Transport for London (TfL) — Strefa bardzo niskiej emisji spalin (ULEZ)

Wymogi ULEZ

Od 25 października 2021, strefa Bardzo Niskiej Emisji Spalin (ULEZ) powiększa swój zasięg, tworząc jedną, większą strefę, sięgającą do (ale nie obejmującą) North Circular Road (A406) i South Circular Road (A205). W zależności od typu pojazdu i rodzaju emisji pojazdy muszą spełniać różne normy dla strefy Bardzo Niskiej Emisji Spalin (ULEZ).

Aby sprawdzić, czy użytkowany pojazd spełnia normy, należy skorzystać z narzędzia TfL do weryfikacji pojazdów.

Można również sprawdzić, które lokalizacje należą do strefy ULEZ za pomocą narzędzia do sprawdzania kodów pocztowych

W przypadku poruszania sie pojazdem niespełniającym norm ULEZ w obszarze do North Circular Road (A406) i South Circular Road (A205) i niewniesienia opłaty dziennej, na zarejestrowanego właściciela pojazdu zostanie nałożony mandat karny (PCN). Ten mandat zostanie nałożony niezależnie od mandatów za Congestion Chaarge lub opłaty za wjazd do strefy niskiej emisji.

Jakie są wymogi?

Preferujemy, aby pojazdy poruszające się w strefie spełniały określone normy, zamiast wymagać od kierowców opłaty dziennej.

Normy Euro, wprowadzone w 1992 roku, dotyczą limitów emisji zanieczyszczających powietrze tlenków azotu (NOx) oraz cząstek stałych (PM). Nowe pojazdy i silniki pojazdów drogowych muszą spełniać te normy, aby otrzymać homologację na danym rynku.

Wymogi ULEZ są następujące

Norma Euro 3 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych motocykli od 2007 roku

Pojazdy muszą spełniać różne normy emisji w strefie ULEZ w oparciu o rodzaj pojazdu i emisji. Norma Euro 4 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych samochodów osobowych od 2005 roku i wszystkich lekkich samochodów dostawczych od 2006 roku

Norma Euro 6 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych silników intensywnie eksploatowanych do samochodów dostawczych i autobusów od stycznia 2014, dla samochodów osobowych i lekkich furgonetek od września 2015 oraz dla większych furgonetek o całkowitej masie pojazdu do 3,5 tony od września 2016.

Więcej informacji na temat norm emisji, opłat dziennych i mandatów, a także informacje, jak uniknąć opłat można uzyskać tutaj:

Norma emisji Euro spełniana przez użytkowany pojazd jest określana na podstawie informacji w dowodzie rejestracyjnym.