Punaiset reitit

Transport for London (TfL) vastaa Suur-Lontoon yleishallintoviranomaisen teistä eli TLRN:stä (Transport for London Road Network). Nämä tiet kattavat 580 km Lontoon strategisesti merkittävistä teistä, ja ne kaikki on merkitty punaisiksi reiteiksi.

Punaisella reitillä tarkoitetaan tietä, jolla on yhdellä tai kahdella punaisella viivalla merkittyjä pysähtymiskieltoja. Punaiset reitit otettiin käyttöön Lontoossa vaihtoehtona keltaisella viivalla merkityille pysähtymis- ja lastauskielloille. Vuodesta 2016 alkaen kaikki liikenneviranomaiset ovat voineet määrittää punaisia reittejä. Lontoossa onkin nyt pieni määrä punaisia reittejä TLRN:n ulkopuolisilla kaupunkipiirien teillä. Suurin osa punaisista reiteistä kuitenkin kuuluu TfL:n strategiseen verkostoon (”TfL:n punaiset reitit”).

Lontoon tärkeimmät tiet

tfl_te_map

Vaikka TLRN kattaa alle viisi prosenttia Suur-Lontoon koko tieverkosta, sen kautta kulkee yli kolmannes Lontoon ajoneuvoliikenteestä. Lisäksi noin puolet kaupungin raskaasta tavaraliikenteestä kulkee TLRN:n ja Lontoon moottoriteiden kautta.

TfL:n punaiset reitit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta Lontoo pysyy liikkeellä. TfL käyttää valvontatoimia varmistaakseen, että kuljettajat noudattavat sääntöjä. Ensisijainen tehtävämme on sujuvoittaa liikennettä, ei sakottaa. Pyrimme valistamaan ihmisiä punaisten reittien tarkoituksesta, jotta tarpeettomat sakot voidaan välttää.

Punaisten reittien liikennemerkit ja tiemerkinnät kertovat, mikä on sallittua ja mikä ei. Jos merkkejä ja merkintöjä ei noudateta, seurauksena voi olla seuraamusmaksuilmoitus.

Valvomme seuraavia asioita punaisilla reiteillä:

  • Yksi punainen viiva
  • Kaksi punaista viivaa
  • Pysäköinti ja lastaus
  • Keltaiset risteysruudukot ja kääntymiskiellot
  • Bussikaistat
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Paikallisviranomaisten hallinnoimat tiet

tfl_te_stock

Suurin osa Lontoon teistä on paikallisvaltuustojen hallinnoimia. Tiet, joilla on keltaisia viivoja, pysäköintilippuautomaatteja, pysäköintimittareita tai asukkaiden pysäköintiruutuja, ovat Lontoon paikallisviranomaisten eivätkä TfL:n hallinnoimia. (Jotkin harvat punaiset reitit saattavat olla myös paikallisvaltuuston valvonnassa, mutta tämä ilmenee niiden seuraamusmaksuilmoituksista.) Jos sinulla on kysyttävää tällaisista teistä tai saat niihin liittyvän seuraamusmaksuilmoituksen, ota yhteys asianomaiseen valtuustoon.