Opłaty za drogi płatne w Norwegii

Istnieje około 200 bramek poboru opłat w Norwegii. Wszystkie są automatyczne *, oznaczone symbolem "AutoPASS" po prawej stronie.

Zarejestrowane pojazdy poruszające się po Norwegii po przejeździe przez automatyczne bramki opłat drogowych dostaną następnie faktury. Faktury zostaną wysłana pocztą (lub pocztą elektroniczną, jeżeli właściciel dokonał wstępnej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej EPC). Pojazdy z czytnikiem ** mają prawo do niższych opłat za przejazd i otrzymają fakturę od firmy, która wydała czytnik.

Wszystkie zautomatyzowane stacje poboru opłat są wyposażone w kamery, które odczytują numer rejestracyjny pojazdu i tagi płatne. Aby wystawić rachunki dotyczące pojazdów zarejestrowanych za granicą norweskie władze drogowe, Statens vegvesen, muszą uzyskać dostęp do danych organów rejestracji pojazdów w różnych krajach. Pojazdy zarejestrowane za granicą będą otrzymywać rachunki od Euro Parking Collection plc (EPC). EPC jest autoryzowanym dostawcą usług z wykorzystaniem uprawnień do wystawiania faktur właścicielom pojazdów zarejestrowanych poza granicami jurysdykcji organu wydającego. To na podstawie tego upoważnienia została wystawiona faktura.

Legislacja

Statens vegvesen oraz firmy zarządzające drogami płatnymi w Norwegii mogą wystawiać rachunki właścicielom pojazdów za przejazd przez bramki zgodnie z prawem o drogach publicznych paragraf 27.

Posiadanie ważnego konta AutoPASS przed wjazdem do Norwegii jest obowiązkowe dla ciężkich pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony.

M1- skategoryzowane w tej grupie pojazdy obowiązuje takie same opłaty jak te dla małych pojazdów, pod warunkiem, że posiadają one ważne konto AutoPASS skonfigurowane przed wjazdem Norwegii.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz na temat norweskich opłat drogowych, lokalizacji oraz jak ustawić czytnik, należy odwiiedźić www.autopass.no/de/autopass.

AutoPASS to norweski system poboru opłat drogowych. Jest własnością Statens vegvesen (Norweska Administracja Dróg Publicznych).

Najczęściej zadawane pytania

Wszyscy kierowcy, niezależnie od narodowości, muszą uiścić opłatę za korzystanie z norweskich dróg płatnych. Istnieją dwie klasy taryfowe: Klasa taryfowa 1: Pojazdy o dopuszczalnej masie 3,5 tony lub mniej, oraz wszystkie samochody niezależnie od wagi pojazdu należące do klasy M1 w Autosys (norweska ewidencja pojazdów i kierowców). Istnieje wymóg posiadania ważnego elektronicznego czytnika dla pojazdów o wadze ponad 3,501 tony dla M1, jeżeli są włączone do grupy klasy taryfowej 1. Klasa taryfowa 2: Pojazdy o dopuszczalnej masie większej niż 3.501 ton, z wyjątkiem pojazdów, które są zarejestrowany w grupie pojazdów klasy M1 w Autosys. Motorowery / Motocykle nie muszą płacić za przejazd w Norwegii, z wyjątkiem przypadku podróży przez Atlanterhavstunnelen ***

Aby sprawnie obsługiwać stacje poboru opłat, operatorzy płatnych dróg zlecili EPC , która specjalizuje się w płatnościach transgranicznych i windykacji, pobieranie opłat od pojazdów zagranicznych.

Jeśli zarejestrują się Państwo, jako najemca/ leasingobiorca otrzymają Państwo bezpośrednio faktury. Jeśli zaś nie, faktura zostanie wysłana do firmy wypożyczającej pojazdy / leasingu. Firma może dodać opłaty administracyjne w celu pokrycia swoich kosztów i pobrać te kwoty od najemcy / leasingobiorcy. Prosimy się zarejestrować, aby zacząć.

Otworzenie konta w EPC zwykle zmniejszy czas między przejazdami a otrzymaniem faktury. Ponadto, będą mieć Państwo pełną kontrolę nad tym, dokąd faktury zostaną wysłane, a także dostęp do faktur, terminów płatności, przeglądania zdjęć, rejestracji na przesyłki drogą mailową i dokonywania płatności. Użytkownik może w dowolnym momencie powiadomić EPC o zmianach lub unieważnić rejestrację. Proszę się zarejestrować, aby zacząć.

