Најавување во ULEZ и LEZ

Оваа страница се однесува на регистрацијата за ULEZ - зона на ултра ниски емисии и LEZ - зона на ниски емисии.

Ако вашето возило е регистрирано надвор од ОК, Транспорт за Лондон можеби нема никакви детали за него. Онаму каде што не поседуваат детали за возила што не се регистрирани во ОК, тие автоматски ќе наплаќаат:

  • 12,50 фунти за возење во зоната на ултра ниски емисии
  • 100 фунти / 300 фунти за возење во зоната на ниски емисии

Ве молиме посетете ја веб-локацијата Транспорт за Лондон за повеќе информации.

Ако мислите дека вашето возило ги исполнува стандардите за емисии на издувни гасови за која било шема и не треба да ги плаќате трошоците, можете да го регистрирате кај нас

Ќе треба да обезбедите доказ дека вашето возило ги исполнува бараните еуро-стандарди. Можете да го поставите документот за регистрација на вашето возило како доказ за тоа.

Ако имате сметка кај нас, најавете се сега. Ако немате, тогаш можете да поставите сметка веднаш за да го регистрирате вашето возило.Заборавена лозинка


Регистрирајте се во EPC