„EPC Group“ privatumo pranešimas

Bendrosios nuostatos

Kaip EPC Group naudos jūsų asmeninę informaciją?

„EPC Group“ (EPC) sudaro „Euro Parking Collection plc“ ir jos dukterinės įmonės, „Contractum Limited“, įsteigtos ir įregistruotos Anglijoje ir Velse suteikiant joms įmonės numerius GB3515275 ir GB5755117 (atitinkamai), ir „EPC Hungary Kft.“, įregistruota Vengrijoje suteikiant jai numerį 01-09-908128.

EPC specializacija – identifikuoti, pranešti ir surinkti nesumokėtus eismo ir viešojo transporto mokesčius, rinkliavas ir nuobaudas, skiriamas užsienyje registruotoms transporto priemonėms arba išnuomotoms transporto priemonėms, kurias nuomoja užsienio arba kitoje valstybėje narėje įsisteigę nuomotojai (FRV) visoje Europoje.

Mes gerbiame jūsų teisę į privatumą ir šiame privatumo pranešime paaiškiname, kodėl EPC renka jūsų asmeninius duomenis ir kaip mes juos apdorojame. Jei norite susisiekti su mumis dėl to, kaip buvo tvarkomi jūsų duomenys, parašykite EPC šiuo adresu: privacy@epcplc.com

EPC neperduoda jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nepriklausančioms Europos ekonominei erdvei, išskyrus tada, kai gauname aiškų jūsų sutikimą tai daryti. Gali būti, kad teritorijose, esančiose už EEE ribų, nėra taikoma EEE valstybėms lygiavertė teisinė apsauga, tačiau mes užtikriname, kad mūsų partneriai, esantys už EEE ribų, ir toliau imtųsi visų pagrįstai reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų duomenys bus tvarkomi saugiai ir laikantis šios politikos. Jūsų pateiktą informaciją mes ir (arba) mūsų duomenų tvarkytojai gerai apsaugosime, ir nesvarbu, ar informacija bus pateikiama rašytine ar elektronine forma.

Visa informacija apie jus bus tvarkoma tik tol, kol to bus reikalaujama pagal atitinkamus teisės aktus ir remiantis duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu. Visi asmens duomenys saugomi šifruotu pavidalu ir, jei įmanoma, yra užkoduoti pseudonimais.

EPC nereikalauja, kad pateiktumėte mums duomenis, kurie priklauso specialiųjų duomenų kategorijai, kurie atskleidžia jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, bet kokius genetinius ar biometrinius duomenis, duomenis apie sveikatą ar duomenis apie jūsų seksualinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją. Atkreipkite dėmesį, kad jei bet kuriuo metu, ypač apeliacinio proceso metu, pateikiate mums tokius duomenis, mes laikomės pragmatiško požiūrio ir siekiame panaudoti informaciją, reikalingą nagrinėjant apeliacinį skundą.

Kadangi esate duomenų subjektas, jūs turite daugybę teisių, kuriomis galite pasinaudoti. Atkreipkite dėmesį, kad mes privalome patikrinti jūsų tapatybę, kad galėtumėte pasinaudoti jums suteiktomis teisėmis. Kad šis procesas būtų saugus, reikalaujame, kad jūs pateiktumėte mums: EPC sąskaitos faktūros / nuorodos / bylos numerį ir transporto priemonės registracijos numerį (Vehicle Registration Mark (VRM)).

Apdorodama asmens duomenis EPC ketina laikytis aukščiausių standartų. Todėl labai rimtai reaguojame į bet kokius skundus. Jei norite pateikti skundą dėl to, kaip mes apdorojome jūsų asmeninę informaciją, galite kreiptis į Informacijos komisaro biurą, kaip valstybinę instituciją, kuri vykdo duomenų apsaugos įstatymų laikymosi priežiūrą: https://ico.org.uk/concerns/

EPC nepriima sprendimų vien tik automatizuotomis priemonėmis.

Jei susimokėsite EPC, jūsų mokėjimą apdoros mūsų partneris – „Stripe“, kuris laikosi mokėjimo kortelių pramonės duomenų saugumo standarto (Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)). EPC neišsaugo jokios jūsų kortelės informacijos. Visą informaciją apdoroja „Stripe“, išsamiau žr. čia.

