Dopravní přestupky

Dopravní přestupky zahrnují zákaz odbočení vpravo nebo vlevo, zákaz vjezdu, blokování žlutého pole křižovatky, jízdu špatným směrem v jednosměrné ulici a nezákonné U obraty, po jízdním pruhu pro autobusy a zákazy stání.

Vymáhání dopravních přestupků nám umožňuje bojovat proti nebezpečným manévrem na silnicích, zlepšit bezpečnost silničního provozu a snížit výskyt dopravních zácp.

Další obecné informace lze nalézt na webových stránkách jednotlivých vydávajících orgánů.