Prohlášení o ochraně osobních údajů EPC Group

Obecná ustanovení

Jakým způsobem bude EPC Group používat vaše osobní údaje?

EPC Group („EPC“) tvoří společnosti Euro Parking Collection plc a její dceřiné společnosti Contractum Limited, registrované v Anglii a Walesu pod registračním číslem GB3515275, respektive GB5755117, a EPC Hungary Kft., registrovaná v Maďarsku pod číslem 01-09-908128.

EPC se specializuje na identifikaci, oznamování a vymáhání neuhrazených poplatků souvisejících s dopravou a pokut vydaných vozidlům registrovaným v zahraničí (VRZ) nebo půjčeným vozidlům se zahraničními nájemci v celé Evropě.

Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů a v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňujeme, proč EPC shromažďuje vaše osobní údaje a jak je zpracováváme. Pokud byste se na nás chtěli obrátit ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů, napište nám na adresu privacy@epcplc.com

EPC nepředává vaše osobní údaje třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor, pokud k tomu nezískáme váš výslovný souhlas. Území mimo území EHP nemusí mít rovnocennou právní ochranu ve srovnání s ochranou uplatňovanou v rámci EHP, zajišťujeme však, aby naši partneři nacházející se mimo EHP i nadále podnikali veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby s vašimi osobními údaji bylo nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami. Vámi poskytnuté informace budou námi nebo našimi zpracovateli údajů bezpečně uchovány, ať se jedná o informace v elektronické nebo fyzické podobě.

Veškeré vaše osobní údaje budou zpracovány pouze tak dlouho, dokud to budou vyžadovat příslušné právní předpisy a právní základ pro zpracování údajů. Všechny osobní údaje jsou uloženy v šifrované podobě, a pokud je to možné, jsou pseudonymizovány.

EPC nevyžaduje, abyste nám poskytli údaje, které spadají do kategorie zvláštních údajů, které odhalují váš rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, jakékoli genetické nebo biometrické údaje, údaje týkající se zdravotního stavu nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám kdykoli, zejména v průběhu odvolacího řízení, takové údaje poskytnete, přijmeme pragmatický přístup a zaměříme se na použití informací nezbytných k projednání odvolání.

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která můžete uplatnit. Upozorňujeme vás, že abyste mohli svá práva, musíme ověřit vaši totožnost. Aby byl tento proces bezpečný, požadujeme, abyste nám poskytli: Číslo faktury / referenční číslo / číslo případu EPC a státní poznávací značku (SPZ).

EPC hodlá při zpracování osobních údajů dodržovat ty nejvyšší standardy. Proto bereme jakékoli stížnosti velmi vážně. Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na Úřad komisaře pro informace (Information Commissioner’s Office), který slouží jako statutární orgán dohlížející na zákon o ochraně osobních údajů: https://ico.org.uk/concerns/

EPC nevykonává výhradně automatizovaná rozhodnutí.

Pokud provedete platbu vůči EPC, bude zpracována našim partnerem – poskytovatelem plateb Stripe, který vyhovuje požadavkům bezpečnostního standardu průmyslových dat platebních karet (PCI DSS). EPC neukládá žádné informace týkající se vaší karty. Veškeré informace zpracovává společnost Stripe, viz podrobnosti zde.

Chcete-li zjistit, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, přečtěte si příslušnou část tohoto prohlášení. Nezapomeňte, že můžete patřit do více než jedné z níže uvedených skupin:

Návštěvníci našich webových stránek

Držitelé internetového účtu EPC (mýta a pokuty)

Držitelé účtu v systému AutoPASS

Příjemci pokut

Příjemci faktury

Osoby volající na naši linku pomoci

Osoby, které se na nás obrátí poštou

Osoby, které používají formulář „Kontaktovat EPC“ na webové stránce

Osoby, které nám posílají e-maily

Uchazeči o práciNávštěvníci našich webových stránek

EPC je správcem údajů, které shromažďujeme na našich webových stránkách.

Když navštívíte www.epcplc.com, www.contractum.eu nebo www.epchungary.hu, shromáždíme standardní internetové přihlašovací informace a údaje týkající se vzorů návštěv. Bližní údaje najdete na Zásady používání souborů cookies. To provádíme za účelem zlepšení vašeho zážitku z prohlížení.

Pokračováním v procházení přijímáte výše uvedené zásady.

Žádné z vašich osobních data, v tomto případě vaše adresa IP, nebudou předány třetí straně. Naši webovou stránku chráníme před útoky hrubou silou zablokováním adres IP, ze kterých tyto útoky pocházejí, a proto EPC shromažďuje adresy IP, které se pak používají pro řešení problémů a zajištění bezpečnosti. Záznamy jsou uchovávány po dobu 12 měsíců.

Zpět na Obecná ustanoveníDržitelé internetového účtu EPC (mýta a pokuty)

EPC je správce údajů, které nám poskytnete při registraci snadno použitelné online služby umožňující správu plateb mýtného a pokut souvisejících s dopravou. Osobní údaje se skládají z: vašeho jména, adresy, e-mailové adresy a SPZ.

