Lakitiedot

Kansainvälisenä matkustajana olet velvollinen noudattamaan sääntöjä ja määräyksiä maassa missä vierailet, kuten myös noudattamaan maan liikennesääntöjä. Euro Parking Collection plc on valtuutettu varmistamaan että kaikki paikalliset että ulkomaalaiset kuljettajat kohdellaan tasapuolisesti. Jos kyseisen maan säännöksiä on rikottu ja näin aiheutettu rikesakkoja, heillä on mahdollisuus maksaa oman maan valuutassa.

Eri viranomaiset kautta Eurooppaa ovat valtuuttaneet EPC:n perimään erääntyneitä velkoja ja rikemaksuja jotka on annettu ulkomaalla rekisteröidylle kulkuneuvoille. Kopio valtuutuksista ovat nähtävissä osiossa Toimeksiantavat tahdot . Ilmoitus on lähetetty teille koska olitte omistaja/vuokraaja kulkuneuvolle sillä ajankohdalla kuin tämä rike tapahtui ja olette siksi vastuullinen maksusta. Sinun maksu on tehtävä Euro Parking Collection plc:lle ennen eräpäivää lisäkustannuksien välttämiseksi.

Lisätoimenpiteitä

Jos maksua ei vastaanoteta ilmoitukseen joka EPC on tehnyt, koskee samat säännöt niin kun paikallisille kulkuneuvoille, että myöntävä organisaatio voi ottaa lisätoimenpiteisiin. Näihin kuuluu, mutta ei ole rajoitettu, renkaiden kiinnitys tai kulkuneuvon poisvienti, tarkistus kuin kuluneuvo tulee tai jättää kyseisen maan jos tällä on ei maksettuja sakkomaksuja, aloittaa oikeudellisia toimenpiteitä myöntävän organisaation maassa tai maassa missä kulkuneuvo on rekisteröity.

Yhteydenotto ja valitukset

Jos haluat ottaa yhteyttä EPC:hin koskien ilmoitusta jonka olet vastaanottanut, ystävällisesti valitse Ota yhteyttä EPC:hin. Jos haluat valittaa EPC:tä, ystävällisesti lähetä kirje alla olevaan osoitteeseen.

Valitus osasto
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Iso-Britannia