Norėdami suprasti, kaip apdorojame jūsų asmeninius duomenis, perskaitykite atitinkamą šio pranešimo dalį. Atkreipkite dėmesį, kad jūs galite priklausyti daugiau nei vienai iš toliau nurodytų grupių:

Mūsų svetainės lankytojai

EPC internetinio abonemento savininkai (rinkliavos ir baudos)

„AutoPASS“ paskyros savininkai

Asmenys, kuriems skirtos baudos

Sąskaitų faktūrų gavėjai

Asmenys, skambinantys į mūsų pagalbos liniją

Asmenys, susisiekiantys su mumis paštu

Asmenys, naudojantys svetainėje pateiktą formą „Susisiekite su EPC“

Asmenys, siunčiantys mums el. laiškus

Darbo ieškantys asmenysMūsų svetainės lankytojai

EPC yra duomenų valdytojas, valdantis informaciją, kurią mes surenkame mūsų svetainėje.

Kai lankotės www.epcplc.com, www.contractum.eu arba www.epchungary.hu, mes renkame standartinę interneto žurnalo informaciją ir informaciją apie lankytojų modelius. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. mūsų Slapukų politiką. Tai darome siekdami pagerinti naršymo patirtį.

Tęsdami naršymą, sutinkate su pirmiau nurodyta politika.

Jokie jūsų asmeniniai duomenys, šiuo atveju jūsų IP adresas, neperduodami jokiai trečiajai šaliai. Mes apsaugome mūsų tinklalapį nuo grubios jėgos išpuolių (angl. brute-force attack) , užblokuodami IP adresus, iš kurių buvo surengtas toks išpuolis, todėl EPC renka IP adresus, kurie vėliau naudojami šalinant triktis ir užtikrinant saugumą. Registracijos bylos saugomos 12 mėnesių.

Grįžti į Bendrosios nuostatosEPC internetinio abonemento savininkai (rinkliavos ir baudos)

EPC yra duomenų valdytojas, valdantis informaciją, kurią mums pateikiate, kai užsiregistruojate norėdami naudotis patogia interneto paslauga, suteikiančia galimybę sumokėti rinkliavas ir reaguoti į su eismu susijusius pranešimus. Asmens duomenys yra: jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir transporto priemonės registracijos numeris.

EPC apdoroja jūsų asmeninius duomenis, remdamasi sutartimi, kurią jūs sudarote registruodamiesi internetiniui abonementui pagal sąlygas, nurodytas skiltyje EPC svetainės paslaugų teikimo sąlygos, ir tvarkys jūsų duomenis sutarties galiojimo laikotarpiu ir, jei taikytina, 7 metus nuo tos dienos, kurią sumokėjote bet kokius mokesčius.

Jei užregistruosite savo transporto priemonę, jūs gausite lengvą prieigą prie pranešimų, el. laiškų, mokėjimų, nuotraukų ir kitos siunčiamos informacijos.

Jei mokesčiai nebus sumokėti, gali būti, kad jūsų byla bus perduota skolų išieškojimo agentūrai arba jums bus įteiktas teismo šaukimas, ir dėl to gali padidėti jūsų mokėtina suma.

Grįžti į Bendrosios nuostatos„AutoPASS“ paskyros savininkai

Užregistruodami savo galiojančią „AutoPASS“ paskyrą, jūs pateikiate mums informaciją apie savo transporto priemonės aplinkosauginio veiksmingumo diferencijavimą, kad jums būtų išrašyta teisinga sąskaita faktūra. EPC apdoroja šiuos duomenis gavusi raštiškus „Statens Vegvesen“ (SVV) nurodymus. SVV yra duomenų valdytoja, su kuria galima susisiekti adresu: firmapost@vegvesen.no. EPC apdoros jūsų duomenis tiek laiko, kiek tai daryti nurodys SVV.

Grįžti į Bendrosios nuostatosAsmenys, kuriems skirtos baudos

Kai gausite iš EPC raginimą susimokėti baudą („Penalty Charge Notice“ (PCN)), tai reikš, kad privalote sumokėti mokėtiną sumą vienai iš išduodančiųjų institucijų.

EPC apdoroja jūsų duomenis, pateiktus atitinkamame pranešime išduodančiosios institucijos vardu, kuri leido jį išduoti. Išduodančioji institucija įgaliojo EPC vykdyti jos pareigas, susijusias su atsekamumu, dokumentų išdavimu ir lėšų surinkimu iš FRV. Informaciją apie įgaliojimų perdavimą galima peržiūrėti spustelėjus čia ir čia.

Jūsų duomenys nebus naudojami jokiu kitu tikslu, išskyrus pirmiau minėtąjį.

EPC informaciją apie VRM ir pažeidimą suteikia išduodančioji institucija; be to, jūsų vardą, pavardę ir adresą nurodo atitinkama oficiali nacionalinė ar regioninė transporto priemonių registravimo institucija. Jei norite gauti informacijos apie tai, iš kur mes gauname jūsų duomenis, išsiųskite mums el. laišką šiuo adresu: privacy@epcplc.com.

