Pravne informacije

Kao internacionalni putnik, vi ste obvezni pridržavati se pravila i propisa zemlje koju posjećujete, uključujući i prometne propise. Euro Parking Collection plc (‘EPC’) je ovlašten za pomoć u osiguranju da se svi domaći i inozemni vozači tretiraju jednako i da u slučaju kršenja domaćih propisa i posljedičnih kazni imaju mogućnost platiti u lokalnim valutama u svojim matičnim zemljama.

Vlasti diljem Europe ovlastile su EPC da pomogne u naplati nenaplaćenih pristojbi, naknada i kazni izdanih vozilima registriranim u inozemstvu. Kopije ovlaštenja mogu se vidjeti u odjeljku Organizacije za izdavanje. Obavijest vam je poslana kao registriranom korisniku/unajmitelju ovog vozila u vrijeme incidenta pa ste, na koncu, vi odgovorni za plaćanje. Vaše plaćanje morate izvršiti na račun Euro Parking Collection plc prije roka dospijeća prikazanog na Obavijesti radi izbjegavanja dodatnih troškova.

Dalji postupci za provedbu zakona

U slučaju neizvršenja uplate nakon dobitka obavijesti koju je izdala EPC, kao i sa domaćim vozilima, organizacija za izdavanje će na raspolaganju imati dalje opcije za provedbu; one uključuju ali nisu ograničene na, blokiranje ili uklanjanje vozila, provjeru vozila prilikom ulaska u ili izlaska iz relevantne države radi bilo kakvih neplaćenih prometnih naknada/kazni, pokretanje pravnog postupka u zemlji organizacije za izdavanje ili u zemlji registriranog korisnika.

Kontak i žalbe

Ukoliko želite kontaktirati EPC u svezi obavijesti koju ste primili, molimo izaberite Kontaktirajte EPC. Ako se želite žaliti na EPC, molimo pišite na adresu navedenu dolje.

Odjel za žalbe
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Ujedinjeno Kraljevstvo