НАША ЗАЛОЖБА ЗА ПРИСТАПНОСТ

Verra Mobility е посветена да ја направи содржината на нашата веб-локација достапна и лесна за користење за сите. Ако имате потешкотии при прегледувањето или навигацијата низ содржината на оваа веб-локација или забележите каква било содржина, функција или функционалност за која сметате дека не е целосно достапна за лицата со попреченост, ве молиме испратете е-пошта на нашиот тим на accessibility@verramobility.com, во линијата за наслов ставете „Оневозможен пристап“ и наведете опис на специфичната карактеристика што сметате дека не е целосно достапна или пак предлог за подобрување.

Вашите повратни информации ги сфаќаме сериозно и ќе ги разгледаме додека ги проценуваме начините за приспособување кон сите корисници и нашите севкупни политики за пристапност. Дополнително, иако не ги контролираме таквите продавачи, ние силно ги охрабруваме продавачите на дигитални содржини од трети страни да обезбедат содржина што е достапна и погодна за корисниците.