Opłaty za drogi płatne w Wielkiej Brytanii

The Transport for London Congestion Charge (CC)

Za pojazdy, które poruszają się w ramach wyraźnie określonej strefy centralnego Londynu w godzinach od 07:00 do 22:00, codziennie, z wyłączeniem pierwszego dnia Bożego Narodzenia (25 grudzień) trzeba uiścić opłatę dzienną Congestion Charge w wysokości GBP 15,00 lub GBP 17,50 jeżeli opłata zostanie uiszczona do północy dnia trzeciego po dokonanym przejeżdzie.

Opłatę Congestion Charge można uiścić na kilka sposobów: telefonicznie za pośrednictwem call center tel. 0343 222 2222 ( z zagranicy +44 343 222 2222), przez internet pod adresem www.cclondon.com, poprzez wiadomości tekstowe SMS (jeżeli pojazd został zarejestrowany w TfL) lub drogą pocztową.

Można również skorzystać z automatycznego sposobu płatności za Congestion Charge. Nazywa się on Congestion Charging Auto Pay (CC Auto Pay) i pozwala posiadaczom konta w każdym miesiącu na automatyczne rozliczenie dni podróży w obrębie strefy . Dzienna opłata wynosi 15,00 GBP. Maksymalnie pięć pojazdów może zostać zarejestrowanych na koncie CC Auto Pay w www.tfl.gov.uk. Rejestracja roczna wynosi 10 GBP za każdy pojazd.

Rejestracja na zniżkę dla pojazdów z 9+ miejscami siedzącymi.

Niektóre osoby i pojazdy są zwolnione z opłaty lub mogą ubiegać się o rabat.

Ta usługa online ma na celu pomoc w rejestracji pojazdu z dziewięcioma lub wiekszą ilością miejsc siedzących na 100% zniżkę na opłaty za wjazd do Congstion Charge. Po wybraniu języka, korzystając z rozwijanego menu, formularz zgłoszeniowy ukaże się w wybranym języku.

Po wypełnieniu i zatwierdzeniu przyciskiem, zostanie stworzona wersja po angielsku w PDF . Należy ją wydrukować, podpisać i przesłać do TfL Congestion Charging, PO Box 344, Darlington, DL1 9QE, United Kingdom. Prosimy nie zapomnieć o dołączeniu kopii i istotnych dokumentów.

Dodatkowo informacje ogólne można znaleźć na www.tfl.gov.uk

Proszę wybrać język:

Transport for London (TfL) — Strefa bardzo niskiej emisji spalin (ULEZ)

Wymogi ULEZ

Od 25 października 2021, strefa Bardzo Niskiej Emisji Spalin (ULEZ) powiększa swój zasięg, tworząc jedną, większą strefę, sięgającą do (ale nie obejmującą) North Circular Road (A406) i South Circular Road (A205). W zależności od typu pojazdu i rodzaju emisji pojazdy muszą spełniać różne normy dla strefy Bardzo Niskiej Emisji Spalin (ULEZ).

Aby sprawdzić, czy użytkowany pojazd spełnia normy, należy skorzystać z narzędzia TfL do weryfikacji pojazdów.

Można również sprawdzić, które lokalizacje należą do strefy ULEZ za pomocą narzędzia do sprawdzania kodów pocztowych

W przypadku poruszania sie pojazdem niespełniającym norm ULEZ w obszarze do North Circular Road (A406) i South Circular Road (A205) i niewniesienia opłaty dziennej, na zarejestrowanego właściciela pojazdu zostanie nałożony mandat karny (PCN). Ten mandat zostanie nałożony niezależnie od mandatów za Congestion Chaarge lub opłaty za wjazd do strefy niskiej emisji.

Jakie są wymogi?

Preferujemy, aby pojazdy poruszające się w strefie spełniały określone normy, zamiast wymagać od kierowców opłaty dziennej.

Normy Euro, wprowadzone w 1992 roku, dotyczą limitów emisji zanieczyszczających powietrze tlenków azotu (NOx) oraz cząstek stałych (PM). Nowe pojazdy i silniki pojazdów drogowych muszą spełniać te normy, aby otrzymać homologację na danym rynku.