Kai kuriais atvejais EPC gauna jūsų asmens duomenis (pagal VRM), jūsų vardą, pavardę ir adresą tiesiai iš išduodančiosios institucijos, transporto priemonių nuomos bendrovės arba buvusio registruoto transporto priemonės savininko. Duomenys iš buvusio savininko gaunami tada, kai oficialiame registre dar nėra pateikta naujausia informacija apie nuosavybės perdavimą.

Tačiau jei esate EPC internetinio abonemento savininkas, jūs jau pats pateikėte mums duomenis, nurodytus PCN.

Jūsų duomenys nebus naudojami jokiu kitu tikslu, išskyrus pirmiau minėtąjį. EPC apdoros jūsų duomenis tiek laiko, kiek tai daryti nurodys išduodančioji institucija, ir jei taikytina, 7 metus nuo dienos, kurią sumokėjote bet kokius mokesčius

Grįžti į Bendrosios nuostatosSąskaitų faktūrų gavėjai

Kai gausite EPC sąskaitą faktūrą, tai reikš, kad turite susimokėti už naudojimąsi paslaugomis, kurias suteikė viena ar daugiau išduodančiųjų institucijų.

EPC apdoroja jūsų duomenis, pateiktus atitinkamame pranešime išduodančiosios institucijos vardu, kuri leido jį išduoti. Išduodančioji institucija įgaliojo EPC vykdyti jos pareigas, susijusias su atsekamumu, dokumentų išdavimu ir lėšų surinkimu iš FRV. Informaciją apie įgaliojimų perdavimą galima peržiūrėti spustelėjus čia ir čia.

Jei mokesčiai nebus sumokėti, gali būti, kad jūsų byla bus perduota skolų išieškojimo agentūrai arba jums bus įteiktas teismo šaukimas, ir dėl to gali padidėti jūsų mokėtina suma.

EPC informaciją apie VRM ir pažeidimą suteikia išduodančioji institucija; be to, jūsų vardą, pavardę ir adresą nurodo atitinkama oficiali nacionalinė ar regioninė transporto priemonių registravimo institucija. Jei norite gauti informacijos apie tai, iš kur mes gauname jūsų duomenis, išsiųskite mums el. laišką šiuo adresu: privacy@epcplc.com.

Kai kuriais atvejais EPC gauna jūsų asmens duomenis (pagal VRM), jūsų vardą, pavardę ir adresą tiesiai iš išduodančiosios institucijos, transporto priemonių nuomos bendrovės arba buvusio registruoto transporto priemonės savininko. Duomenys iš buvusio savininko gaunami tada, kai oficialiame registre dar nėra pateikta naujausia informacija apie nuosavybės perdavimą.

Tačiau jei esate EPC internetinio abonemento savininkas, jūs jau pats pateikėte mums duomenis, nurodytus PCN.

Jūsų duomenys nebus naudojami jokiu kitu tikslu, išskyrus pirmiau minėtąjį. EPC apdoros jūsų duomenis tiek laiko, kiek tai daryti nurodys išduodančioji institucija, ir jei taikytina, 7 metus nuo dienos, kurią sumokėjote bet kokius mokesčius

Grįžti į Bendrosios nuostatosAsmenys, skambinantys į mūsų pagalbos liniją

EPC pagalbos linija yra patariamojo pobūdžio, ir mes priimame tik raštu pateikiamus apeliacinius skundus. Jūsų skambučio įrašas gali būti saugomas šešis mėnesius šifruotu pavidalu kokybės stebėsenos, mokymo ir audito tikslais. Jei ateityje norėsite paprašyti šio įrašo kopijos, turėsite mums nurodyti savo skambučio datą ir laiką.

Grįžti į Bendrosios nuostatosAsmenys, susisiekiantys su mumis paštu

Kai susisiekiate su mumis paštu, jūs savanoriškai pateikiate savo asmens duomenis ir sutinkate, kad mes apdorotume tame laiške pateiktus duomenis.

Jei susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, privalote sutikti, kad jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti atitinkamai išduodančiajai institucijai, kuri gali būti įsikūrusi už JK ir EEE ribų. Jei savo pareiškimą siunčiate paštu ar faksu, prašome įrašyti ir šį rašytinį pareiškimą: „Aš sutinku, kad mano asmens duomenys būtų atskleisti atitinkamai išduodančiajai institucijai.“ Jokie dokumentai nebus svarstomi, jeigu nebus pateiktas ir šis rašytinis pareiškimas.

EPC apdoroja jūsų duomenis, pateiktus atitinkamame pranešime išduodančiosios institucijos vardu, kuri leido jį išduoti. Išduodančioji institucija įgaliojo EPC vykdyti jos pareigas, susijusias su atsekamumu, dokumentų išdavimu ir lėšų surinkimu iš FRV. Informaciją apie įgaliojimų perdavimą galima peržiūrėti spustelėjus čia ir čia.

