Tjenestevilkår for ECPs nettsted

Bakgrunn

Disse tjenestevilkårene, sammen med all annen dokumentasjon herved omtalt, utgjør vilkårene for hvordan du kan benytte nettstedet epcplc.com og eventuelle underdomener til dette nettstedet eller noen selvregistrert nettkonto for programmet (f.eks. for reise i Norge eller ULEZ i London) (nettstedet). Vennligst les tjenestevilkårene grundig og sørg for at du forstår dem. Det er påkrevd at du leser og forstår disse tjenestevilkårene, siden din bruk av siden anses som at du aksepterer dem. Dersom du ikke godtar å følge og være bundet av tjenestevilkårene, bes du stoppe å benytte nettstedet.

Definisjoner og tolkning

I disse tjenestevilkårene skal følgende betegnelser ha følgende meninger:

EPC-konto
betyr en konto det er nødvendig å registrere av brukeren hos nettstedet for å styre nettbetalinger eller trafikkrelaterte varslinger; miljøplaner eller generelt alt av programmer online tilgjengelig på nettstedet;
EPC
Euro Parking Collection plc: registreringsnummer for selskap: 3515275, registreringsnummer for databeskyttelse: Z5479282; Contractum Limited: registreringsnummer for selskap: 5755117, registreringsnummer for databeskyttelse: Z143131X, MVA-nummer: 977 7392 50, EPC Finance Limited: registreringsnummer for selskap: 8881682; alle registrert i England og Wales, atPO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; og EPC Ungarn KFT: registreringsnummer for selskap: 01-09-908128, registreringsnummer for databeskyttelse: NAIH-112615/2017 (samlet EPC);'
Innhold
betyr enhver og all tekst, bilde, lyd, video, script, kode, programvare, databaser og alle andre former for informasjon egnet til å bli lagret på en PC det vises på, eller som utgjør en del av nettstedet;
Plattform
betyr den samlede nettløsningen, verktøyene, tjenestene, infrastrukturen og informasjonen som EPC gir gjennom nettstedet for å tilrettelegge for administrasjon av trafikkrelaterte kostnader;
Tjeneste eller tjenester
betyr tjenestene som er tilgjengelige for deg gjennom nettstedet;
Betalingsinformasjon
betyr enhver opplysning nødvendig for å betale for tjenestene fra nettstedet. Dette inkluderer, uten å være begrenset til, kreditt-/debetkort, bankkontonummer og sorteringskoder; eller annen betalingsmåte som kan benyttes;
Tredjeparts tjenestetilbyder
betyr en tredjepartsleverandør av en tjeneste som tilbys til brukerne gjennom nettstedet;
Bruker
betyr en tredjepart som har tilgang til nettstedet og som ikke er ansatt av Euro Parking Collection plc.

Nettstedets eier

Nettstedet eies og drives av EPC

Våre intellektuelle eiendomsrettigheter og lisens

Alt annet innhold på nettstedet, inkludert alt materiell rettet mot brukere som tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, datakompileringer, sideoppsett og alt underliggende materiale slik som kode, programvare og databaser og de opphavsbeskyttede og øvrige intellektuelle eiendomsrettighetene til innholdet er, med mindre annet uttrykkelig fremgår, eiendommen til EPC, våre samarbeidspartnere, partnere, klienter og andre relevante tredjeparter. Alt innhold er beskyttet av aktuelle lover for intellektuell eiendom internasjonalt og i Storbritannia.

Du kan ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på annen måte gjenbruke materiell fra nettstedet med mindre annet er oppgitt på nettstedet, eller med mindre det er gitt en skriftlig tillatelse til dette fra EPC.

Koblinger til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde linker til andre nettsteder. Med mindre annet uttrykkelig fremgår, er ikke disse nettstedene under kontroll til EPC eller våre samarbeidspartnere. EPC tar ikke noe ansvar for innholdet til slike nettsteder, og fraskriver seg enhver form for ansvar for ethvert tap eller skade som følger grunnet bruken av dem. At det inkluderes en link til en annen nettside på nettstedet medfører ingen antydning om at nettsiden eller de som styrer den blir anbefalt.