EPC zpracovává vaše osobní údaje na základě smlouvy, kterou uzavíráte při registraci k internetovému účtu za podmínek stanovených v Smluvní podmínky používání webových stránek EPC a bude je zpracovávat po dobu trvání smlouvy a případně po dobu 7 let od data, kdy jste zaplatili veškeré poplatky.

Pokud své vozidlo zaregistrujete, získáte snadný přístup k oznámením, doručením e-mailů, platbám, snímkům a komunikacím.

Pokud vaše poplatky zůstanou nezaplacené, může být váš případ předán agentuře pro vymáhání pohledávek nebo můžete být předvoláni k soudu, což může dlužnou částku dále navýšit.

Zpět na Obecná ustanoveníDržitelé účtu v systému AutoPASS

Registrací stávajícího účtu v systému AutoPASS nám poskytnete informace o vašem vozidle týkající se rozdělování podle vlivu na životní prostředí, aby bylo možné vydat správnou fakturu. EPC tyto údaje zpracovává na základě písemných pokynů od orgánu Statens Vegvesen (SVV), který je správcem údajů a lze je kontaktovat na adrese firmapost@vegvesen.no. EPC bude vaše údaje po dobu stanovenou orgánem SVV.

Zpět na Obecná ustanoveníPříjemci pokut

Pokud od EPC obdržíte rozhodnutí o uložení pokuty, znamená to, že máte vůči jedné z vydávajících organizací nevyrovnanou platbu.

EPC zpracovává vaše údaje uvedené v příslušném rozhodnutí jménem vydávající organizace, která jeho vydání autorizovala. Vydávající organizace převedla svou funkci sledování, vydávání a vymáhání finančních prostředků splatných vozidly registrovanými v zahraničí (VRZ)na EPC. Na převedení plné moci se můžete podívat kliknutím zdezde.

Vaše údaje nebudou použity k jiným než uvedeným výše účelům.

EPC obdrží od vydávající organizace SPZ a údaje týkající se dopravního přestupku a navíc vaše jméno a adresu, které poskytnou příslušné státní nebo regionální dopravní inspektoráty. Pokud chcete být informováni o tom, od koho jsme vaše údaje získali, napište nám na adresu privacy@epcplc.com.

V některých případech získává EPC vaše osobní údaje ve formě SPZ, vašeho jména a adresy přímo od vydávající organizace, autopůjčovny nebo bývalého registrovaného majitele vozidla. Poslední případ se použije, pokud v oficiálním registru nebyl aktualizován převod vlastnictví.

Pokud jste majitelem webového účtu u EPC, měli byste nám sami poskytnout údaje uvedené v rozhodnutí o uložení pokuty.

Vaše údaje nebudou použity k jiným než uvedeným výše účelům. EPC bude vaše údaje zpracovávat po dobu stanovenou vydávající organizací a případně po dobu 7 let od data, kdy jste zaplatili veškeré poplatky.

Zpět na Obecná ustanoveníPříjemci faktury

Když od EPC obdržíte fakturu, znamená to, že musíte provést platbu za využívání zařízení poskytovaných jednou nebo více vydávajícími organizacemi.

EPC zpracovává vaše údaje uvedené v příslušném rozhodnutí jménem vydávající organizace, která jeho vydání autorizovala. Vydávající organizace převedla svou funkci sledování, vydávání a vymáhání finančních prostředků splatných vozidly registrovanými v zahraničí (VRZ)na EPC. Na převedení plné moci se můžete podívat kliknutím zdezde.

Pokud vaše poplatky zůstanou nezaplacené, může být váš případ předán agentuře pro vymáhání pohledávek nebo můžete být předvoláni k soudu, což může dlužnou částku dále navýšit.

EPC obdrží od vydávající organizace SPZ a údaje týkající se dopravního přestupku a navíc vaše jméno a adresu, které poskytnou příslušné státní nebo regionální dopravní inspektoráty. Pokud chcete být informováni o tom, od koho jsme vaše údaje získali, napište nám na adresu privacy@epcplc.com.

V některých případech získává EPC vaše osobní údaje ve formě SPZ, vašeho jména a adresy přímo od vydávající organizace, autopůjčovny nebo bývalého registrovaného majitele vozidla. Poslední případ se použije, pokud v oficiálním registru nebyl aktualizován převod vlastnictví.

Pokud jste majitelem webového účtu u EPC, měli byste nám sami poskytnout údaje uvedené v rozhodnutí o uložení pokuty.

Vaše údaje nebudou použity k jiným než uvedeným výše účelům. EPC bude vaše údaje zpracovávat po dobu stanovenou vydávající organizací a případně po dobu 7 let od data, kdy jste zaplatili veškeré poplatky.

