Формулар за регистрација на возило за зоната на ултра ниски емисии (ULEZ) и зоната со ниски емисии (LEZ)

За да го регистрирате вашето возило за ULEZ и LEZ, ве молиме започнете на тој начин што ќе креирате сметка со внесување на вашата адреса на е-пошта и лозинка. Откако ќе отворите сметка, ќе може да внесете информации за возилото и да прикачите придружна документација. Исто така, се бара да ги прочитате и прифатите Условите за услуги и Белешката за приватност. Зоната работи низ сите лондонски населби и не го вклучува М25.или