EPC-kontoer

EPC-kontoer er et elektronisk program man selv registrerer seg for på nett, som lar brukere registrere kjøretøyinformasjon, i tillegg til annen relevant informasjon, for å håndtere betalingen av trafikkrelaterte kostnader, motta relevant korrespondanse via e-post, samt annen informasjon for å lette reise på et gitt sted. For å kunne dra nytte av dette programmet, krever EPC at du oppgir og registrere dine opplysninger på nettstedet for å opprette en EPC-konto.

EPC-kontoen vil inneholde visse personlige opplysninger, betalingsinformasjon og kjøretøyinformasjon som EPC ber om at du oppgir.

Ved å godta tjenestevilkårene og fortsette å bruke nettstedet, garanterer du at:

Ved å opprette en EPC-konto bekrefter du din representasjon og garanti.

Vær oppmerksom på at hvis EPC implementerer vesentlige endringer for hvordan EPC-kontoer driftes, tillater du oss å informere deg så snart det er praktisk mulig.

Det anbefales at du ikke deler EPC-kontoopplysningene dine, spesielt ikke brukernavnet og passordet. EPC tar ikke ansvar for noen tap eller skader oppstått som følge av at du har delt EPC-kontoopplysninger. Dersom du benytter en delt PC anbefales det at du ikke lagrer EPC-kontoopplysningene dine i nettleseren.

Dersom du har årsak til å tro at EPC-kontoopplysningene har blitt innhentet av noen andre uten ditt samtykke, må du umiddelbart kontakte EPC for å stenge EPC-kontoen din, og avbryte alle ikke-autoriserte bestillinger eller betalinger som måtte være ventende.

Personvern

Bruken av nettstedet styres også av våre retningslinjer for personvern for nettstedet og retningslinjer for informasjonskapsler som inngår i disse tjenestevilkårene gjennom denne referansen.

Oppsigelse og kansellering

Både du og EPC kan terminere EPC-kontoen din når det måtte være.

Dersom du ønsker å terminere EPC-kontoen din, bes du sende oss en e-post med din forespørsel.

Forbehold

EPC gir ingen garanti eller inntrykk av at nettstedet vil oppfylle dine krav, at det vil være av tilfredsstillende kvalitet, at det vil passe et bestemt formål, at det ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter, at det vil være kompatibelt med alle systemet, at det vil være sikker og at all informasjonen som oppgis vil være nøyaktig. EPC gir ingen garanti for noen bestemte resultater fra bruken av vår tjeneste eller tjenester.

Selv om EPC benytter rimelige anstrengelser for å sørge for at nettstedet er sikkert og fritt for feil, virus og annen malware, anbefales alle brukere å ta ansvaret for sin egen sikkerhet, altså deres personlige opplysninger og deres PC-er.

Virus, malware og sikkerhet

EPC utøver all rimelig praksis og ferdigheter for å sikre at nettstedet er sikkert og fritt for virus og malware, inkludert uten å være begrenset til skanning for virus og malware. EPC garanterer derimot ikke at nettstedet er sikkert eller fritt for virus eller annen malware, og har ikke noe ansvar for dette.

Du må ikke med viten plassere virus eller annen malware, eller annet materiale som er skadelig eller teknisk skadelig, enten til eller via nettstedet vårt.

Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til deler av nettstedet, serveren som nettstedet er lagret, eller andre servere, PCer eller databaser tilkoblet til nettstedet.

Endringer av tjenesten og disse tjenestevilkårene

EPC forbeholder seg retten til å endre nettstedet, dets innhold eller disse tjenestevilkårene når det måtte være. Du er bundet av endringene i tjenestevilkårene fra første gang du bruker nettstedet etter endringene. Dersom EPC er lovmessig påkrevd å gjøre endringer i tjenestevilkårene, vil disse endringene gjelde automatisk for enhver nåværende bruk i tillegg til enhver fremtidig bruk.

