkinek az EPC fiók adatait, különösen a felhasználónevét és jelszavát. Az EPC nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, ami abból ered, hogy Ön megadta valakinek az EPC fiók adatait. Amennyiben közös számítógépet használ, javasoljuk, hogy ne mentse el az EPC fiók adatait az internet böngészőjében.

Amennyiben okkal hiszi, hogy valaki az engedélye nélkül megszerezte az EPC fiók adatait, azonnal vegye fel a kapcsolatot az EPC-vel, hogy felfüggesszük az EPC fiókját és töröljünk minden függőben lévő nem engedélyezett megrendelést vagy felszólítást.

Adatvédelem

A weboldal használatára továbbá a Weboldal Adatvédelmi közleménye és a Sütipolitika vonatkozik, amelyek részét képzik a Szolgáltatás Feltételeinek ezen hivatkozás útján.

Megszüntetés és felmondás

Ön vagy az EPC bármikor megszüntetheti az EPC fiókját.

Ha meg szeretné szüntetni az EPC fiókját, kérjük, e-mailben küldje el a kérelmét.

Nyilatkozatok

Az EPC nem jelenti ki és nem szavatolja, hogy a weboldal megfelel az Ön igényeinek, hogy kielégítő a minősége, hogy megfelel egy meghatározott célnak, hogy nem szegi meg külső felek jogait, hogy minden rendszerrel kompatibilis, hogy biztonságos, és hogy minden megadott információ pontos. Az EPC nem garantál semmilyen specifikus eredményt a szolgáltatása vagy szolgáltatásai használatából eredően.

Míg az EPC ésszerűen arra törekszik, hogy a weboldal biztonságos és hibáktól, vírusoktól és egyéb rosszindulatú szoftverektől mentes legyen, minden felhasználónak javasoljuk, hogy vállalja a felelősséget saját, személyes adatai és számítógépe biztonságáért.

Vírusok, rosszindulatú szoftverek és biztonság

Az EPC minden ésszerű szaktudással és gondossággal próbálja biztosítani, hogy a weboldal biztonságos, vírusoktól és egyéb rosszindulatú szoftverektől mentes legyen, többek között vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek érzékelésével. Azonban az EPC nem garantálja, hogy a weboldal biztonságos vagy vírusoktól és egyéb rosszindulatú szoftverektől mentes és nem vállal felelősséget erre vonatkozóan.

Önnek tilos szándékosan vírusokat és egyéb rosszindulatú szoftvereket vagy bármely más rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagot elhelyeznie a Weboldalon vagy azon keresztül.

Önnek tilos megkísérelnie nem engedélyezett hozzáférést a weboldalt bármely részéhez, a szerverhez, amelyen a weboldal található vagy bármely más szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amely a weboldallal kapcsolatos.

A szolgáltatás és a jelen Szolgáltatási feltételek változásai

Az EPC fenntartja a weboldal, az oldal tartalma és Szolgáltatás Feltételei bármikori módosításának a jogát. Önre kötelező érvénnyel vonatkoznak a módosított Szolgáltatás Feltételei attól fogva, amikor a módosítást követően először használja a weboldalt. Ha az EPC-t törvény kötelezi a Szolgáltatás Feltételeinek a módosítására, a módosítások automatikusan alkalmazzuk a jelenlegi és a jövőbeni felhasználás esetén.

A weboldal rendelkezésre állása

A szolgáltatást a rendelkezésre álló formában, elérhetőség szerint biztosítjuk. Az EPC nem garantálja, hogy szolgáltatás hiba és/vagy meghibásodás mentes. Az EPC a törvények szerint megengedett legnagyobb mértékben elutasítja a (kifejezett vagy hallgatólagos) szavatosságot arra vonatkozóan, hogy a weboldal megfelel bármilyen célra, a megadott információk pontosságáért, a kompatibilitásra és a kielégítő minőségre vonatkozóan.