Zpět na Obecná ustanoveníOsoby volající na naši linku pomoci

Linka pomoci EPC je pouze poradenská a odvolání nepřijímáme jinak než písemně. Záznam vašeho hovoru může být uchováván v šifrované formě po dobu šesti měsíců za účelem sledování kvality, školení a provedení auditu. Pokud budete v budoucnu požadovat jeho kopii, musíte nám sdělit datum a čas vašeho telefonátu.

Zpět na Obecná ustanoveníOsoby, které se na nás obrátí poštou

Pokud se na nás obrátíte poštou, dobrovolně odesíláte své osobní údaje a souhlasíte s tím, že údaje obsažené v této komunikaci můžeme zpracovat.

Pokud nás kontaktujete, abyste podali odvolání, musíte souhlasit se zveřejněním vašich osobních údajů příslušné vydávající organizací, která může sídlit mimo Velkou Británii a EHP. Pokud své odvolání odešlete poštou nebo faxem, přiložte následující písemné prohlášení: „Souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje zveřejněny příslušné vydávající organizaci.“ Na korespondenci bez tohoto prohlášení nebude brán zřetel.

EPC zpracovává vaše údaje uvedené v příslušném rozhodnutí jménem vydávající organizace, která jeho vydání autorizovala. Vydávající organizace převedla svou funkci sledování, vydávání a vymáhání finančních prostředků splatných vozidly registrovanými v zahraničí (VRZ)na EPC. Na převedení plné moci se můžete podívat kliknutím zdezde.

EPC bude vaše údaje zpracovávat po dobu stanovenou vydávající organizací a případně po dobu 7 let od data, kdy jste zaplatili veškeré poplatky.

Pokud vaše poplatky zůstanou nezaplacené, může být váš případ předán agentuře pro vymáhání pohledávek nebo můžete být předvoláni k soudu, což může dlužnou částku dále navýšit.

Zpět na Obecná ustanoveníOsoby, které používají formulář „Kontaktovat EPC“ na webové stránce

Pokud podáváte odvolání proti pokutě prostřednictvím formuláře „Kontaktovat EPC“, který je uvedený na webové stránce EPC, poskytnete nám další údaje k údajům, které již zpracováváme (viz část „Příjemci pokut a Příjemci faktur“).

EPC zpracovává vaše údaje uvedené v příslušném rozhodnutí jménem vydávající organizace, která jeho vydání autorizovala. Vydávající organizace převedla svou funkci sledování, vydávání a vymáhání finančních prostředků splatných vozidly registrovanými v zahraničí (VRZ)na EPC. Na převedení plné moci se můžete podívat kliknutím zdezde.

Abychom vaše odvolání mohli zvážit, musíte souhlasit se zveřejněním vašich osobních údajů příslušné organizaci, která může sídlit mimo Velkou Británii a EHP. Postupujte podle pokynů uvedených na našich webových stránkách.

EPC bude vaše údaje zpracovávat po dobu stanovenou vydávající organizací a případně po dobu 7 let od data, kdy jste zaplatili veškeré poplatky.

Pokud vaše poplatky zůstanou nezaplacené, může být váš případ předán agentuře pro vymáhání pohledávek nebo můžete být předvoláni k soudu, což může dlužnou částku dále navýšit.

Zpět na Obecná ustanoveníOsoby, které nám posílají e-maily

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, dobrovolně odesíláte své osobní údaje a souhlasíte s tím, že údaje obsažené v tomto e-mailu můžeme zpracovat, včetně e-mailové adresy.

EPC zpracovává vaše údaje uvedené v příslušném rozhodnutí jménem vydávající organizace, která jeho vydání autorizovala. Vydávající organizace převedla svou funkci sledování, vydávání a vymáhání finančních prostředků splatných vozidly registrovanými v zahraničí (VRZ)na EPC. Na převedení plné moci se můžete podívat kliknutím zdezde.

Dále vás upozorňujeme, že pokud vaše pokuta zůstane nezaplacena, bude váš případ, včetně e-mailové komunikace, předán dalším subjektům s potenciálně zvýšenými poplatky.

EPC bude vaše údaje zpracovávat po dobu stanovenou vydávající organizací a případně po dobu 7 let od data, kdy jste zaplatili veškeré poplatky.

Zpět na Obecná ustanoveníUchazeči o práci

EPC je správcem údajů, které poskytnete v průběhu procesu náboru a zpracováváme je na základě oprávněného zájmu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se způsobu zpracování údajů, kontaktujte nás na adrese privacy@epcplc.com.

Veškeré informace, které poskytnete během procesu náboru, budou použity pouze pro účely zpracování vaší žádosti nebo splnění právních či regulačních požadavků a budou uchovávány po dobu 12 měsíců od data odeslání.

Žádné informace, které nám v průběhu procesu náboru poskytnete, nebudeme sdílet s jakýmikoli třetími stranami pro marketingové účely ani nebudeme žádné informace ukládat mimo Evropský hospodářský prostor. Vámi poskytnuté informace budou námi nebo našimi zpracovateli údajů bezpečně uchovány, ať se jedná o informace v elektronické nebo fyzické podobě.

Zpět na Obecná ustanovení