Il-Pedaġġi fir-RU

Halton Borough Council - Mersey Gateway Project - Merseyflow

Патниот правец на Mersey Gateway ќе биде отворен од 12 јануари, од M56 на југ до A562 Speke Road во Виднес на север.

Għal postijiet eżatti tas-sinjali tat-toroq rilevanti, ikklikkja hawnhekk
Што се случува доколку не платам?

Доколку не платите до полноќ на денот откако ќе преминете, ќе добиете Известување за казнен надоместок (PCN).

PCN е правен документ, носи парична казна од 40 фунти или еквивалентна валута и ќе биде издаден на домашната адреса на регистрираното одговорно лице.

На оваа казна ќе има попуст и ќе биде намалена на 20 фунти (или еквивалентна валута) доколку се плати во првите 14 дена откако е издадена. Во следните 14 дена по истекот на периодот на попуст, PCN ќе се смени во полна стапка од 40 фунти или еквивалентна валута. Доколку PCN сѐ уште не е платено и по овој 28-дневен период, тогаш надоместокот што мора да се плати се зголемува на 60 фунти или во еквивалентна валута, доколку се плати во наредните 14 дена. Без оглед на казната што ја плаќате, исто така ќе треба да ја платите и оригиналната нерегистрирана патарина како дополнение на паричната казна. Доколку PCN остане неплатено и по овој 42-дневен период, тогаш казната ќе се регистрира како граѓански долг, а ако не се плати по уште 36 дена, ќе започне активност за наплата.

Доколку сте добиле известување во врска со оваа патарина и сакате повеќе информации, Ве молиме Контактирајте со EPC.

Oħrajn

L-EPC bħalissa tamministra l-ġbir ta' ħlasijiet pendenti ta' pedaġġ maħruġa lill-vetturi mhux reġistrati domestikament għas-Severn River Crossing.