Spletno mesto pogojev uporabe EPC

Ozadje

Ti pogoji uporabe, skupaj s katerim koli in vsemi drugimi dokumenti, na katere se tu sklicujemo, določajo pogoje, po katerih lahko uporabljate spletno mesto epcplc.com, vse poddomene tega mesta ali katere koli aplikacije iz spletnega računa, ki ga registrirate sami (npr. za poti na Norveško ali ULEZ v Londonu) (spletno mesto). Pazljivo preberite te pogoje uporabe in poskrbite, da jih razumete. Prosili vas bomo, da preberete in razumete te pogoje uporabe, kajti z uporabo tega spletnega mesta se šteje, da jih sprejemate. Če se z njimi ne strinjate, takoj prenehajte uporabljati to spletno mesto.

Definicije in tolmačenja

Naslednji izrazi v teh pogojih poslovanja imajo naslednje pomene:

Račun EPC
pomeni račun, ki mora biti registriran na spletnem mestu uporabnika, da upravlja spletna plačila obvestil v zvezi s prometom, okoljskimi shemami in v splošnem z vsemi spletnimi aplikacijami, ki so na voljo na spletni strani;
EPC
Euro Parking Collection plc: matična številka družbe: 3515275, registrska številka varovanja podatkov: Z5479282; Contractum Limited: matična številka družbe: 5755117, registrska številka varovanja podatkov: Z143131X, ID za DDV: 977 7392 50, EPC Finance Limited: matična številka družbe: 8881682; vse družbe so registrirane v Angliji in Walesu, pri PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; in pri EPC Hungary KFT: matična številka družbe: 01-09-908128, registrska številka varovanja podatkov: NAIH-112615/2017 (s skupnim poimenovanjem EPC);'
Vsebina
pomeni katero koli in vsa besedila, slike, avdioposnetke, videoposnetke, programsko opremo, zbirke podatkov in druge oblike informacij, ki jih je mogoče shraniti v računalniku, ki se pojavljajo na spletnem mestu ali so njegov del;
Platforma
skupno pomeni spletne zmogljivosti, orodja, storitve, infrastrukturo in informacije, ki jih EPC zagotavlja prek spletnega mesta za olajšanje upravljanja pristojbin, povezanih s prometom;
Storitev ali storitve
pomeni storitve na naši spletni strani, ki so vam na voljo;
Podatki za plačilo
pomeni vse podrobnosti, ki se zahtevajo za plačilo storitev s Spletnega mesta. To med drugim vključuje tudi številke kreditnih/debetnih kartic, številk bančnih računov in številke bank ter ostale veljavne načine plačila;
Tretji ponudnik storitev
pomeni tretjo osebo, ki zagotavlja storitve, ki se ponujajo uporabnikom prek spletnega mesta;
Uporabnik
pomeni katero koli tretjo osebo, ki dostopa do spletnega mesta in ni zaposlena v družbi Euro Parking Collection plc.

Lastništvo spletnega mesta

Spletno mesto je v lasti EPC, ki ga tudi upravlja

Naše pravice intelektualne lastnine in licenca

Vsa druga vsebina spletnega mesta, vključno z vsem gradivom, besedilom, grafikami, logotipi, ikonami, slikami, zvočnimi posnetki, videoposnetki, zbranimi podatki, postavitvijo strani, s katero se srečuje uporabnik, in vse temeljno gradivo, kot so koda, programska oprema in podatkovne zbirke ter avtorske in druge pravice intelektualne lastnine v tem okviru, razen tistih, ki so posebej drugače označene, so lastnina EPC, naših podružnic, poslovnih partnerjev, strank ali drugih ustreznih tretjih oseb. Vsa vsebina je zavarovana z veljavnimi mednarodnimi zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini in zakonodajo Združenega kraljestva.

Reproduciranje, kopiranje, distribucija in shranjevanje ali kakršen koli drug način ponovne uporabe gradiv s spletnega mesta niso dovoljeni, razen če je drugače določeno na spletnem mestu ali z izrecnim dovoljenjem EPC.

