Cestarine u UK

merseyflow_logo

Halton Borough Council - Mersey Gateway Project - Merseyflow

Ruta Mersey Gateway-a će se odvijati od Raskrsnice 12 autoputa M56 na jugu do A562 Speke Road u Widnes na sjeveru.

merseyflow_map
Za točnu lokaciju relevantnih prometnih znakova kliknite ovdje

Što se će se dogoditi ukoliko ne platim?

Ako ne platite do ponoći dan nakon prelaska, dobit ćete obavijest o naplati kazne (PCN).

PCN je pravni dokument, nosi novčanu kaznu od 40 funti (u ekvivalentoj valuti) i biće izdana na kućnu adresu registriranog vlasnika.

Ovo se smanjuje na sniženi iznos od 20 funti (u ekvivalentnoj valuti) ako se plati u prvih 14 dana od izdavanja. U perodu od 14 dana nakon isteka perioda popusta, PCN će biti poslat na naplatu po punom iznosu od 40 funti u ekvivalentnoj valuti. Ako PCN još uvijek nije plaćen nakon ovog 28-dnevnog perioda, naknada koja se plaća povećava se na 60 funti u ekvivalentnoj valuti ako se isplati u narednih 14 dana. Bez obzira na kaznu koju plaćate, također ćete morati platit i originalnu neregistriranu naknadu za cestarinu pored kaznene naknade. Ako PCN ostaje neplaćen nakon ovog 42-dnevnog perioda, kazna će bit registrirana kao građanski dug, a ako ne bude isplaćena nakon još 36 dana, pokreće se proces prinudne naplate.

Ako ste primili obaveštenje u vezi sa ovom cestarinom i želite više informacija, molimo vas da kontaktirate EPC.

Ostalo

EPC trenutno rukovodi prikupljenim neplaćenim naknadama za cestarine izdanih vozilima sa inozemnim registracijskim oznakama za Prijelaz preko rijeke Severn.