Wymogi ULEZ są następujące

Norma Euro 3 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych motocykli od 2007 roku

Pojazdy muszą spełniać różne normy emisji w strefie ULEZ w oparciu o rodzaj pojazdu i emisji. Norma Euro 4 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych samochodów osobowych od 2005 roku i wszystkich lekkich samochodów dostawczych od 2006 roku

Norma Euro 6 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych silników intensywnie eksploatowanych do samochodów dostawczych i autobusów od stycznia 2014, dla samochodów osobowych i lekkich furgonetek od września 2015 oraz dla większych furgonetek o całkowitej masie pojazdu do 3,5 tony od września 2016.

Więcej informacji na temat norm emisji, opłat dziennych i mandatów, a także informacje, jak uniknąć opłat można uzyskać tutaj:

Norma emisji Euro spełniana przez użytkowany pojazd jest określana na podstawie informacji w dowodzie rejestracyjnym.

Transport for London Strefa Niskiej Emisji (LEZ)

Strefa Niskiej Emisji (LEZ) obejmuje większą część Londynu i obowiązuje 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Została ona wprowadzona w 2008 roku, aby zmniejszyć emisję spalin produkowanych przez najbardziej zanieczyszczające pojazdy ciężkie w stolicy.

Od 1 marca 2021 normy strefy Niskiej Emisji (LEZ) dla pojazdów ciężarowych, vanów i innych specjalistycznych pojazdów ciężkich o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony zmieniły się z Euro IV dla cząstek stałych (PM) na Euro VI dla PM i tlenków azotu (NOX). Zmiana dotyczy również autobusów, minibusów i autokarów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 5 ton. Wymienione powyżej pojazdy muszą spełniać normę Euro VI, w przeciwnym razie obowiązuje je opłata dzienna. Może Pan/i sprawdzić swój pojazd oraz opcje pozwalające przygotować się do wprowadzanych zmian na stronie internetowej www.tfl.gov.uk/lez

Płatności można dokonać na stronie Transport for London www.tfl.gov.uk/lez, przez telefon +44 343 222 2222 lub drogą pocztową.

Pojazd Masa Norma emisji Opłata dzienna
Samochody ciężarowe, karawany i koniowozy Powyżej 3,5 tony masy całkowitej pojazdu Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Autobusy i autokary Powyżej 5 ton masy całkowitej pojazdu Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Duże vany i koniowozy Masa między 1.205 (bez obciążenia) a 3.5 tony < Euro III
(PM)
£100
Karawany Między 2.5 a 3.5 tony < Euro III
(PM)
£100
Minibusy 5 ton bądź mniej masy całkowitej pojazdu < Euro III
(PM)
£100
Rejestracja

Kierowcy pojazdów zarejestrowanych poza granicami Wielkiej Brytanii, których dotyczy program LEZ: samochodów ciężarowych, autobusów, autokarów, dużych vanów, minibusów i innych specjalistycznych pojazdów będą musieli zarejestrować swoje pojazdy drogą pocztową lub mailem w Transport for London (TfL), by być zwolnionym z opłaty dziennej LEZ, jeżeli owe pojazdy spełniają wymagane normy emisji spalin.

By uzyskać więcej informacji na temat rejestracji i programu LEZ prosimy skorzystać z rozwijanego menu.

Proszę wybrać język:

Highways England - The Dartford Crossing - Dart Charge

Nie ma opcji zapłaty za korzystanie z Dartford Crossing przy przejeździe. Opłatę za Dart Charge należy uiścić z góry lub do północy następnego dnia. Opłata za Dartford Crossing obowiązuje między 6:00 a 22:00.

Można uzyskać zniżkę na przejazdy zakładając konto z przedpłatą. Alternatywnie można dokonać płatności jednorazowych w Internecie, przez telefon, w punktach sprzedaży detalicznej Payzone lub z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty. Więcej informacji można znaleźć na www.gov.uk/dart-charge