Informazzjoni Legali

Bħala vjaġġatur internazzjonali, inti obbligat li tikkonforma mar-regoli u r-regolamenti tal-pajjiż li qed iżżur, li jinkludu r-regolamenti tat-traffiku. L-Euro Parking Collection plc (‘EPC’) ġiet awtorizzata biex tgħin sabiex ikun żgurat li s-sewwieqa domestiċi u barranin kollha jiġu trattati ndaqs u fil-każ li jiksru r-regoli domestiċi u jeħlu penali, ikollhom l-opportunità li jħallsu bil-munita tagħhom stess u fil-pajjiż tar-residenza tagħhom.

L-awtoritajiet fl-Ewropa awtorizzaw lill-EPC biex tirkupra l-ħlasijiet, it-tariffi jew il-penali maħruġa lill-vetturi rreġistrati f'pajjiżi barranin. Kopji tal-awtorizzazzjoni huma murija fis-sezzjoni Organizzazzjonijiet Emittenti. Intbagħatlek avviż bħala d-detentur/kerrej irreġistrat tal-vettura fiż-żmien tal-inċident u fl-aħħar mill-aħħar inti responsabbli għall-ħlas. Il- ħlas tiegħek irid isir lil Euro Parking Collection plc qabel id-data dovuta murija fl-Avviż sabiex tevita aktar tariffi.

Aktar Infurzar

Fil-każ ta' nuqqas ta' ħlas ta' avviż maħruġ mill-EPC, bħal mal-vetturi domestiċi, l-organizzazzjoni emittenti jkollha aktar għażliet ta' nfurzar disponibbli għaliha; dawn jinkludu, imma m'humiex limitati għal, l-ikklampjar jew it-tneħħija tal-vetturi, l-iċċekkjar tal-vetturi meta jidħlu jew joħorġu mill-pajjiż rilevanti għal kwalunkwe ħlas/multa li għadha ma tħallsitx, l-inizjalar ta' azzjoni legali fil-pajjiż tal-organizzazzjoni emittenti jew fil-pajjiż tad-detentur irreġistrat.

Kuntatt u Lmenti

Jekk tixtieq tikkuntattja lill-EPC fir-rigward ta' notifika li rċevejt, jekk jogħġbok agħżel Ikkuntattja l-EPC. Jekk tixtieq tilmenta dwar l-EPC, jekk jogħġbok ikteb fl-indirizz elenkat hawn taħt.

Dipartiment tal-Ilmenti
Euro Parking Collection plc (EPC)
83-93 Shepperton Road
London
N1 3DF
ir-Renju Unit