EPC Svetainės paslaugų teikimo sąlygos

Papildoma informacija

Šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis kartu su bet kuriais ir visais kitais čia nurodytais dokumentais nustatomos sąlygos, kurių laikydamiesi jūs galite naudoti epcplc.com svetainę, bet kuriuos šios svetainės subdomenus arba bet kokias savarankiško registravimo interneto paskyrų programas (pvz., keliaujant Norvegijoje ar ypač mažos emisijos zonoje (ULEZ) Londone) (Svetainė). Atidžiai perskaitykite šias Paslaugų teikimo sąlygas ir įsitikinkite, kad jas suprantate. Jūs privalėsite perskaityti ir suprasti šias Paslaugų teikimo sąlygas, nes yra laikoma, kad naudodamiesi šia svetaine, jūs išreiškiate sutikimą su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų ir būti saistomi įsipareigojimo jų laikytis, nebesinaudokite šia svetaine.

Apibrėžtys ir aiškinimas

Šiose paslaugų teikimo sąlygose vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę:

EPC paskyra
– tai paskyra, kurią Svetainės naudotojas turi užregistruoti, kad galėtų administruoti internetinius mokėjimus, susijusius su pranešimais apie eismą, aplinkosaugos programomis, arba apskritai naudoti bet kokią Svetainėje pateiktą internetinę programą;
EPC
„Euro Parking Collection plc“: įmonės registracijos numeris: 3515275, duomenų apsaugos registracijos numeris: Z5479282; „Contractum Limited“: įmonės registracijos numeris: 5755117, duomenų apsaugos registracijos numeris: Z143131X, PVM kodas: 977 7392 50, „EPC Finance Limited“: įmonės registracijos numeris: 8881682; visos šios įmonės yra įregistruotos Anglijoje ir Velse: PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; ir „EPC Hungary KFT“: įmonės registracijos numeris: 01-09-908128, duomenų apsaugos registracijos numeris: NAIH-112615/2017 (kartu EPC);“
Turinys
reiškia bet kokį ir visus tekstus, atvaizdus, garso įrašus, vaizdo įrašus, scenarijus, kodus, programinę įrangą, duomenų bazes ir bet kokią kitą informaciją, kuri gali būti saugoma kompiuteryje, ir kuri yra pateikiama Svetainėje arba kuri yra Svetainės dalis;
Platforma
bendrai reiškia internetines priemones, įrankius, paslaugas, infrastruktūrą ir informaciją, kurią EPC teikia per Svetainę, siekdama padėti lengviau administruoti su eismu susijusius mokesčius;
Paslauga ar paslaugos
reiškia paslaugas, kurias galite gauti naudodamiesi svetaine;
Mokėjimo informacija
– tai bet kokia informacija, reikalinga norint susimokėti už paslaugas naudojant Svetainę. Tai apima (bet tuo neapsiriboja) kredito / debeto kortelių numerius, banko sąskaitų numerius ir banko kodus arba bet kokį kitą mokėjimo būdą;
Trečiosios šalies paslaugų teikėjas
– trečioji šalis, teikianti paslaugą, kuri vartotojams siūloma per Svetainę;
Vartotojas
– bet kokia trečioji šalis, kuri naudojasi svetaine ir kurios nėra pasamdžiusi „Euro Parking Collection plc“.

Svetainės nuosavybė

Svetainė priklauso ir ją valdo EPC

Mūsų intelektinės nuosavybės teisės ir licencija

Visas kitas Svetainės turinys, įskaitant visą vartotojui pateikiamą medžiagą, tekstą, grafiką, logotipus, piktogramas, paveikslėlius, garso įrašus, vaizdo įrašus, duomenų rinkinius, puslapių išdėstymą ir visą pagrindinę medžiagą, pvz., kodą, programinę įrangą ir duomenų bazes, bei autoriaus teisę ir kitas intelektinės nuosavybės teises į šį turinį, jei konkrečiai nenurodyta kitaip, yra EPC, mūsų filialų, partnerių, klientų ar kitų susijusių trečiųjų šalių nuosavybė. Visą turinį saugo galiojantys Jungtinės Karalystės ir tarptautiniai intelektinės nuosavybės įstatymai ir sutartys.

Jūs negalite dauginti, kopijuoti, platinti, laikyti ar kitokiu būdu pakartotinai naudoti iš Svetainės gautą medžiagą, jei Svetainėje nenurodyta kitaip arba jei EPC nesuteikia aiškaus rašytinio leidimo tai daryti.

Nuorodos į kitas svetaines

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, EPC ar mūsų filialai šių svetainių nekontroliuoja. EPC neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį ir neigia atsakomybę už bet kokius ir visus nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl jų naudojimo. Nuorodos į kitą svetainę įtraukimas šioje Svetainėje nereiškia laidavimo už svetaines ar šias svetaines kontroliuojančius subjektus.