Nie, zazwyczaj nie. W większości przypadków EPC oferuje klientowi wybór między wpłatą na rachunek bankowy w walucie lokalnej lub na norweski rachunek bankowy . Ta opcja jest dostępna w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Faktura zostanie wystawiona w walucie lokalnej, w oparciu o kurs wymiany z dnia wystawienia faktury. Można również zapłacić kartą Visa lub MasterCard.

Pytania i odwołania powinny być kierowane do EPC online na www.epcplc.com/communication. Pozwoli to pracownikom EPC opracować Pani/a sprawę. W niektórych krajach istnieje możliwość wybrania numeru lokalnego, który jest przekierowany do wielojęzycznej obsługi klienta EPC. Opłata za rozmowę będzie wtedy taka sama jak w przypadku regularnych połączeń krajowych w danym kraju. Linia obsługi klienta jest otwarta w każdy dzień roboczy w Wielkiej Brytanii od 08: 00-17: 00 GMT. Można również poprosić o oddzwonienie.

Przetwarzania danych i znalezienie odpowiednich informacji może zająć trochę czasu. Przejazdy są sumowane i wystawienie rachunku jest wstrzymywane na krótki czas, aby móc uwzględnić więcej przejazdów na tej samej fakturze. Dlatego czas wystawienia rachunków może być dłuższy niż jesteśmy przyzwyczajeni.

Zostali Państwo obciążeni opłatą w wysokości 300 NOK z jednego z następujących powodów:

  • Jeśli otrzymali Pańśtwo zawiadomienie z karą za przejazd przez Svinesundsforbindelsen przed dniem 1 listopada 2015, to dlatego, że nie zatrzymali się Państwo, by uiścić opłatę przy bramce. Przed 1 listopada 2015 Svinesundsforbindelsen była bramką manualną.
  • Nie zapłacił Pan/ Pani rachunku na czas.

Zdjęcie zostało zrobione podczas przejazdu przez automatyczną bramkę. Jeżeli pojazd nie posiada ważnego czytnika, zdjęcie numeru rejestracyjnego pojazdu zostaje automatycznie użyte do zidentyfikowania zarejestrowanego właściciela pojazdu. Zdjęcia znajdują się na rachunku jako dowód odbytego przejazdu. Można wyświetlić wszystkie zdjęcia pojazdu na www.epcplc.com/view_pictures

Jasność obrazu jest automatycznie ustawiana aby odczytać numer rejestracyjny pojazdu.

W rzadkich przypadkach może się okazać, że punkt płatności, przez który Pani/ Pan przejechał nie jest zarejestrowany w naszym systemie. Jeśli faktura z EPC dotyczy tylko opłat drogowych, to musi ona zostać zapłacona ( metody płatności są przedstawione na fakturze). Jeśli otrzymali Państo grzywnę, należy wysłać kopię faktury do visitors@vegfinans.no~~V by móc zapłacić tylko za korzystanie z dróg płatnych.

* Jedyna manualna bramka w Norwegii, gdzie czytnik nie zadziała i nie ma opcji wystwienia rachunku później to Atlanterhavstunnelen. Tam należy się zatrzymać i zapłacić na miejscu, by przejechać przez ten przejazd.

** Odwiedź www.autopass.no/en/autopass by otrzymać dalsze informacje i dowiedzieć się jak zamówić czytnik. Podczas zamawiania czytnika, należy zarejestrować pojazd by dostać 100 % rabat dla ciężkich pojazdów M1 lub pojazdów o zerowej emisji spalin . Czytnik AutoPASS jest bezpłatny, trzeba tylko zapłacić NOK 200 kaucji, która będzie zwrócona po anulowaniu umowy i zwrocie czytnika.

*** Jeśli uważa Pani/ Pan, że j pojazd jest zwolniony z opłat, należy zarejestrować go w firmie zarządzającej drogami płatnymi, by otrzymać czytnik/ AutoPASS i zarejestrować pojazd na rabat lub odwiedzić www.autopass.no/en/autopass w celu uzyskania dalszych informacji.