Prekršaji tijekom kretanja u UK

Prijestupi pri kretanju u prometu uključuju zabranu desnog ili lijevog skretanja, blokiranje šrafiranog četverokuta na raskrižju, kretanje u krivom smjeru u slijepoj ulici i zabranjenom U-zaokretu, autobusnim trakama i crveno označenim rutama.

Provedba zakona o prometnim prijestupima pri kretanju omogućava nam da se suprotstavimo opasnim manevrima na putovima, poboljšamo sigurnost na cestama i smanjimo prometne gužve.

Opširnije opće informacije mogu se pronaći na pojedinačnoj web stranici organizacije koja vrši izdavanje.