Direct Vision Standard ja raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen turvalupajärjestelmä

Direct Vision Standard (DVS) ja raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen turvalupa edellyttää, että kokonaismassaltaan yli 12 tonnin painoisten kuorma-autojen liikennöitsijät hankkivat turvaluvan. Vaatimus koskee ajamista ja toimimista suurimmassa osassa Suur-Lontoota. Muussa tapauksessa sinulle saatetaan määrätä rikesakko

Suora näköyhteys ja tieturvallisuus

Direct Vision Standard mittaa, kuinka hyvin raskaan tavarankuljetusajoneuvon kuljettaja näkee suoraan ajoneuvonsa ohjaamon ikkunoista. Tämä kertoo, kuinka suuri riski haavoittuvaisilla tienkäyttäjillä, kuten jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä, on tällaisen ajoneuvon lähettyvillä.

Ajoneuvon luokitus voi olla vähimmillään nolla tähteä (matalin luokitus, kun suora näköyhteys on heikko) ja enimmillään viisi tähteä (korkein luokitus, kun suora näköyhteys on erinomainen).

Jos raskaan tavarankuljetusajoneuvon luokitus on yhdestä viiteen tähteä, lupaa voi hakea toimittamatta muita todisteita.

Jos raskaan tavarankuljetusajoneuvon luokitus on nolla tähteä, siitä täytyy tehdä turvallisempi asentamalla Safe System -parannuksia.

Direct Vision Standard ja raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen turvalupa ovat osa Lontoon pormestarin Vision Zero -suunnitelmaa, jonka tavoitteena on eliminoida kaikki kuolemaan ja vakaviin loukkaantumisiin johtavat onnettomuudet Lontoon liikenneverkossa vuoteen 2041 mennessä.

Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen turvalupa ja vaatimukset

Kaikilla yli 12 tonnia (kokonaismassa) painavilla kuorma-autoilla, jotka saapuvat suurimpaan osaan Suur-Lontoota tai toimivat siellä, tulee olla voimassa oleva raskaan tavarankuljetusajoneuvon turvalupa ennen alueelle saapumista, jotta rikesakkoa ei määrätä. Tämä pätee riippumatta siitä, katsooko liikennöitsijä ajoneuvon täyttävän standardit.

Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen turvalupajärjestelmä kattaa Suur-Lontoon ja on voimassa joka päivä ympäri vuorokauden. Lupahakemuksen voi tehdä verkossa osoitteessa tfl.gov.uk/direct-vision-permit

Luvan hakeminen on maksutonta.

Jos haluat lisätietoja raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen turvalupajärjestelmästä, voit alla tutustua sen voimassaoloalueen karttaan ja järjestelmää koskeviin ohjeisiin, jotka on tarkoitettu Lontooseen saapuville liikennöitsijöille.

Vaihtoehtoisesti voit käydä Transport for Londonin verkkosivustolla.

Progressive Safe System

Safe System arvioidaan vuonna 2022, jolloin huomioidaan uudet teknologiat tai turvavarusteet, joita ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Progressive Safe System -järjestelmään esitettävien uusien varusteiden tai teknologioiden tulee olla jälkiasennettavissa raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin, alan hyväksymiä ja yleisesti saatavilla markkinoilla kyseisenä ajankohtana.

Lokakuusta 2024 alkaen alle kolmen tähden luokituksen saaneissa raskaissa tavarankuljetusajoneuvoissa tulee ottaa käyttöön Progressive Safe System.