Termenii și condiţiile site-ului web EPC

Istoric

Acești Termeni ai serviciului, împreună cu oricare parte sau toate documentele la care se face referință în acest document, stabilesc termenii în care puteți folosi site-ul web epcplc.com, orice sub-domenii ale acestui site sau orice aplicație de cont web cu auto-înregistrare (de ex. pentru călătoria în Norvegia sau ULEZ în Londra) (Site-ul web). Citiți cu atenție acești Termeni de utilizare și asigurați-vă că îi înțelegeți. Vi se va cere să citiți și să înțelegeți acești Termeni și Condiții ca utilizând acest site pe care considerați că îl acceptați. Dacă nu sunteți de acord să respectați și să vă conformați cu acești Termeni și condiții, vă rugăm să vă opriți din utilizarea site-ului.

Definiții și interpretări

În acești Termeni și condiții, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:

Cont EPC
înseamnă un cont care să fie înregistrat de către utilizatorul site-ului web pentru gestionarea plății online a notificărilor rutiere, planurilor de mediu sau, în general, a oricărei aplicații online disponibile pe site-ul web;
EPC
Euro Parking Collection plc: numărul de înregistrare al companiei: 3515275, numărul de înregistrare pentru protecția datelor: Z5479282; Contractum Limited: numărul de înregistrare al companiei: 5755117, numărul de înregistrare pentru protecția datelor: Z143131X, număr de înregistrare în scop de TVA: 977 7392 50, EPC Finance Limited: numărul de înregistrare al companiei: 8881682; toate înregistrate în Anglia și Țara Galilor laPO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; și EPC Hungary KFT: numărul de înregistrare al companiei: 01-09-908128, numărul de înregistrare pentru protecția datelor: NAIH-112615/2017 (împreună EPC);'
Conținut
înseamnă orice text, imagini, audio, video, scripturi, coduri, software, baze de date și orice altă formă de informații care poate fi stocată pe un computer care apare sau face parte din site;
Platformă
înseamnă în mod colectiv facilitățile, instrumentele, serviciile, infrastructura și informațiile online furnizate de EPC prin intermediul site-ului pentru a facilita administrarea tarifelor legate de trafic;
Serviciul sau Serviciile
înseamnă serviciile disponibile în cadrul site-ului web;
Informații de plată
înseamnă toate detaliile necesare pentru plata serviciilor de pe site-ul web. Acestea includ, dar nu se limitează la, numere de card de credit / debit, numere de cont bancar și coduri de sortare sau orice altă metodă de plată aplicabilă;
Furnizor de servicii terțe
înseamnă o terță parte care furnizează un serviciu oferit utilizatorilor prin intermediul site-ului web;
Utilizator
înseamnă orice parte terță care accesează site-ul web și care nu este angajată de Euro Parking Collection plc.

Proprietatea site-ului Web

Site-ul web este deținut și operat de EPC

Drepturile noastre de proprietate intelectuală și licența

Toate celelalte conținuturi incluse pe site includ toate materialele, textele, grafica, logo-urile, pictogramele, imaginile, clipurile audio, clipurile video, compilațiile de date, aspectul paginii și toate materialele subiacente, cum ar fi codul, software-ul și bazele de date, și alte drepturi de proprietate intelectuală din acel conținut, cu excepția cazului în care este specificat altfel, este proprietatea EPC, a afiliaților, partenerilor, clienților sau a altor părți terțe relevante. Tot Conținutul este protejat de legile și tratatele aplicabile în Regatul Unit și în materie de proprietate intelectuală.

Este posibil să nu reproduceți, să copiați, să distribuiți, să stocați sau să utilizați în alt mod materialele recente de pe site, cu excepția cazului în care este indicat altfel pe site sau dacă nu vi se oferă permisiunea expresă în scris de EPC.

