Juridisk information

Som en internationale rejsende, er du forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser der er i det land, du besøger, herunder færdselsregler. Euro Parkering Collection plc ( "EPC") har fået tilladelse til at hjælpe med at sikre, at alle indenlandske og udenlandske chauffører behandles ens, og i tilfælde af overtrædelse af nationale regler og ved pådragelse af afgifter/gebyrer at man har mulighed for at betale i ens lokale valuta i det land hvor man har bopæl.

Myndigheder i hele Europa har givet tilladelse til EPC il at inddrive udestående gebyrer, afgifter eller bøder udstedt til udenlandsk registrerede køretøjer. En opkrævning er sendt til dig som den registrerede ejer/lejer af køretøjet på tidspunktet for hændelsen, og i sidste ende er du er ansvarlig for betalingen. Din betaling skal ske til Euro Parkering Collection plc før betalingsdatoen vist på opkrævningen for at undgå yderligere afgifter.

Yderligere Håndhævelse

I tilfælde af manglende betaling af en opkrævning udstedt af EPC, som med indenlandske køretøjer, vil den udstedende organisation have yderligere håndhævelsesmuligheder til rådighed for dem; disse omfatter, men er ikke begrænset til, parkeringsklampe eller fjernelse af køretøjer, kontrollere køretøjer som de kommer ind eller forlader det pågældende land for eventuelle udestående trafikgebyrer/-bøder, sagsanlæg i den udstedende organisations land eller i den registrerede ejers land .

Kontakt & Klager

Hvis du ønsker at kontakte EPC i forhold til en opkrævning du har modtaget, skal du vælge Kontakt EPC. Hvis du ønsker at klage over EPC, bedes du skrive til nedenstående adresse.

Klageafdeling
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Storbritannien