“EPC Group” privātuma paziņojums

Vispārīgi noteikumi

“EPC Group” izmantos Jūsu personisko informāciju?

“Euro Parking Collection plc” un tā meitasuzņēmumi — “Contractum Limited”, kas dibināts un reģistrēts Anglijā un Velsā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru attiecīgi GB3515275 un GB5755117, un “EPC Hungary Kft.”, kas reģistrēts Ungārijā ar numuru 01-09-908128, — veido “EPC Group” (“EPC”).

“EPC” identificē, paziņo un iekasē nesamaksātas ar ceļu satiksmi un sabiedrisko transportu saistītas maksas, nodevas un naudas sodus, kas izdoti attiecībā uz ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem vai ārvalstnieku vai nerezidentu nomātiem nomas transportlīdzekļiem (“FRV”).

Mēs ievērojam Jūsu tiesības uz privātumu, un šajā privātuma paziņojumā ir izskaidrots, kā “EPC” vāc Jūsu personas datus un kā mēs tos apstrādājam. Ja Jūs vēlaties sazināties ar mums par to, kā tikuši apstrādāti Jūsu dati, lūdzu, rakstiet “EPC” uz e-pasta adresi privacy@epcplc.com.

“EPC” nepārsūta Jūsu personas datus trešajām pusēm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, ja vien mēs neesam saņēmuši no Jums nepārprotamu atļauju to darīt. Teritorijās ārpus EEZ var netikt nodrošināti EEZ līdzvērtīgi tiesiskās aizsardzības pasākumi, taču mēs rūpējamies par to, lai mūsu partneri ārpus EEZ veiktu visus pamatoti nepieciešamos pasākumus, lai apstrādātu Jūsu datus droši un saskaņā ar šo politiku. Mēs un/vai mūsu datu apstrādātāji glabās Jūsu elektroniskā vai fiziskā formātā sniegto informāciju drošā veidā.

Visa informācija par Jums tiks apstrādāta tikai tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un datu apstrādes tiesisko pamatu. Visi personas dati tiek glabāti šifrētā un, ja iespējams, pseidonimizētā formā.

“EPC” neliek Jums sniegt datus, kas ir iekļauti īpašo datu kategorijā un atklāj Jūsu rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās, jebkādus ģenētiskus vai biometriskus datus, datus par veselības stāvokli vai par Jūsu seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jebkurā brīdī, sevišķi — pārsūdzības procesā, Jūs sniedzat mums šādus datus, mēs rīkosimies pragmatiski un izmantosim informāciju, kas ir vajadzīga pārsūdzības izskatīšanai.

Jums kā datu subjektam ir virkne tiesību, ko Jūs varat īstenot. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir jāpārbauda Jūsu identitāte, lai Jūs varētu īstenot savas tiesības. Lai šis process būtu drošs, jums jānorāda: “EPC” rēķina/atsauces/lietas numurs un transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (“VRM”).

“EPC” tiecas izpildīt augstākos personas datu apstrādes standartus. Tādēļ mēs ļoti nopietni izturamies pret visām sūdzībām. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs esam apstrādājuši Jūsu personisko informāciju, Jūs varat sazināties ar Informācijas komisāra biroju kā oficiālo iestādi, kas pārrauga datu aizsardzības likuma izpildi: https://ico.org.uk/concerns/

“EPC” nepieņem visus lēmumus automatizētā veidā.

Ja Jūs veiksiet maksājumu “EPC”, to apstrādās mūsu partneris “Stripe”, kurš atbilst Maksājumu karšu nozares datu drošības standarta (PCI DSS) prasībām. “EPC ”neglabā Jūsu kartes datus. Visu informāciju apstrādā “Stripe”, skatiet plašāku informāciju šeit.

Lūdzu, izlasiet šī paziņojuma attiecīgo sadaļu, lai saprastu, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs varat piederēt vairāk nekā vienai no šādām grupām:

Mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji

“EPC” tīmekļa konta īpašnieki (ceļu nodevas un naudas sodi)

AutoPASS konta īpašnieki

Naudas soda saņēmēji

Rēķinu saņēmēji

Cilvēki, kuri zvana mūsu palīdzības līnijai

Cilvēki, kuri sazinās ar mums pa pastu

Cilvēki, kuri izmanto veidlapu “Sazināties ar EPC” mūsu tīmekļa vietnē

Cilvēki, kuri sūta mums e-pasta vēstules

Pretendenti uz vakancēmMūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji

“EPC” ir datu pārzinis attiecībā uz informāciju, ko mēs ievācam mūsu tīmekļa vietnē.