Spletne povezave na druga spletna mesta

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta. Razen če ni izredno navedeno, ta spletna mesta niso pod nadzorom EPC ali naših podružnic. EPC ne prevzema odgovornosti za vsebino teh spletnih mest in ne prevzemamo odgovornosti za nobeno obliko izgube ali škode, ki bi izhajala iz njihove uporabe. Vključitev povezave na drugo spletno mesto na tem spletnem mestu ne pomeni podpore tem spletnim mestom ali tistim, ki jih nadzorujejo.

Računi EPC

Računi EPC so spletna aplikacija s samostojno registracijo, ki Uporabnikom omogoča registracijo podatkov o vozilih ter drugih relevantnih informacij, za upravljanje plačil prometnih kazni, prejemanje pomembne korespondence po elektronski pošti ter drugih informacij, ki lahko olajšajo vožnje na določenih območjih. Da bi v celoti izrabili možnosti, ki jih ponuja ta aplikacija, EPC pričakuje, da boste predložili in registrirali svoje podatke na spletni strani in tako ustvarili račun EPC.

Račun EPC bo vseboval nekatere podrobne osebne podatke, plačilne informacije in informacije o vozilih, ki jih boste zagotovili na zahtevo EPC.

S sprejemom Splošnih pogojev in nadaljnjo uporabo naše spletne strani izjavljate in jamčite, da:

s tem, ko ustvarite račun EPC, potrjujete svojo izjavo in jamstvo.

Prosimo, upoštevajte, da družba EPC uveljavlja stvarne spremembe načina, kako delujejo računi EPC, in pooblaščate nas, da vas o takih spremembah obvestimo, takoj ko bodo prešle v uporabo.

Priporočamo, da podrobnosti o računu EPC ne posredujete drugim, še posebej to velja za vaše uporabniško ime in geslo. Družba EPC ne sprejema odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi bila posledica tega, da ste podatke o svojem računu EPC posredovali drugim. Če uporabljate računalnik, ki je v skupni rabi, priporočamo, da podrobnosti o svojem računu EPC ne shranjujete nanj ali v svoj spletni brskalnik.

Če menite, da si je vaš račun EPC brez vašega dovoljenja prisvojil nekdo drug, nemudoma stopite v stik z družbo EPC, da ga bo izbrisala in preklicala naročila ali plačila, ki jih niste odobrili in so še v teku.

Zasebnost

Uporabo spletnega mesta urejata tudi naša Obvestilo o zasebnosti spletne strani in Politika piškotkov, ki sta s to omembo vključena v te pogoje uporabe.

Ukinitev in preklic

Vaš račun EPC lahko kadar koli ukinete bodisi vi bodisi EPC.

Če želite ukiniti svoj račun EPC, nam pošljite e-pošto z zahtevkom.

Izjave o omejitvi odgovornosti

EPC ne zagotavlja in ne izjavlja, da bo spletno mesto ustrezalo vašim zahtevam, da bo zadovoljive kakovosti, da bo ustrezalo določenemu namenu, da ne bo kršilo pravic tretjih oseb, da bo skladno z vsemi sistemi, da bo varno in da bodo vse ponujene informacije točne. EPC ne zagotavlja posebnih rezultatov zaradi uporabe naše storitve ali storitev.

Čeprav se družba EPC trudi zagotavljati, da je spletno mesto varno in brez napak, virusov in druge zlonamerne programske opreme, vsem uporabnikom priporočamo, da prevzamejo odgovornost za lastno varnost, varnost svojih osebnih podatkov in računalnikov.

Virusi, zlonamerna programska oprema in varnost

EPC izvaja vse razumne spretnosti in skrb za zagotovitev, da je spletno mesto varno in brez virusov ter druge zlonamerne programske opreme, med drugim tudi s skeniranjem za viruse in zlonamerno programsko opremo. EPC pa seveda ne jamči, da je spletno mesto varno in brez virusov ali druge zlonamerne programske opreme in ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi s tem.

Ne na našo Spletno stran ne prek nje ne smete namerno nalagati virusov in druge zlonamerne programske opreme ali katerega koli drugega gradiva, ki je zlonamerno ali tehnološko škodljivo.

Ne smete poskušati pridobiti nedovoljenega dostopa do katerega koli dela spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjeno spletno mesto, ali katerega koli drugega strežnika, računalnika ali podatkovne zbirke, povezane s spletnim mestom.