Linkuri către alte site-uri web

Site-ul Web poate conține link-uri către alte site-uri. Cu excepția cazului în care se menționează în mod expres, aceste site-uri nu sunt sub controlul EPC sau al afiliaților noștri. EPC nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și nu își asumă răspunderea pentru orice formă de pierdere sau daună care decurge din utilizarea acestora. Includerea unui link către un alt site de pe acest site nu implică nicio susținere a site-urilor sau a celor care le controlează.

Conturi EPC

Conturile EPC sunt o aplicație online cu auto-înregistrare care permite utilizatorilor să înregistreze informații despre vehicul, precum și alte informații relevante pentru a gestiona plata taxelor rutiere, să primească corespondența relevantă prin e-mail, precum și alte informații care facilitează călătoria către o anumită destinație. Pentru a benefica de această aplicație, EPC vă solicită să furnizați și să vă înregistrați detaliile pe site-ul web pentru a crea un cont EPC.

Contul EPC va conține anumite detalii personale, informații de plată și informații despre vehicul pe care EPC vă va solicita să le furnizați.

Prin acceptarea Termenilor serviciului și continuarea utilizării site-ului web , declarați și garantați următoarele:

Prin crearea unui cont EPC, vă confirmați în continuare garanțiile și asigurările.

Rețineți că dacă EPC implementează modificări materiale la modul de folosire a conturilor EPC, ne autorizați să vă informăm cât mai curând posibil.

Este recomandat să nu distribuiți detaliile contului dvs. EPC, în special numele de utilizator și parola. EPC nu își asumă răspunderea pentru eventualele pierderi sau daune rezultate ca urmare a faptului că detaliile contului dvs. EPC sunt distribuite de dvs. Dacă utilizați un computer comun, este recomandat să nu salvați detaliile contului EPC în browserul dvs. de Internet.

Dacă aveți motive să credeți că detaliile contului dvs. EPC au fost obținute de un altul fără consimțământ, trebuie să contactați imediat EPC pentru a vă suspenda contul și pentru a anula orice comenzi sau plăți neautorizate care ar putea fi în așteptare.

Confidențialitatea

Utilizarea site-ului Web este, de asemenea, guvernată de Notificare de confidențialitate a site-ului și de Politica privind cookie-urile care sunt încorporate în acești Termeni și condiții prin această referință.

Închiderea și anularea

Fie dvs. aveți posibilitatea, fie EPC are posibilitatea, de a închide oricând contul EPC.

Dacă doriți să vă închideți contul EPC, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail cu cererea dvs.

Precizări

EPC nu oferă nicio garanție sau asigurare a faptului că site-ul va satisface cerințele dvs., că va avea o calitate satisfăcătoare, că va fi potrivit într-un anumit scop, că nu va încălca drepturile terților, că va fi compatibil cu toate sistemele, că va fi sigur și că toate informațiile furnizate vor fi corecte. EPC nu garantează niciun rezultat specific din utilizarea serviciului sau serviciilor noastre.

Deși EPC folosește eforturi rezonabile pentru a asigura că site-ul Web este securizat și fără erori, viruși și alte programe malware, toți utilizatorii sunt sfătuiți să își asume responsabilitatea pentru propria lor securitate, a datelor personale și a computerelor acestora.

Viruși, malware și securitate

EPC exercită toate competențele și grija rezonabilă pentru a se asigura că site-ul Web este securizat și fără viruși și alte programe malware incluzând, dar fără a se limita la, scanarea pentru viruși și programe malware. Cu toate acestea, EPC nu garantează că site-ul Web este securizat sau lipsit de viruși sau alte tipuri de malware și nu își asumă nicio răspundere în privința acestora.

Nu trebuie să introduceți în mod deliberat viruși sau alte programe malware sau orice alt material care este dăunător sau dăunează fie tehnologiei, fie site-ului web.

Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la nicio parte a site-ului Web, la serverul pe care este stocat site-ul sau la orice alt server, computer sau bază de date conectată la site-ul web.