Kad Jūs apmeklējat www.epcplc.com, www.contractum.eu vai www.epchungary.hu, mēs vācam standarta interneta reģistrācijas informāciju un datus par apmeklētāju paradumiem; plašāka informācija ir pieejama mūsu sīkfailu politikā. Mēs to darām, lai uzlabotu Jūsu interneta pārlūkošanas pieredzi.

Turpinot pārlūkot vietni, Jūs piekrītat augstāk izklāstītajai politikai.

Jūsu personiskie data, šajā gadījumā — Jūsu IP adrese, netiek nodoti trešajām pusēm. Mēs aizsargājam savu tīmekļa vietni no pārlases uzbrukumiem, bloķējot šādu uzbrukumu izcelsmes IP adreses, tādēļ “EPC” vāc IP adreses, kas turpmāk tiek izmantotas traucējummeklēšanai un aizsardzībai. Žurnāli tiek glabāti 12 mēnešus.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumi“EPC” tīmekļa konta īpašnieki (ceļu nodevas un naudas sodi)

“EPC” ir datu pārzinis attiecībā uz informāciju, ko Jūs mums sniedzat, reģistrējoties vienkāršotajiem tiešsaistes pakalpojumiem, kas ļauj pārvaldīt ceļu nodevu maksājumus un ar ceļu satiksmi saistītus paziņojumus. Personas dati ir: Jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un transportlīdzekļa reģistrācijas numurs.

“EPC” apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz līgumu, ko Jūs noslēdzat, reģistrējoties tīmekļa kontam saskaņā ar “EPC” tīmekļa vietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, un apstrādās Jūsu personas datus līguma darbības periodā un, ja attiecināms, 7 gadus pēc visu nodevu nomaksas datuma.

Ja Jūs reģistrēsiet savu transportlīdzekli, Jūs varēsiet viegli piekļūt paziņojumiem, e-pasta vēstulēm, maksājumiem, attēliem un saziņai.

Ja nodevas netiek samaksātas, Jūsu lieta var tikt nodota parādu piedziņas aģentūrai vai Jūs var izsaukt uz tiesu, kas paaugstinās parāda summu.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumiAutoPASS konta īpašnieki

Reģistrējot savu esošo AutoPASS kontu, Jūs sniedzat mums informāciju par sava transportlīdzekļa vides aizsardzības diferencēto statusu, lai mēs varētu izsniegt pareizu rēķinu. “EPC” apstrādā šos datus saskaņā ar rakstveida norādījumiem, ko sniedzis “Statens Vegvesen” (“SVV”), kas ir datu pārzinis un ar kuru var sazināties pa e-pastu firmapost@vegvesen.no. “EPC” apstrādās Jūsu datus tik ilgi, cik norādījis “SVV”.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumiNaudas soda saņēmēji

Ja Jūs saņemat paziņojumu par naudas sodu (“PCN”) no “EPC”, tas nozīmē, ka Jums ir maksājums, kas nav samaksāts vienai no izdevējām organizācijām.

“EPC” apstrādā attiecīgajā paziņojumā redzamos datus izdevējas organizācijas, kas ir pilnvarojusi attiecīgā paziņojuma izdošanu, vārdā. Izdevēja organizācija ir uzticējusi “EPC” izsekot, izdot rīkojumu par iekasēšanu un iekasēt naudas summas, kas tai pienākas no ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem (“FRV”). Piešķirto pilnvaru var aplūkot, klikšķinot šeit un šeit.

Jūsu dati tiks izmantoti tikai iepriekš tekstā norādītajiem mērķiem.

“EPC” iegūst transportlīdzekļa reģistrācijas numuru (“VRM”) un informāciju par pārkāpumu no izdevējas organizācijas, kā arī Jūsu vārdu, uzvārdu un adresi no attiecīgās oficiālās valsts vai reģionālās transportlīdzekļu licencēšanas iestādes. Ja Jūs vēlaties uzzināt avotus, no kuriem mēs esam ieguvuši Jūsu datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@epcplc.com.

Atsevišķos gadījumos “EPC” iegūst Jūsu personas datus transportlīdzekļa reģistrācijas numura, vārda un uzvārda un adreses formā tieši no izdevējas organizācijas, auto nomas uzņēmuma vai transportlīdzekļa bijušā reģistrētā īpašnieka. Tas notiek, kad īpašumtiesību nodošana nav tikusi reģistrēta oficiālajā reģistrā.

