Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

National Toll Payment Services Co. Ltd.

In-netwerk tat-toroq pubbliċi Ungeriż (awtostradi, toroq pubbliċi, toroq nazzjonali) jista' jintuża biss b'awtorizzazzjoni valida għall-użu tat-toroq (e-Vignette/e-Matrica). Qabel sewwa u anke fil-punti tad-dħul kollha għall-awtostrada hemm sinjali tat-traffiku rilevanti li jiġbdu l-attenzjoni tas-sewwieq għall-obbligu tal-ħlas. L-awtorizzazzjoni għandha titħallas qabel id-dħul fl-awtostrada u correct period of validity, vehicle registration mark, country code and vehicle category.

Kategoriji ta' Pedaġġ

B'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-organizzazzjoni emittenti, tibqa' r-responsabbiltà tas-sid reġistrat tal-vettura in kwistjoni li jkun responsabbli għal xi ksur tat-traffiku, irrispettivament mill-persuna li tkun issuq il-vetturi f'dak il-ħin.

Kif tħallas il-pedaġġ bil-quddiem.

Il-pedaġġ jista' jitħallas bil-quddiem f'diversi punti madwar l-awtostrada; fil-punti tal-ħlas tan-NUSZ (servizz lill-konsumatur) u mingħand bejjiegħa bl-imnut oħrajn (pereżempju stazzjonijiet tal-petrol). Il-pedaġġ jista' jinxtara onlajn, permezz ta' text message u permezz ta' applikazzjoni fuq l-ismart phone. Għal aktar informazzjoni dwar kif tħallas il-pedaġġ u s-sit tal-punti tal-bejgħ fl-Ungerija u fil-fruntieri, jekk jogħġbok żur: www.toll-charge.hu

Qabel ma inti tħallas il-pedaġġ għat-toroq Ungeriżi, inti trid tikkonferma u tiżgura li l-perjodu tal-validitià, in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vettura, il-kategorija tal-vettura u l-kodiċi tal-pajjiż huma mdaħħla korrettament. Għalhekk, is-sid reġistrat tal-vettura huwa dejjem responsabbli meta iħallas il-pedaġġ biex jassigura li d-dettalji kollha ġew imdaħħla korrettament.

Jekk vettura ma jkollhiex awtorizzazzjoni valida biex tuża t-triq fil-ħin ta' spezzjoni, irid jitħallas l-Avviż ta' Ħlas tal-Piena għal użu mhux awtorizzat tat-triq.

Irċevejt avviż

Jekk irċevejt notifika (Avviż ta' Ħlas ta' Piena) mill-EPC u taħseb li inti kellek awtorizzazzjoni valida f'dak il-ħin, jekk jogħġbok iċċekkja li d-dettalji kollha huma korretti fuq l-mamma (e-Vignette/e-Matrica) u jekk jogħġbok ikkuntattja EPC b'kopja u anke kopja tad-Dokument ta' Reġistrazzjoni tal-Vettur (il-paġni kollha).

Fuq il-mamma hemm miktub li inti trid iżżommha sa mill-anqas 1 sena wara li tagħlaq. Jekk m'għandekx aktar il-mamma, inti tista' titlob għal kop;ja mill-punt ta' bejgħ minn fejn xtrajtha.