O EPC

Euro Parking Collection plc (EPC) se specializuje na identifikaci, oznamování a vymáhání neuhrazených poplatků souvisejících s dopravou a pokut vydaných vozidlům registrovaným v zahraničí (VRZ) v celé Evropě.

V současné době EPC pracuje pro více než 450 vystavujících organizací v 15ti evropských zemích. Tyto organizace jsou převážně: veřejné a policejní orgány, obecní úřady, obce, národní vládní agentury, provozovatelé mýtných silnic a soukromé parkovací společnosti. Kompletní seznam je možné sledovat v sekci Vydávající organizace.

EPC má přístup k různým licenčním úřadům po celé Evropě, aby pomáhalo při plnění své funkce správně identifikovat registrovaného vlastníka / držitele vozidla.

road

Silniční mýtné

Asistování subjektům při výběru mýtného, identifikování a vystavování faktury, oznámení nebo penále pro VRZ.

Dopravní zácpa

Pomoc městským úřadům pri kontrole a řízení toku provozu rozpoznáním řidičů FRV.

Legální

EPC je společnost registrovaná v Anglii a Walesu s registračním číslem 03515275; EPC je rovněž registrován u Úřadu komisaře pro informace Spojeného království v rámci rejstříku ochrany údajů Z5479282 (UK)

Další právní informace