EPC apdoros jūsų duomenis tiek laiko, kiek tai daryti nurodys išduodančioji institucija, ir jei taikytina, 7 metus nuo dienos, kurią sumokėjote bet kokius mokesčius

Jei mokesčiai nebus sumokėti, gali būti, kad jūsų byla bus perduota skolų išieškojimo agentūrai arba jums bus įteiktas teismo šaukimas, ir dėl to gali padidėti jūsų mokėtina suma.

Grįžti į Bendrosios nuostatosAsmenys, naudojantys svetainėje pateiktą formą „Susisiekite su EPC“

Kai pateikiate skundą dėl skirto mokesčio naudodami EPC tinklalapyje pateiktą formą „Susisiekite su EPC“, jūs pateikiate mums papildomų duomenų (papildomai prie duomenų, kuriuos mes jau apdorojame) (žr. „Asmenys, kuriems skirtos baudos“ ir „Sąskaitų faktūrų gavėjai“).

EPC apdoroja jūsų duomenis, pateiktus atitinkamame pranešime išduodančiosios institucijos vardu, kuri leido jį išduoti. Išduodančioji institucija įgaliojo EPC vykdyti jos pareigas, susijusias su atsekamumu, dokumentų išdavimu ir lėšų surinkimu iš FRV. Informaciją apie įgaliojimų perdavimą galima peržiūrėti spustelėjus čia ir čia.

Kad jūsų skundas būtų nagrinėjamas, privalote sutikti, kad jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti atitinkamai institucijai, kuri gali būti įsikūrusi už JK ir EEE ribų. Vadovaukitės mūsų svetainėje pateiktais nurodymais

EPC apdoros jūsų duomenis tiek laiko, kiek tai daryti nurodys išduodančioji institucija, ir jei taikytina, 7 metus nuo dienos, kurią sumokėjote bet kokius mokesčius

Jei mokesčiai nebus sumokėti, gali būti, kad jūsų byla bus perduota skolų išieškojimo agentūrai arba jums bus įteiktas teismo šaukimas, ir dėl to gali padidėti jūsų mokėtina suma.

Grįžti į Bendrosios nuostatosAsmenys, siunčiantys mums el. laiškus

Kai išsiunčiate mums el. laišką, jūs savanoriškai pateikiate savo asmens duomenis ir sutinkate, kad mes apdorotume tame laiške pateiktus duomenis, įskaitant jūsų el. pašto adresą.

EPC apdoroja jūsų duomenis, pateiktus atitinkamame pranešime išduodančiosios institucijos vardu, kuri leido jį išduoti. Išduodančioji institucija įgaliojo EPC vykdyti jos pareigas, susijusias su atsekamumu, dokumentų išdavimu ir lėšų surinkimu iš FRV. Informaciją apie įgaliojimų perdavimą galima peržiūrėti spustelėjus čia ir čia.

Be to, atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūsų mokestis liks nesumokėtas, jūsų byla, įskaitant el. laiškus, bus perduota kitai reikalavimų vykdymo užtikrinimo institucijai, ir gali būti padidinti atitinkami mokesčiai.

EPC apdoros jūsų duomenis tiek laiko, kiek tai daryti nurodys išduodančioji institucija, ir jei taikytina, 7 metus nuo dienos, kurią sumokėjote bet kokius mokesčius

Grįžti į Bendrosios nuostatosDarbo ieškantys asmenys

EPC yra duomenų valdytojas, valdantis informaciją, kurią pateikiate įdarbinimo proceso metu, ir mes ją apdorojame remdamiesi teisėtu interesu. Jei turite klausimų apie tai, kaip mes tvarkome jūsų informaciją, susisiekite su mumis adresu: privacy@epcplc.com.

Visa informacija, kurią pateikiate įdarbinimo proceso metu, bus naudojama tik siekiant padaryti pažangą svarstant jūsų paraišką arba siekiant įvykdyti teisinius ar norminius reikalavimus, ir bus saugoma 12 mėnesių nuo tos dienos, kai asmuo bus įdarbintas į laisvą darbo vietą.

Mes nesidalysime jokia informacija, kurią jūs pateiksite įdarbinimo proceso metu, su jokiomis trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais, ir nesaugosime jokios jūsų informacijos už Europos ekonominės erdvės ribų. Jūsų pateiktą informaciją mes ir (arba) mūsų duomenų tvarkytojai gerai apsaugosime, ir nesvarbu, ar informacija bus pateikiama rašytine ar elektronine forma.

Grįžti į Bendrosios nuostatos