Juridiska informācija

Kā starptautiskam ceļotājam, tas ir Jūsu pienākums - ievērot likumus un noteikumiem, ieskaitot ceļu satiksmes noteikumus, valstī, ko Jūs apmeklējat. Euro Parking Collection plc (‘EPC’) it pilnvaroti palīdzēt nodrošināt, ka pret visiem vietējiem un ārvalstu vadītājiem izturas vienādi un, ja ir pārkāpti vietējie noteikumi un radusies soda nauda, vadītājiem ir iespēja maksāt savas valsts vietējā valūtā.

Iestādes visā Eiropā ir pilnvarojušas EPC atgūt nenomaksātās nodevas, maksājumus vai soda naudas, kas izsniegtas ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem. Atļauju kopijas var apskatīt Izsniedzēj Organizācijas sadaļā. Paziņojums Jums tika nosūtīts kā transportlīdzekļa reģistrētajam turētajam/nomniekam pārkāpuma veikšanas laikā, kā rezultātā Jūs esat atbildīgs par maksājuma veikšanu. Jūsu maksājums jāveic Euro Parking Collection plc pirms paziņojumā norādītā termiņa, lai izvairītos no turpmākām maksām.

Tālāka Izpilde

EPC izsniegtā paziņojuma nesamaksāšanas gadījumā, tā pat kā vietējiem transportlīdzekļiem, izsniedzēj organizācijai būs pieejamas papildus soda izpildes nodrošināšanas iespējas; tās ietver, bet neaprobežojas vien ar, riteņu bloku izmantošanu vai transportlīdzekļu pārvietošanu, transportlīdzekļu pārbaudi, uz nenomaksātiem ar satiksmi saistītiem sodiem/nodevām, kad tie iebrauc vai izbrauc no valsts, uzsākot tiesvedību izsniedzēj organizācijas vai transportlīdzekļa reģistrētā turētāja valstī.

Kontaktinformācija & Sūdzības

Ja Jūs vēlaties sazināties ar EPC saistībā ar paziņojumu, ko Jūs esat saņēmis, lūdzu, izvēlieties Sazināties ar EPC. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par EPC, lūdzu, raksiet uz zemāk norādīto adresi.

Sūdzību nodaļa
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Apvienotā Karaliste