Nettstedets tilgjengelighet

Tjenesten leveres “som den er” og “ettersom tilgjengelig”. EPC garanterer ikke at tjenesten vil være uten defektheter og/eller feil. Til det maksimale omfanget loven tillater gir EPC ingen garanti (uttrykkelige eller implisitte) om egnethet for et bestemt formål, informasjonens nøyaktighet, kompatibilitet og grad for tilfredshet.

EPC tar ikke noe ansvar for forstyrrelser eller manglende tilgjengelig for nettsteder, som følger av eksterne årsaker. Dette inkluderer, uten å være begrenset til, utstyrsfeil hos ISP, kommunikasjonsnettverksfeil, strømfeil, naturhendelser, krig eller juridiske restriksjoner og sensor.

Ansvarsbegrensning

Til det maksimale omfanget loven tillater gir ECP ingen garanti for noen direkte eller indirekte tap eller skade, forutsigbar eller annet, inkludert enhver direkte, påfølgende, spesiell eller eksempelvis skade som følge av bruken av nettstedet eller informasjon inkludert på det. Brukerne må være oppmerksomme på at deres bruk av nettsiden og innholdet skjer på egen risiko.

Ikke noe i disse tjenestevilkårene ekskluderer eller begrenser EPCs ansvar for død eller personlig skade som følge av negllekt eller svindel på EPCs vegne.

Ikke noe i disse tjenestevilkårene ekskluderer eller begrenser EPCs ansvar for noen direkte eller indirekte skade som følge av feil bruk av tjenestene, eller i forbindelse med feil informasjon som er inkludert på nettstedet.

Selv om enhver anstrengelse er gjort for å sikre at disse tjenestevilkårene nøye følger de aktuelle bestemmelsene i loven, vil det i tilfelle noen av disse vilkårene skulle være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ugjennomførlige, være å anses som at vilkåret fjernes fra disse tjenestevilkårene og at det ikke påvirker gyldigheten og gjennomførbarheten til de gjenværende tjenestevilkårene. Dette vilkåret gjelder kun innenfor den jurisdiksjonen hvor et bestemt vilkår ikke tillates.

Hvordan benytter EPC din personlige informasjon (databeskyttelse)

All personlig informasjon som EPC måtte innhente (inkludert uten å være begrenset til ditt navn, adresse og telefonnummer) vil innhentes, brukes og oppbevares i samsvar med Databeskyttelsesloven 2018.

For detaljer om databeskyttelse, vennligst les EPCs retningslinjer for personvern.

Andre viktige vilkår

EPC kan overføre (tildele) våre forpliktelser og rettigheter i disse tjenestevilkårene til en tredjepart. Dersom dette skjer vil du bli informert skriftlig fra EPC. Dine rettigheter under disse tjenestevilkårene påvirkes ikke og våre forpliktelser under disse tjenestevilkårene overføres til en tredjepart som vil være bundet av dem.

EPC kan tidvis oppdatere disse tjenestevilkårene som respons på endringer i aktuelle lover og andre regulatoriske krav.

Dersom noen av bestemmelsene i disse tjenestevilkårene finnes å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ugjennomførlige, av en rett eller annen autoritet, vil den/de bestemmelsene anses som fjernet fra resten av disse tjenestevilkårene. Gjenværende av disse tjenestevilkårene er gyldige og gjeldende.

At EPC ikke utøver eller er forsinket i utførelsen av en av rettighetene i disse tjenestevilkårene, betyr ikke at EPC har frafalt den retten. Ingen frafallelse fra EPC ved et brudd på bestemmelsene i disse tjenestevilkårene innebærer at EPC vil frafalle påfølgende brudd på samme eller andre bestemmer.

Lov og jurisdiksjon

Disse tjenestevilkårene og forholdet mellom deg og EPC skal styres av og være satt opp i henhold til engelsk lov.