Taču, ja Jūs esat “EPC” tīmekļa konta īpašnieks, Jūs esat personīgi sniedzis mums paziņojumā par naudas sodu (“PCN”) redzamos datus.

Jūsu dati tiks izmantoti tikai iepriekš tekstā norādītajiem mērķiem. “EPC” apstrādās Jūsu datus tik ilgi, cik to pieprasīs izdevēja organizācija un, ja piemērojams, 7 gadus pēc visu nodevu nomaksas datuma.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumiRēķinu saņēmēji

Ja Jūs saņemat rēķinu no “EPC”, tas nozīmē, ka Jums ir jāveic maksājums par vienas vai vairāku izdevējas organizācijas nodrošināto iespēju izmantošanu.

“EPC” apstrādā attiecīgajā paziņojumā redzamos datus izdevējas organizācijas, kas ir pilnvarojusi attiecīgā paziņojuma izdošanu, vārdā. Izdevēja organizācija ir uzticējusi “EPC” izsekot, izdot rīkojumu par iekasēšanu un iekasēt naudas summas, kas tai pienākas no ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem (“FRV”). Piešķirto pilnvaru var aplūkot, klikšķinot šeit un šeit.

Ja nodevas netiek samaksātas, Jūsu lieta var tikt nodota parādu piedziņas aģentūrai vai Jūs var izsaukt uz tiesu, kas paaugstinās parāda summu.

“EPC” iegūst transportlīdzekļa reģistrācijas numuru (“VRM”) un informāciju par pārkāpumu no izdevējas organizācijas, kā arī Jūsu vārdu, uzvārdu un adresi no attiecīgās oficiālās valsts vai reģionālās transportlīdzekļu licencēšanas iestādes. Ja Jūs vēlaties uzzināt avotus, no kuriem mēs esam ieguvuši Jūsu datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@epcplc.com.

Atsevišķos gadījumos “EPC” iegūst Jūsu personas datus transportlīdzekļa reģistrācijas numura, vārda un uzvārda un adreses formā tieši no izdevējas organizācijas, auto nomas uzņēmuma vai transportlīdzekļa bijušā reģistrētā īpašnieka. Tas notiek, kad īpašumtiesību nodošana nav tikusi reģistrēta oficiālajā reģistrā.

Taču, ja Jūs esat “EPC” tīmekļa konta īpašnieks, Jūs esat personīgi sniedzis mums paziņojumā par naudas sodu (“PCN”) redzamos datus.

Jūsu dati tiks izmantoti tikai iepriekš tekstā norādītajiem mērķiem. “EPC” apstrādās Jūsu datus tik ilgi, cik to pieprasīs izdevēja organizācija un, ja piemērojams, 7 gadus pēc visu nodevu nomaksas datuma.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumiCilvēki, kuri zvana mūsu palīdzības līnijai

“EPC” palīdzības līnijai ir konsultatīvs raksturs, un mēs pieņemam pārsūdzības tikai rakstveidā. Jūsu zvana ieraksts var tikt glabāts šifrētā formā sešus mēnešus kvalitātes uzraudzības, apmācību un revīzijas mērķiem. Ja Jūs nākotnē vēlēsieties saņemt tā kopiju, Jums būs jāpaziņo mums zvana veikšanas datums un laiks.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumiCilvēki, kuri sazinās ar mums pa pastu

Kad Jūs sazināties ar mums pa pastu, Jūs brīvprātīgi sniedzat savus personas datus un piekrītat, ka mēs apstrādāsim attiecīgās sarakstes datus.

Ja Jūs sazināties ar mums, lai sniegtu paskaidrojumu, Jums jāpiekrīt, ka Jūsu personas dati var tikt izpausti attiecīgajai izdevējai organizācijai, kas var atrasties ārpus Apvienotās Karalistes un EEZ. Ja iesniedzat savu paskaidrojumu pa pastu vai faksu, lūdzu, ietveriet šādu rakstveida paziņojumu: “Ar šo es piekrītu, ka manus personiskos datus drīkst izpaust attiecīgajai izdevējai organizācijai.” Korespondence bez šāda paziņojuma netiks izskatīta.

“EPC” apstrādā attiecīgajā paziņojumā redzamos datus izdevējas organizācijas, kas ir pilnvarojusi attiecīgā paziņojuma izdošanu, vārdā. Izdevēja organizācija ir uzticējusi “EPC” izsekot, izdot rīkojumu par iekasēšanu un iekasēt naudas summas, kas tai pienākas no ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem (“FRV”). Piešķirto pilnvaru var aplūkot, klikšķinot šeit un šeit.

