Dwar l-EPC

Euro Parking Collection plc (EPC) tispeċjalizza fl-identifikazzjoni, in-notifika u l-ġbir ta' ħlasijiet, tariffi u penali mhux imħallsa rrelatati mat-traffiku maħruġa lil vettura rreġistrati f'pajjiżi barranin (FRV) fl-Ewropa.

Fil-preżent, l-EPC taħdem f'isem aktar minn 450 organizzazzjoni emittenti fi 15-il pajjiż Ewropew. Dawn l-organizzazzjonijiet huma primarjament awtoritajiet pubbliċi u tal-pulizija, kunsilli, muniċipalitajiet, aġenziji tal-gvern nazzjonali, operaturi tal-pedaġġ u kumpaniji tal-parkeġġ privati. Lista sħiħa tidher taħt Organizzazzjonijiet Emitenti.

L-EPC għandha aċċess għal diversi awtoritajiet tal-liċenzji tal-vetturi fl-Ewropa biex jgħinuha twettaq il-funzjoni tagħha li tidentifika b'mod korrett is-sid/detentur irreġistrat.

Pedaġġ

Għajnuna lill-operaturi tal-pedaġġ, sabiex jidentifikaw u joħorġu fatturi, avviżi ta' nuqqas ta' ħlas jew penali lil FRVs.

Konġestjoni u Traffiku

Għajnuna lill-awtoritajiet tal-belt biex jikkontrollaw u jiġġestixxu l-fluss tat-traffiku, billi jidentifikaw l-FRVs li jiksru r-regolamenti.

Legali

L-EPC hija kumpanija rreġistrata fl-Ingilterra u Wales, bin-numru tar-reġistrazzjoni 03515275; l-EPC hija rreġistrata wkoll mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Informazzjoni tar-RU, taħt ir-Registru tal-Protezzjoni tad-Data Numru Z5479282 (RU).

Aktar informazzjoni legali