Norske vejafgifter

Der er omkring 200 betalingsanlæg i Norge. Alle er automatiserede *, og er mærket med "AutoPASS" og symbolet til højre.

Køretøjer registreret kørende i Norge gennem automatiserede bompengestationer faktureres efterfølgende. Fakturaen sendes med posten (eller e-mail, hvis ejeren har forhåndsregistreret sig via EPC's hjemmeside). Køretøjer med en brikke** er berettiget til nedsatte bomafgifter og vil modtage en faktura fra deres brikkeudsteder.

De automatiserede bomstationer er alle udstyret med et kamera, der aflæser køretøjets nummerplade og bom-brikker. For at fakturere udenlandske registrerede køretøjer skal de norske vejmyndigheder, Statens vegvesen, have adgang til forskellige motorregistre i de forskellige lande. Udenlandske registrerede køretøjer vil blive faktureret af Euro Parkering Collection plc (EPC). EPC er en autoriseret serviceudbyder med autoritet til at udstede fakturaer til køretøjsejere som er registreret uden for den udstedende myndigheds jurisdiktion. Det er på grundlag af denne autorisation, at fakturaen er blevet udstedt.

Lovgivning

Statens vegvesen og bomselskaber i Norge kan fakturere køretøjsejere for bompasseringer i overensstemmelse med Veglovens paragraf 27.

Det er obligatorisk for tunge erhvervskøretøjer over 3,5 tons at have en gyldig AutoPASS-konto inden de kører ind i Norge.

M1-kategoriserede køretøjer er nu opkrævet som små køretøjer, hvis de opretter en gyldig AutoPASS-konto inden de kører ind i Norge.

For mere information om dette og de norske vejafgifter, deres placering og hvordan man får en brikke, kan du besøge www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS er det norske system for opkrævning af vejafgifter. Det er ejet af Statens vegvesen.

Ofte stillede spørgsmål

Alle førere, uanset nationalitet, skal betale norske vejafgifter. Der er to takstklasser. Takstklasse 1: lette køretøjer med en tilladt vægt til og med 3,5 tons og alle køretøjer uanset vægt som falder under køretøjskategori M1 i Autosys (det norske køretøjs- og kørekortsregister). Køretøjer i køretøjskategori M1 over 3,501 tons skal dog have en gyldig elektronisk brikke for at kunne inkluderes i takstklasse 1. Takstklasse 2: Tunge køretøjer over 3,5 tons undtagen køretøjer som falder under køretøjskategori M1 i Autosys. Knallerter/Motorcykler betaler ikke vejafgifter i Norge udover ved kørsel gennem Atlanterhavstunnelen ***

For at drive bomstationerne effektivt, har bompengeoperatørerne outsourcet opgaven at indsamle betalinger fra udenlandske køretøjer til EPC, som har specialiseret sig i betalinger og inkasso på tværs af landegrænser.

Hvis du registrerer dig, vil du som lejer/leasingtager modtage fakturaen direkte. Hvis du ikke registrerer dig, vil fakturaen blive sendt til leje-/leasingselskabet. Selskabet kan tilføje administrationsgebyrer for at dække deres udgifter til håndtering af fakturaen og indsamle beløbet fra lejer/leasingtager. Venligst registrer dig for at komme i gang.

Tilmelding til en EPC-konto vil normalt reducere den tid det tager fra du passerer et bomanlæg til du modtager din faktura. Desuden vil du have fuld kontrol over, hvor fakturaerne er sendt til, samt få adgang til dine fakturaer, tjekke betalingsfrister, se billeder, tilmelde dig e-maillevering og udføre betalinger. Du kan til enhver tid meddele EPC om ændringer eller annullere registreringen. Venligst registrer dig for at komme i gang.

Nej, normalt ikke. I de fleste tilfælde giver EPC kunden et valg mellem betaling til en bankkonto i lokal valuta eller til en norsk bankkonto. Denne mulighed er tilgængelig i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Fakturaen udstedes i den lokale valuta baseret på den daglige kurs på fakturadatoen. Det er også muligt at betale med VISA eller MasterCard.

Spørgsmål og indsigelser kan rettes til EPC online på www.epcplc.com/communication. Dette vil gøre det muligt for EPC’s medarbejdere at håndtere din sag. For nogle lande er det muligt at ringe til et lokalt nummer, som omdirigerer til EPC’s flersprogede kundesupport. Samtaleprisen vil være den samme som et almindeligt indenlandsk opkald i dit land. Kundesupporten er åben alle arbejdsdage (i Storbritannien) mellem 08:00-17:00 GMT. Du kan også anmode om at blive ringet tilbage.

Databehandling og at finde den relevant information kan tage noget tid. Bompasseringer er også sat i bero i korte perioder for at tillade at flere bompasseringer kan udstedes på den samme faktura. Derfor kan faktureringstiden være længere, end du er vant til.

Du er blevet opkrævet en afgift på NOK 300 på grund af en af de følgende årsager:

  • Hvis du har modtaget en opkrævning med et tillægsafgift for en passering gennem Svinesundsforbindelsen før d. 1. november 2015 vil du have modtaget dette, fordi du ikke stoppede og betalte ved betalingsanlægget. Før 1. november 2015 var Svinesundsforbindelsen manuel.
  • Du har ikke betalt fakturaen til tiden.

Billedet er taget ved et automatisk betalingsanlæg. Hvis et køretøj ikke har en gyldig brikke vil et billede af nummerpladen automatisk tages for at forbinde køretøjet til dets registrerede ejer. Billederne er inkluderet på fakturaen at bevise, at passeringen fandt sted. Du kan se alle billeder taget af dit køretøj på www.epcplc.com/view_pictures

Lysstyrken af billedet er auto-justeret for at kunne læse registreringsnummeret.

I sjældne tilfælde kan det være, at en betaling punkt, du har passeret ikke er registreret af vores system. Hvis fakturaen fra EPC kun er for vejafgifter skal den betales (ved hjælp af de angivne betalingsmetoder på fakturaen). Hvis du har modtaget en bøde, bedes du sende en kopi af fakturaen til visitors@vegfinans.no, og de vil sørge for, at du kun skal betale vejafgift.

* Det eneste manuelle betalingsanlæg tilbage i Norge, hvor man ikke kan betale med en brikke eller faktureres senere, er Atlanterhavstunnelen. Du vil være nødt til at stoppe og betale, før du kører gennem dette betalingsanlæg.

** Besøg www.autopass.no/en/autopass for yderligere information og hvordan du bestiller en brikke. Registrer din rabat/fritagelse for tunge M1 køretøjer eller nul-emissionskøretøjer når du bestiller en brikke. En AutoPASS-brikke er gratis, du skal kun betale et NOK 200 depositum, som vil blive refunderet, når du annullerer kontrakten og returnerer brikken.

*** Hvis du mener, dit køretøj er fritaget, skal du registrere dig med en AutoPASS-brikke med et bomselskab for at registrere din fritagelse, eller besøg www.autopass.no/en/autopass for yderligere information.