EPC paskyros

„EPC paskyros“ yra savarankiškos registracijos internetinė programa, leidžianti vartotojams užregistruoti transporto priemonės informaciją, taip pat kitą svarbią informaciją, kad būtų galima valdyti su eismo mokesčiais susijusius mokėjimus, gauti atitinkamą korespondenciją el. paštu, taip pat kitą informaciją, kad būtų lengviau keliauti į nurodytą vietą. EPC nurodo, kad jeigu norite pasinaudoti šia programa, turite pateikti ir užregistruoti savo duomenis svetainėje, kad galėtumėte sukurti EPC paskyrą.

EPC paskyroje bus pateikti tam tikri asmeniniai duomenys, mokėjimo informacija ir informacija apie transporto priemonę, kurią EPC paprašys jus pateikti.

Sutikdami su Paslaugų teikimo sąlygomis ir toliau naudodamiesi svetaine, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

Sukurdami EPC paskyrą, jūs papildomai patvirtinate savo pareiškimą ir garantiją.

Atkreipiame dėmesį, kad jei EPC įgyvendina esminius programos „EPC paskyros“ valdymo pakeitimus, jūs įgaliojate mus jums apie tai kuo skubiau pranešti.

Rekomenduojama niekam neatskleisti savo EPC paskyros duomenų, ypač savo vartotojo vardo ir slaptažodžio. EPC neatsako už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl to, kad jūs atskleidėte savo EPC paskyros duomenis. Jei naudojate bendrą kompiuterį, rekomenduojame neišsaugoti savo EPC paskyros informacijos interneto naršyklėje.

Jei turite pagrindo manyti, kad kitas asmuo gavo jūsų EPC paskyros duomenis be jūsų sutikimo, turėtumėte nedelsdami susisiekti su EPC, kad sustabdytumėte savo EPC paskyrą ir atšauktumėte bet kokius neteisėtus užsakymus ar mokėjimus, kuriuos galbūt buvo užsakyta atlikti.

Privatumas

Be to, Svetainės naudojimas reglamentuojamas pagal mūsų Svetainės privatumo pranešimą ir Slapukų politiką, kuri yra įtraukta į šias Paslaugų teikimo sąlygas pagal šią nuorodą.

Nutraukimas ir atšaukimas

Jūs arba EPC bet kada gali panaikinti jūsų EPC paskyrą.

Jei norite panaikinti savo EPC paskyrą, atsiųskite mums prašymą el. paštu.

Atsakomybės apribojimas

EPC nesuteikia jokios garantijos ir nepareiškia, kad Svetainė atitiks jūsų reikalavimus, bus pakankamos kokybės, bus tinkama konkrečiai paskirčiai, nepažeis trečiųjų šalių teisių, bus suderinama su visomis sistemomis, bus saugi ir kad visa pateikta informacija bus tiksli. EPC nesuteikia jokios garantijos dėl konkrečių rezultatų, susijusių su mūsų Paslaugos ar Paslaugų naudojimu.

Nors EPC deda pagrįstas pastangas siekdama užtikrinti, kad Svetainė būtų saugi ir veiktų be klaidų ir joje nebūtų virusų ir kitų kenkėjiškų programų, visiems Vartotojams patariama prisiimti atsakomybę už savo asmeninį saugumą ir savo asmeninių duomenų bei kompiuterių saugumą.

Virusai, kenkėjiškos programos ir saugumas

EPC taiko visapusišką pagrįstą rūpestingumą ir kompetenciją, kad Svetainė būtų saugi ir joje nebūtų virusų ar kitokių kenkėjiškų programų, įskaitant, bet neapsiribojant, virusų ir kenkėjiškų programų nuskaitymą. Tačiau EPC negarantuoja, kad Svetainė yra saugi arba kad joje nėra virusų ar kitokių kenkėjiškų programų, ir neprisiima atsakomybės už tai.

Jūs privalote užtikrinti, kad mūsų Svetainėje arba per ją sąmoningai neįdiegsite virusų ar kitų kenkėjiškų programų ar kitokios medžiagos, kuri yra kenkėjiška ar technologiniu požiūriu žalinga.

Jūs privalote užtikrinti, kad nemėginsite gauti neteisėtą prieigą prie bet kurios Svetainės dalies, serverio, kuriame saugoma Svetainė, ar bet kurio kito serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, susietos su Svetaine.

Paslaugų ir šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai

EPC pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti Svetainę, jos Turinį ar šias Paslaugų teikimo sąlygas. Jūs būsite saistomi įsipareigojimo laikytis bet kokių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų nuo tada, kai pirmą kartą po padarytų pakeitimų pasinaudosite šia Svetaine. Jei EPC privalės pagal įstatymus atlikti bet kokius Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, šie pakeitimai bus taikomi automatiškai bet kokiam tuometiniam naudojimui papildomai prie bet kokio būsimo naudojimo.

