Norvēģijas ceļu nodevas

Norvēģijā ir apmēram 200 nodevu stacijas. Kas visas ir automātiskas*, un marķētas ar "AutoPASS" un simbolu pa labi.

Transportlīdzekļiem, kas datēti braucot Norvēģijā caur automātiskajām nodevu stacijām, vēlāk tiek izsniegti rēķini. Rēķins tiek nosūtīts pa pastu (vai e-pastu, ja īpašnieks ir iepriekš reģistrējies caur EPC mājas lapu). Transportlīdzekļiem ar talonu** ir tiesības saņemt atlaides par nodevu maksām un tie saņems rēķinu no talonu izsniedzēja.

Automātiskās nodevu stacijas ir aprīkotas ar kamerām, kas nolasa transportlīdzekļa reģistrācijas numuru nodevu talonus. Lai izsniegtu rēķinus ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem, Norwegian Road Authority, Statens Vegvesen, saņem piekļuvi dažādām transportlīdzekļu licencēšanas iestādēm dažādās valstīs. Ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem rēķinus izsniegs Euro Parking Collection plc (EPC). EPC ir pilnvarots pakalpojumu sniedzējs ar pilnvaru izsniegt rēķinus transportlīdzekļu turētājiem, kas reģistrēti ārpus izsniedzēj organizācijas jurisdikcijas. Rēķins ir izsniegts pamatojoties uz šo pilnvaru.

Likumdošana

Statens Vegvesen un ceļu nodevu uzņēmumi Norvēģijā var izrakstīt rēķinus par braucieniem caur ceļu nodevu stacijām, saskaņā ar Public Roads law paragraph 27.

Smagajiem kravas transportlīdzekļiem virs 3,5 tonnām, pirms iebraukšanas Norvēģijā ir nepieciešams derīgs AutoPASS konts .

M1 kategorijas transportlīdzekļiem tagad ir jāmaksā kā par maziem transportlīdzekļiem, ja viņiem derīgs AutoPASS konts ir izveidots pirms iebraukšanas Norvēģijā.

Vairāk informācijas par Norvēģijas ceļu nodevām, to atrašanās vietu un kā pieteikties automātiskajam talonam, lūdzu apmeklējiet www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS ir ceļu nodevu iekasēšanas sistēma Norvēģijā. Tā pieder Statens Vegvesen (Norwegian Public Roads Administration).

Biežāk uzdotie jautājumi

Visiem vadītājiem, neatkarīgi no to nacionalitātes, ir jāveic maksājums par Norvēģijas ceļu nodevām. Pastāv divas tarifu grupas: pirmā tarifu klase: transportlīdzekļi ar atļauto svaru 3.5 tonnas vai mazāk un visi transportlīdzekļi neatkarīgi no svara, transportlīdzekļu grupā M1 , kas reģistrēti Autosys (Norvēģijas transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā). Transportlīdzekļiem virs 3.501 tonnām M1 klasē pastāv prasība, lai tiem būtu derīgs elektronisks talons, ja tie iekļaujas pirmajā tarifu grupā. Otrā tarifu klases grupa: transportlīdzekļi, kuru atļautais svars pārsniedz 3,501 tonnu, izņemot transportlīdzekļus, kas ir reģistrēti Autosys reģistrā, M1 klases grupā. Mopēdu/motociklu vadītājiem Norvēģijā nav jāmaksā nodevas, izņemot gadījumus, ja braucat caur Atlanterhavstunnelen ***

Lai autoceļu nodevu stacijas darbotos efektīvi, maksas ceļu operatori ir nodevuši nodevu maksājumu iekasēšanu no ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem EPC, kas specializējas pārrobežu maksājumu un parādu iekasēšanā

Nē, parasti nē. Vairumā gadījumu EPC piedāvā klientam izvēlēties starp maksājumu uz bankas kontu vietējā valūtā vai bankas kontu Norvēģijā. Šī opcija ir pieejama Austrijā, Beļģijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē. Rēķins tiek izsniegts vietējā valūtā, pamatojoties uz valūtas kursu rēķina izsniegšanas datumā. Tā pat ir iespējams veikt maksājumu ar VISA vai MasterCard.

Datu apstrāde un attiecīgās informācijas ieguve var aizņemt kādu laiku. Kā arī nodevu braucieni tiek aizturēti uz īsu laika posmu, lai šos braucienus varētu iekļaut vienā rēķinā. Tādējādi rēķinu izsniegšana var aizņemt ilgāku laiku kā parasti.

Jums ir jāmaksā 300 NOK maksa pamatojoties uz vienu no šiem iemesliem:

  • Ja esat saņēmis paziņojumu ar papildu maksu par Svinesundsforbindelsen stacijas šķērsošanu pirms 2015. gada pirmā novembra, Jūs to saņēmāt, jo neesat apstājies un veicis samaksu ceļu nodevu stacijā. Pirms 2015. gada 1. novembra Svinesundsforbindelsen bija manuālā stacija.
  • Jūs neesat samaksājis rēķinu savlaicīgi.

Attēli tiek datēti automātiskajā ceļu nodevu stacijā. Ja transportlīdzeklim nav derīga transportlīdzeklī novietojama maksājumu ierīce, transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme tiek automātisku datēta, lai varētu sazināties ar transportlīdzekļa reģistrēto īpašnieku. Attēli tiek iekļauti rēķina, lai pierādītu, ka ir noticis brauciens. Jūs varat apskatīt visus Jūsu transportlīdzekļa attēlus www.epcplc.com/view_pictures

Attēla spilgtums ir pielāgots automātiski, lai varētu izlasītu automašīnas reģistrācijas numuru.

Retos gadījumos tā var būt, ka maksājuma punkts, kam Jūs esat braucis cauri, nav reģistrēts mūsu sistēmā. Ja rēķins no EPC ir tikai par autoceļu nodevu, tas ir jāapmaksā (izmantojot rēķinā norādītās maksājumu metodes). Ja Jūs esat saņēmis sodu, nosūtiet rēķina kopiju uz visitors@vegfinans.no, un tie pārliecināsies, ka Jums ir jāmaksā tikai ceļu nodeva.

* Vienīgā manuālā nodevu stacija Norvēģijā, kur Jūs nevarat samaksāt ar talonu vai vēlāk izrakstītu rēķinu ir Atlanterhavstunnelen. Jums nāksies apstāties un veikt maksājumu, pirms Jūs brauksiet caur šo nodevu staciju.

** Apmeklējiet www.autopass.no/en/autopass papildus informācijai un informācijai kā pieteikties uz talonu. Reģistrējieties, lai iegūtu atlaidi/atbrīvojumu no maksājuma smagajiem M1 transportlīdzekļiem vai nulles emisijas transportlīdzekļiem, ja Jūs pasūtat talonu. AutoPASS talons ir bezmaksas, Jums tikai būs nepieciešams samaksāt 200 NOK depozītu, kas tiks atmaksāts, ja Jūs atcelsiet līgumu un atgriezīsiet talonu.

*** Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu transportlīdzeklis ir atbrīvots no maksas, lūdzu reģistrējieties AutoPASS talonam ar ceļu nodevu kompāniju, lai saņemtu atbrīvojumu, vai apmeklējiet www.autopass.no/en/autopass turpmākai informācijai.