“EPC” apstrādās Jūsu datus tik ilgi, cik to pieprasīs izdevēja organizācija un, ja piemērojams, 7 gadus pēc visu nodevu nomaksas datuma.

Ja nodevas netiek samaksātas, Jūsu lieta var tikt nodota parādu piedziņas aģentūrai vai Jūs var izsaukt uz tiesu, kas paaugstinās parāda summu.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumiCilvēki, kuri izmanto veidlapu “Sazināties ar EPC” mūsu tīmekļa vietnē

Kad Jūs iesniedzat paskaidrojumu pret nodevas iekasēšanu, izmantojot veidlapu “Sazināties ar EPC” “EPC” tīmekļa vietnē, Jūs sniedzat mums papildu datus tiem datiem, ko mēs jau apstrādājam (skatiet “Naudas soda saņēmēji” un “Rēķinu saņēmēji”).

“EPC” apstrādā attiecīgajā paziņojumā redzamos datus izdevējas organizācijas, kas ir pilnvarojusi attiecīgā paziņojuma izdošanu, vārdā. Izdevēja organizācija ir uzticējusi “EPC” izsekot, izdot rīkojumu par iekasēšanu un iekasēt naudas summas, kas tai pienākas no ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem (“FRV”). Piešķirto pilnvaru var aplūkot, klikšķinot šeit un šeit.

Lai Jūsu paskaidrojums tiktu ņemts vērā, Jums jāpiekrīt, ka Jūsu personas dati var tikt izpausti attiecīgajai izdevējai organizācijai, kas var atrasties ārpus Apvienotās Karalistes un EEZ. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar mūsu tīmekļa vietnē sniegtajiem norādījumiem.

“EPC” apstrādās Jūsu datus tik ilgi, cik to pieprasīs izdevēja organizācija un, ja piemērojams, 7 gadus pēc visu nodevu nomaksas datuma.

Ja nodevas netiek samaksātas, Jūsu lieta var tikt nodota parādu piedziņas aģentūrai vai Jūs var izsaukt uz tiesu, kas paaugstinās parāda summu.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumiCilvēki, kuri sūta mums e-pasta vēstules

Kad Jūs nosūtāt mums e-pasta vēstuli, Jūs brīvprātīgi sniedzat savus personas datus un piekrītat, ka mēs apstrādāsim šīs elektroniskās sarakstes, tostarp e-pasta adreses, datus.

“EPC” apstrādā attiecīgajā paziņojumā redzamos datus izdevējas organizācijas, kas ir pilnvarojusi attiecīgā paziņojuma izdošanu, vārdā. Izdevēja organizācija ir uzticējusi “EPC” izsekot, izdot rīkojumu par iekasēšanu un iekasēt naudas summas, kas tai pienākas no ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem (“FRV”). Piešķirto pilnvaru var aplūkot, klikšķinot šeit un šeit.

Turklāt ņemiet vērā, ka tad, ja Jūs nesamaksāsiet nodevu, Jūsu lieta, tostarp e-pasta sarakste, tiks nodotas turpmākai piedziņai, kas var sadārdzināt izmaksas.

“EPC” apstrādās Jūsu datus tik ilgi, cik to pieprasīs izdevēja organizācija un, ja piemērojams, 7 gadus pēc visu nodevu nomaksas datuma.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumiPretendenti uz vakancēm

“EPC” ir datu pārzinis attiecībā uz informāciju, ko Jūs sniedzat darbā pieņemšanas procesā, un mēs to apstrādājam uz leģitīmu interešu pamata. Ja Jums ir jautājumi par to, kā mēs rīkojamies ar Jūsu informāciju, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@epcplc.com.

Visa informācija, ko Jūs sniedzat darbā pieņemšanas procesā, tiks izmantota tikai, lai izskatītu Jūsu pieteikumu vai izpildītu tiesiskās vai reglamentējošās prasības, un tiks glabāta 12 mēnešus no darba attiecību uzsākšanas datuma.

Mēs nenodosim informāciju, ko Jūs mums sniedzat darbā pieņemšanas procesā, nevienai trešajai pusei tirgvedības mērķiem un neglabāsim Jūsu informāciju ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Mēs un/vai mūsu datu apstrādātāji glabās Jūsu elektroniskā vai fiziskā formātā sniegto informāciju drošā veidā.

Atpakaļ pie Vispārīgi noteikumi