Norveške putarine

U Norveškoj postoji oko 200 naplatnih stanica. Sve su automatizovane* i obeležene sa "AutoPASS" i simbolom sa desne strane.

Za vozila koja su evidentirana u vožnji kroz Norvešku pomoću automatskih stanica za naplatu putarine račun će naknadno biti poslat. Račun će biti poslat poštom (ili putem emaila ukoliko se vlasnik registrovao preko EPC Vebsajta). Vozila sa tagom** imaju prava na popust prilikom plaćanja putarine i račun će primiti od strane izdavaoca taga.

Automatske stanice za naplatu putarine su opremljene sa kamerom koja vrši čitanje registarske oznake vozila i oznake za putarinu. Kako bi se poslao račun za vozila sa inostranim registarskim oznakama Norveška organizacija za naplatu putarine, Statens Vegvesen, mora pristupiti podacima o vlasnicima vozila u raznim državama. Za vozila sa inostranim registarskim oznakama račun će biti poslat od strane Euro Parking Collection plc (EPC). EPC ja utorizovani pružalac usluga sa ovlašćenjem da izda račun za vlasnike vozila koja su registrovana van države za koju izdavalac naloga ima ovlašćenje.

Zakonodavstvo

Statens Vegvesen I firme za naplatu putarine mogu izdati račun za putarinu vlasnicima vozila koja su registrovana u prolasku na mestima gde se putarina naplaćuje na osnovu Zakona o javnim putevima, član 27.

Obavezno je da komercijalna vozila teža od 3,5 tone imaju validan AutoPASS nalog pre nego što uđu u Norvešku.

Vozila M1 kategorije tretiraju se kao mala vozila ukoliko poseduju validan AutoPASS nalog aktiviran pre ulaska u Norvešku.

Za više informcija u vezi sa ovim i norveškim putarinama, njihovim lokacijama i kako da podesite tag, molimo Vas posetite link www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS je norveški sistem za prikupljanje putarine. U vlasništvu je Statens Vegvesen (Javno Preduzeće za Upravljanje Putevima)

Često Postavljana Pitanja

Svi vozači, bez obzira na nacionalnost, moraju platiti norvešku putarinu. Postoje dve tarife: laka vozila (3.5 tona i manje) i teška vozila (preko 3.5 tona). Motocikli ne plaćaju putarinu u Norveškoj***

U cilju efikasnog funkcionisanja naplatnih mesta, operateri su poverili EPC-u naplatu putarine za strana vozila, firma EPC je specijalizovana za prekogranična plaćanja i namirivanje dugova.

Ukoliko se registrujete, Vi ćete kao osoba koja je iznajmila auto (rentacar/lizing) dobijati račun direktno. Ukoliko se ne registrujete račun će biti poslat rentakar/lizing kompaniji. Kompanija može dodati administrativne troškove kako bi pokrila svoje troškove za naplatu računa od osobe koja je iznajmila vozilo. Molimo Vas registrujte se.

Ukoliko se registrujete kod EPC-a vaš račun će Vam biti dostavljen nedugo nakon Vašeg putovanja. Takođe imaćete: punu kontrolu gde je račun poslat, pristup Vašim računima, proveru datuma plaćanja, pregled fotografija, mogućnost registracije e-maila za isporuku računa kao i mogućnost vršenja uplata. Bilo kad možete obavestiti EPC o promenama ili možete otkazati registraciju. Molimo Vas registrujte se.

Ne, obično ne. U većini slučajeva EPC nudi korisnicima da izaberu da li će plaćati preko bankovnog računa u lokalnoj valuti ili preko norveškog bankovnog računa. Ova opcija je dostupna u Austriji, Belgiji, Češkoj, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Letoniji, Litvaniji, Holandiji, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Slovačkoj, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji. Račun se izdaje u lokalnoj valuti, na osnovu kursa na datum izdavanja računa. Moguće je platiti i VISA ili Master karticom.

Pitanja i molbe možte uputite EPC-u pomoću linka www.epcplc.com/communication. Ovo će omogućiti osoblju EPC-a da radi na Vašem slučaju. U nekim zemljama- Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Portugal, Španija, Švedska i Velika Britanija- moguće je nazvati lokalni telefonski broj koji je preusmeren na višejezičnu podršku korisnicima EPC-a. Cena poziva će biti identična kao i cena lokalnog poziva u Vašoj državi. Takođe možete zatražiti povratni poziv.

Procesuiranje podatakai traženje relevantnih podataka mogu potrajati izvesno vreme. Prolasci kroz mesta naplate mogu biti stavljeni na čekanje kako bi se više proalazaka uključilo u isti račun. Zbog toga slanje računa može trajati duže nego što ste navikli.

Dodatan iznos od 300 NOK Vam je naplaćen iz nekog od sledećih razloga:

  • Ukoliko ste dobili opomenu za plaćanje zbog prolaska kroz Svinesundsforbindelsen pre 01.11.2015. znači da se niste zaustavili i izvršili plaćanje na stanici za naplatu. Pre 01.11.2015 naplata putarine na Svinesundsforbindelsen se nije vršila automatski.
  • Niste platili račun u predviđeno vreme.

Fotografija je automatski snimljena na naplatnoj stanici. Ukoliko vozilo nema važeću oznaku automatski se fotografiše registracija u cilju povezivanja sa registrovanim vlasnikom vozila. Fotografije se nalaze na računu za plaćanjee kako bi se dokazalo da je prolazak kroz mesto naplate izvršen. Možete pregledati sve forografije Vašeg vozila na www.epcplc.com/view_pictures

Jasnoća-svetlost fotografije je automatki podešena u cilju čitanja registarskih tablica.

U retkim slučajevima može se dogoditi da naplatno mesto koje ste prošli nije registrovano u našem sistemu. Ukoliko je račun od EPC-a samo za putarinu, račun mora biti plaćen (korišćenjem metoda za plaćanje koje se nalaze na računu). Ukoliko ste primili kaznu, pošaljite kopiju računa na visitors@vegfinans.no, gde će se pobrinuti da budete u obavezi plaćanja samo putarine.

* Jedina neautomatizovana naplatna stanica koja je ostala u Norveškoj a na kojoj ne možete platiti preko taga ili naknadnom fakturom jeste Atlanterhavstunnelen. Moraćete da se zaustavite i platite putarinu pre nego što prođete.

** Posetite www.autopass.no/en/autopass za više informacija i kako da naručite tag. Registrujte izuzetak u slučaju teških M1 vozila ili su slučaju vozila sa nultom emisjiom štetnih gasova kada naručujete tag- AutoPASS tag je besplatan, moraćete da platite samo depozit u iznosu od NOK 200 koji će Vam biti vraćen kada otkažete ugovor i vratite tag.

*** Ukoliko verujete da je važe vozilo izuzetak, molimo Vas registrujte se za AutoPASS oznaku kod kompanije za naplatu putarine kako bi registrovali Vaš izuzetak ili posetite link www.autopass.no/en/autopass za više informacija.