Spremembe storitev in teh pogojev uporabe

EPC si pridržuje pravico do spremembe spletnega mesta, njegove vsebine ali pogojev uporabe. Spremembe pogojev uporabe bodo za vas zavezujoče od prvega obiska spletnega mesta po uvedbi sprememb. Če mora EPC uvesti spremembe pogojev uporabe na podlagi zakona, se te spremembe samodejno nanašajo na vso sedanjo uporabo poleg vse uporabe v prihodnosti.

Razpoložljivost spletnega mesta

Storitev se ponuja »kakršna je« in »kot je na voljo«. Družba EPC ne zagotavlja, da bodo storitve brez pomanjkljivosti in/ali napak. Do največje mere, kot to dovoljuje zakon, EPC ne zagotavlja (izrecno ali posredno) primernosti za določen namen, točnosti informacij, združljivosti in zadovoljive kakovosti.

EPC ne sprejema odgovornosti za prekinitev delovanja ali nerazpoložljivost spletnega mesta, ki bi bila rezultat zunanjih vzrokov, ki vključujejo, vendar niso omejeni na okvaro opreme ISP, okvaro opreme za gostovanje, okvaro komunikacijskega omrežja, okvaro napajanja, naravnih dogodkov, vojne ali pravnih omejitev in cenzure.

Omejitev odgovornosti

Do največje mere, kot to dovoljuje zakon, EPC ne sprejema odgovornosti za neposredno ali posredno izgubo ali škodo, ki bi jo bilo mogoče ali ne predvideti, vključno z vso posredno, posledično, posebno ali zgledno škodo, ki izhaja iz uporabe spletnega mesta ali informacij, ki jih vsebuje. Uporabniki se morajo zavedati, da spletno mesto in njegovo vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Nič v teh pogojih uporabe ne izključuje ali omejuje EPC odgovornosti za smrt ali osebno poškodbo, ki bi bila rezultat malomarnosti ali prevare na strani EPC.

Nič v teh pogojih uporabe ne izključuje ali omejuje EPC odgovornosti za neposredno ali posredno izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz nepravilnega izvajanja storitev ali zanašanja na nepravilne informacije na spletnem mestu.

Čeprav smo se potrudili, da ti pogoji uporabe ustrezajo zakonskim določilom, mora biti v primeru, da se katero določilo izkaže za nezakonito, neveljavno ali drugače neizvedljivo, izključeno iz teh pogojev uporabe in ne sme vplivati na veljavnost in izvajanje preostanka pogojev o uporabi. To se nanaša samo na tista krajevna območja, kjer je takšno določilo nezakonito.

Kako EPC uporablja vaše osebne informacije (varstvo podatkov)

Vse osebne informacije, ki jih lahko EPC zbira (in med drugim vključujejo vaše ime, naslov in telefonsko številko), bo zbiral, uporabljal in hranil v skladu z določbami Zakona o varstvu podatkov iz leta 2018.

Za podrobnosti o varstvu podatkov si preberite Obvestilo o zasebnosti skupine EPC.

Drugi pomembni pogoji

EPC lahko prenese (dodeli) naše obveznosti in pravice na podlagi teh pogojev uporabe na tretjo osebo. Če se to zgodi, vas bo EPC pisno obvestil. Vaše pravice na podlagi teh pogojev uporabe ne bodo prizadete in naše obveznosti na podlagi teh pogojev uporabe bodo prenesene na tretjo osebo, ki jo bodo prav tako zavezovale.

EPC lahko občasno pregleda te pogoje uporabe v odziv na spremembe ustreznih zakonov in drugih regulativnih zahtev.

Če se izkaže, da je katera koli določba iz teh pogojev uporabe nezakonita, neveljavna ali drugače neizvršljiva s strani katerega koli sodišča ali drugega organa, se ta določba šteje za izločeno od preostalih določb teh pogojev uporabe. Preostale določbe teh pogojev uporabe so veljavne in izvršljive.

Nobena okvara ali zamuda s strani EPC pri izvajanju katere koli pravice na podlagi teh pogojev uporabe ne pomeni, da se EPC odreka tej pravici in noben preklic kršitve katere koli določbe teh pogojev uporabe s strani EPC ne pomeni, da bo EPC preklical katero koli poznejšo kršitev iste ali katere koli druge določbe.

Zakonodaja in pristojnost

Te pogoje poslovanja in odnos med vami in EPC ureja in razlaga angleško pravo.