Interneto svetainės prieinamumas

Paslauga yra teikiama „tokia, kokia yra“ ir tada, „kai galima naudoti“. EPC nesuteikia jokios garantijos, kad paslauga bus teikiama be defektų ir (arba) gedimų. Kiek leidžiama pagal teisės aktus, EPC nesuteikia jokių garantijų (aiškiai išreikštų ar numanomų) dėl tinkamumo konkrečiai paskirčiai, informacijos tikslumo, suderinamumo ir patenkinamos kokybės.

EPC neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius Svetainės sutrikimus ar nepasiekiamumą dėl išorinių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto paslaugų teikėjų (angl. ISP) įrangos gedimą, pagrindinės įrangos gedimą, ryšių tinklo gedimą, elektros energijos tiekimo sutrikimus, gamtinius įvykius, karo veiksmus ar teisinius apribojimus ir cenzūrą.

Atsakomybės apribojimas

Kiek leidžiama pagal teisės aktus, EPC neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, kuriuos buvo galima numatyti ar kitaip nuspėti, įskaitant bet kokius netiesioginius, šalutinius, specialius ar baudinius nuostolius, patirtus dėl Svetainės naudojimo ar bet kokios Svetainėje pateiktos informacijos. Vartotojai turėtų žinoti, kad jie naudojasi Svetaine ir Turiniu savo pačių rizika.

Nė viena iš šiose Paslaugų teikimo sąlygose numatytų nuostatų nepanaikina arba neapriboja EPC atsakomybės už mirtį ar asmens sužalojimą, kurį lėmė bet koks EPC aplaidumas ar sukčiavimas.

Nė viena iš šiose Paslaugų teikimo sąlygose numatytų nuostatų nepanaikina arba neapriboja EPC atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo Paslaugų teikimo arba dėl to, kad buvo pasitikima klaidinga Svetainėje pateikta informacija.

Nors buvo dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šios Paslaugų teikimo sąlygos griežtai atitiktų atitinkamas įstatymo nuostatas, tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad bet kuri iš šių sąlygų yra neteisėta, negaliojanti ar kitaip neįvykdoma, ta sąlyga turi būti atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų ir tai neturės įtakos likusių Paslaugų teikimo sąlygų galiojimui ir vykdymui. Ši sąlyga taikoma tik jurisdikcijose, kuriose konkreti sąlyga yra neteisėta.

Kaip EPC naudoja jūsų asmeninę informaciją (Duomenų apsauga)

Visa EPC surinkta asmeninė informacija (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį) bus renkama, naudojama ir saugoma pagal 2018 m. Duomenų apsaugos įstatymo nuostatas.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie duomenų apsaugą, perskaitykite EPC privatumo pranešimą.

Kitos svarbios sąlygos

EPC gali perduoti (priskirti) trečiajai šaliai savo įsipareigojimus ir teises pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas. Jei taip atsitiks, EPC informuos jus apie tai raštu. Jūsų teisėms pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas tai neturės jokios įtakos, o mūsų įsipareigojimai pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas bus perduoti trečiajai šaliai, kuri ir toliau bus saistoma šių įsipareigojimų.

EPC gali retkarčiais pakeisti šias Paslaugų teikimo sąlygas, reaguodama į atitinkamų įstatymų ir kitų norminių reikalavimų pakeitimus.

Jei būtų nustatyta, kad bet kuri iš šiose Paslaugų teikimo sąlygose numatytų nuostatų yra neteisėta, negaliojanti ar jos kitaip negali įvykdyti joks teismas ar kita institucija, bus laikoma, kad ta (-os) nuostata (-os) yra atskirta nuo likusių Paslaugų teikimo sąlygų. Likusi šių Paslaugų teikimo sąlygų dalis bus galiojanti ir vykdytina.

Jeigu tam tikru atveju EPC nepasinaudos arba dels pasinaudoti bet kuria EPC pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas suteikta teise, tai nereikš, kad EPC atsisako tos teisės; ir jeigu tam tikru atveju EPC nereikalaus atsakyti už bet kokį šiose Paslaugų teikimo sąlygose numatytų nuostatų pažeidimą, tai nereikš, kad kitą kartą, kai vėl bus pažeistos tos pačios nuostatos ar bet kuri kita nuostata, EPC ir vėl nereikalaus atsakyti už padarytą pažeidimą.

Įstatymai ir jurisdikcija

Šios Paslaugų teikimo sąlygos bei jūsų ir EPC santykiai turi būti reglamentuojami ir aiškinami pagal Anglijos teisę.