Az EPC nem vállal felelősséget a weboldal külső okokból adódó megszakadásáért vagy nem elérhetőségért, mint például ISP felszerelés meghibásodása, kiszolgáló felszerelésének a meghibásodása, kommunikációs hálózati hiba, áramkimaradás, természetes események, háborús tettek vagy jogi korlátozások és cenzúra.

Felelősség korlátozása

Az EPC a törvények szerint megengedett legnagyobb mértékben elutasítja a felelősséget minden, közvetlen vagy közvetett ,előre látható vagy egyéb, kárért vagy veszteségért, amelybe beletartoznak a weboldal használatából vagy a weboldalon található információból eredő közvetett, szükségesen bekövetkező, speciális vagy feltűnően jogellenes kárért. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy saját felelősségükre használják a Weboldalt és annak tartalmát.

A Szolgáltatás Feltételeiben semmi sem zárja ki vagy korlátozza az EPC felelősségét az EPC hanyagsága vagy csalás miatt bekövetkezett haláleset vagy személyes sérülés esetén.

A Szolgáltatás Feltételeiben semmi sem zárja ki vagy korlátozza az EPC felelősségét bármilyen közvetlen vagy közvetett veszteség vagy kár miatt, amely a szolgáltatás hibás biztosításából vagy a weboldalon található hibás információra való támaszkodásból ered.

Míg mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Szolgáltatás Feltételei szigorúan megfeleljenek a jogszabályok alkalmazandó rendelkezéseinek, abban az esetben, ha a feltételek bármelyikét, törvénytelennek, érvénytelennek vagy egyéb módon alkalmatlannak találják, az adott feltételt elválasztottnak tekintjük a Szolgáltatás Feltételeitől, ami nem befolyásolja a Szolgáltatás Feltételei többi részének az érvényességét és alkalmasságát. Ez a feltétel csak olyan joghatóságokban alkalmazandó, ahol egy adott feltétel törvénytelennek minősül.

Hogyan használja az EPC a személyes adatait (Adatvédelem)

Az EPC által gyűjtött összes személyes adatot (korlátozás nélkül beleértve a nevét, címét és telefonszámát) az 2018-as adatvédelmi törvénynek megfelelően gyűjtünk, használunk fel és tárolunk.

Az adatvédelem részleteirért olvassa ez az EPC Adatvédelmi közleményét.

Egyéb fontos feltételek

Az EPC átruházhatja a Szolgáltatás Feltételeiből eredő kötelezettségeit egy külső félre. Ha erre sor kerül, arról az EPC írásban értesíti. Az Ön Szolgáltatás Feltételeiből eredő jogait ez nem befolyásolja és a mi Szolgáltatás Feltételeiből eredő kötelezettségeink átruházódnak a külső félre, akik továbbra is kötelezettek maradnak ezek értelmében.

Az EPC időről-időre felülvizsgálhatja a Szolgáltatás Feltételeit az alkalmazandó törvények változásai és egyéb szabályozói követelmények függvényében.

Abban az esetben, ha a feltételek bármelyikét törvénytelennek, érvénytelennek vagy egyéb módon alkalmatlannak találja egy bíróság vagy egyéb hatóság, az adott feltétel(eke)t elválasztottnak tekintjük a Szolgáltatás Feltételeitől, ami nem befolyásolja a Szolgáltatás Feltételei többi részének az érvényességét és alkalmasságát. A Szolgáltatás Feltételeinek a többi része érvényes és alkalmazható marad.

Ha az EPC késedelmes vagy nem gyakorolja bármely, a Szolgáltatás feltételeiből eredő jogát, az nem jelenti azt, hogy az EPC lemondott arról a jogáról és ha az EPC lemond a Szolgáltatás feltételeinek bármiféle kikötésének a megszegése esetén a jogainkról, az nem jelenti azt, hogy az EPC a jövőben is lemond a jogairól ugyanannak vagy bármely más kikötésnek a megszegése esetén.

Jog és joghatóság

A Szolgáltatás Feltételeire és az Ön és az EPC közötti kapcsolatra az angol törvénykezés, törvény értelmezés vonatkozik és irányadó.