nusz logo

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

National Vejafgiftsbetalingstjenester Zrt. (A/S i Ungarn)

Det ungarske offentlige vejnet (motorveje, hovedveje, nationale veje) kan kun bruges med gyldig autorisation for brug af vejnettet (e-Vignette/e-Matrica). I god tid og ved alle indfaldsveje til motorvejen er der opsat relevante trafikskilte som påkalder førerens opmærksomhed på betalingsforpligtelsen. Autorisationen skal betales inden man kører ind på motorvejen eller maksimum 60 minutter efter (eventuelle køb foretaget efter dette tidspunkt kan ikke accepteres) og for den korrekte gyldighedsperiode, registreringsnummer, landekode og køretøjskategori.

Afgiftskategorier

I overensstemmelse med lovgivningen hos den udstedende organisation, er den registrerede ejer af køretøjet ansvarlig for eventuelle trafikovertrædelser, uanset hvem der førte køretøjet på tidspunktet.

Hvordan kan man betale vejafgiften på forhånd

Vejafgiften kan købes på forhånd flere steder omkring motorvejen; ved NUSZ’s egne salgssteder (kundeservice) og ved andre detailhandlere (fx tankstationer). Vejafgiften kan også købes online, via sms og via en smartphone-applikation. For yderligere information om, hvordan man betaler for vejafgiften samt placering af salgsstederne i Ungarn og ved grænserne, bedes du besøge: www.toll-charge.hu.

Før du betaler vejafgiften for de ungarske veje, skal du bekræfte, og sikre at gyldighedsperiode, køretøjsregistreringsnummer, landekode og køretøjskategori er indtastet korrekt. Derfor er den registrerede ejer af køretøjet altid ansvarlig, når vejafgiften betales, for at sikre, at alle oplysninger er blevet indtastet korrekt.

Hvis et køretøj ikke har en gyldig autorisation for brug af vej på tidspunktet for inspektionen, må en kontrolafgift for uautoriseret brug af vej betales.

Modtaget en opkrævning

Hvis du har modtaget en opkrævning (kontrolafgift) fra EPC, og du mener, at du havde en gyldig autorisation på tidspunktet, bedes du kontrollere, at alle oplysninger er korrekte på vignetten (e-Vignette/e-matrica) og derefter kontakte EPC med en kopi samt en kopi af bilens registreringsattest (alle sider).

På vignetten er det angivet, at du skal beholde den i mindst 1 år efter dens udløb. Hvis du ikke længere har vignetten, kan du bede om en kopi på det salgssted, hvor du har købt det.

nusz