Schimbări ale Serviciului și ale acestor Termeni ai serviciului

EPC își rezervă dreptul de a modifica oricând site-ul, conținutul său sau acești Termeni și condiții. Vă veți conforma cu orice modificare a Termenilor și condițiilor de la prima utilizare a site-ului în urma modificărilor. În cazul în care EPC are obligația de a modifica Termenii și condițiile prin lege, aceste modificări se vor aplica automat oricăror utilizări curente, în plus față de orice utilizare ulterioară.

Disponibilitatea site-ului web

Serviciul este furnizat "ca atare" și pe baza "ca disponibil". EPC nu oferă nicio garanție că serviciul nu va conține defecte și/sau anomalii. În măsura maximă permisă de lege, EPC nu oferă garanții (exprese sau implicite) de adecvare pentru un anumit scop, exactitatea informațiilor, compatibilitatea și calitatea satisfăcătoare.

EPC nu își asumă nicio răspundere pentru nicio întrerupere sau indisponibilitate a site-ului care rezultă din cauze externe incluzând, dar fără a se limita la, eșecul echipamentului ISP, eșecul echipamentului gazdă, eșecul rețelei de comunicații, întreruperea alimentării, evenimentele naturale, actele de război sau restricțiile legale cenzură.

Limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă de lege, EPC nu își asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere sau prejudiciu direct sau indirect, previzibil sau altfel, inclusiv daune indirecte, consecvente, speciale sau exemplificatoare rezultate din utilizarea Website-ului sau a informațiilor conținute în acesta. Utilizatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că folosesc site-ul și conținutul pe propriul risc.

Nimic din acești Termeni și condiții nu exclude sau restricționează răspunderea EPC pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijență sau fraudă din partea EPC.

Nimic din acești Termeni și condiții nu exclude sau restricționează răspunderea EPC pentru orice pierdere sau daună directă sau indirectă care decurge din furnizarea incorectă a serviciilor sau din faptul că nu se bazează pe informații incorecte incluse pe site.

Deși s-au făcut toate eforturile pentru a se asigura că acești Termeni și condiții respectă cu strictețe dispozițiile relevante din lege, în cazul în care oricare dintre acești termeni se consideră ilegal, invalid sau inaplicabil în alt mod, acest termen trebuie să fie considerat separat de acești Termeni și condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalți Termeni și condiții. Acest termen se aplică numai în cadrul jurisdicțiilor în care un anumit termen este ilegal.

Cum utilizează EPC informațiile dvs. personale (Protecția datelor)

Toate informațiile personale pe care EPC le poate colecta (inclusiv, dar fără a se limita la numele dvs., adresa și numărul de telefon) vor fi colectate, utilizate și deținute în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor din 2018.

Pentru detalii privind protecția datelor, vă rugăm să citiți Nota de confidențialitate EPC.

Alți termeni importanți

EPC poate transfera (atribui) obligațiile și drepturile noastre în conformitate cu acești Termeni și condiții către o terță parte. În acest caz, veți fi informat în scris de către EPC. Drepturile dvs. în conformitate cu acești Termeni și condiții nu vor fi afectate, iar obligațiile noastre în conformitate cu acești Termeni și condiții vor fi transferate terței părți care va rămâne obligată de acestea.

EPC poate revizui din când în când acești Termeni și condiții ca răspuns la modificările aduse legislației relevante și altor cerințe de reglementare.

Dacă vreuna dintre prevederile acestor Termeni și condiții este considerată ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă de orice instanță sau altă autoritate, acea / aceste dispoziții va fi considerată separată de restul acestor Termeni și condiții. Restul acestor Termeni și condiții sunt valabile și executorii.

Neîndeplinirea sau întârzierea de către EPC în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale în conformitate cu acești Termeni și condiții înseamnă că EPC a renunțat la acest drept și nicio renunțare de către EPC a unei încălcări a oricărei prevederi a acestor Termeni și condiții înseamnă că EPC va renunța la orice încălcare ulterioară a aceeași sau a oricărei altă prevedere.

Legislația și jurisdicția

Acești Termeni și condiții, precum și relația dintre dvs. și EPC vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea engleză.