EPC-konsernin tietosuojailmoitus

Yleiset ehdot

Miten EPC-konserni käyttää henkilötietoja?

EPC-konsernin (EPC) muodostavat Euro Parking Collection plc ja sen tytäryhtiöt Contractum Limited (perustettu ja rekisteröity Englannissa ja Walesissa rekisterinumeroilla GB3515275 ja GB5755117 tässä järjestyksessä) sekä EPC Hungary Kft. (rekisteröity Unkarissa numerolla 01-09-908128).

EPC on erikoistunut (julkiseen) liikenteeseen liittyviin maksamattomiin maksuihin, veloituksiin ja seuraamusmaksuihin, jotka on langetettu ulkomailla rekisteröidyille ajoneuvoille tai ulkomaisten tai muualla asuvien vuokraamille ajoneuvoille (”ulkomailla rekisteröidyt ajoneuvot). EPC hoitaa tällaisten maksujen tunnistamisen, niistä ilmoittamisen ja niiden perimisen Euroopassa.

EPC kunnioittaa oikeuttasi yksityisyyteen. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miksi EPC kerää henkilötietoja ja miten se käsittelee niitä. Jos haluat ottaa yhteyttä EPC:hen koskien tietojesi käsittelytapaa, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@epcplc.com

EPC ei siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman nimenomaista suostumustasi. Lakisääteinen henkilötietojen suoja ei välttämättä ole sama Euroopan talousalueen ulkopuolisilla alueilla. EPC kuitenkin varmistaa, että Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevat kumppanit ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän käytännön mukaisesti. EPC ja/tai sen henkilötietojen käsittelijät säilyttävät tietoja turvallisesti riippumatta siitä, ovatko ne sähköisessä vai fyysisessä muodossa.

Tietojasi käsitellään vain niin pitkään kuin sovellettava lainsäädäntö ja tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste sitä edellyttävät. Kaikkia henkilötietoja säilytetään salatussa muodossa, ja ne pseudonymisoidaan mahdollisuuksien mukaan.

EPC ei vaadi sinulta erityistietoja, joista käy ilmi rotu tai etninen alkuperä, poliittinen näkemys, uskonto tai vakaumus, jäsenyys ammattiliitossa, geneettisiä tai biometrisiä tietoja, terveystietoja tai sukupuolielämää tai sukupuolista suuntautumista koskevia tietoja. Jos annat EPC:lle tällaisia tietoja, erityisesti oikaisuvaatimusmenettelyn yhteydessä, EPC noudattaa pragmaattista lähestymistapaa ja pyrkii käyttämään tietoja, jotka on huomioitava oikaisuvaatimuksen käsittelemisessä.

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä oikeuksia, joita voit harjoittaa. Huomaa, että EPC:n täytyy todentaa henkilöllisyytesi, jotta voit harjoittaa oikeuksiasi. Jotta tämä prosessi olisi turvallinen, EPC tarvitsee seuraavat tiedot: EPC:n lasku-/viite-/asianumero ja ajoneuvon rekisteritunnus.

EPC pyrkii täyttämään korkeimmat standardit henkilötietojen käsittelyssä, joten se suhtautuu valituksiin erittäin vakavasti. Jos haluat tehdä valituksen EPC:n tavasta käsitellä henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, joka on tietosuojalainsäädännön soveltamisesta vastaava viranomainen: https://ico.org.uk/concerns/

EPC ei käytä yksinomaan automatisoitua päätöksentekoa.

EPC:lle suoritettavat maksut käsittelee sen kumppani Stripe, joka noudattaa PCI DSS -standardia. EPC ei säilytä korttitietojasi. Kaikki tiedot käsittelee Stripe; lisätietoja saat täältä.

Tietoja EPC:n tavasta käsitellä henkilötietoja on tässä ilmoituksessa kyseistä aihetta koskevassa osiossa. Huomaa, että saatat kuulua useampaan kuin yhteen seuraavista ryhmistä:

EPC:n verkkosivuston käyttäjät

EPC-verkkotilin haltijat (tietulli- ja seuraamusmaksut)

AutoPASS-tilinhaltijat

Seuraamusmaksujen saajat

Laskujen saajat

EPC:n palvelupuhelimeen soittavat henkilöt

EPC:hen postitse yhteyttä ottavat henkilöt

Verkkosivuston Ota yhteyttä EPC:hen -lomakkeen käyttäjät

EPC:hen sähköpostitse yhteyttä ottavat henkilöt

TyönhakijatEPC:n verkkosivuston käyttäjät

EPC toimii verkkosivustollaan keräämiensä tietojen rekisterinpitäjänä.

Kun käyt osoitteessa www.epcplc.com, www.contractum.eu tai www.epchungary.hu, EPC kerää tavanomaisia internetin lokitietoja ja tietoja käyttäjien selaustottumuksista. Lisätietoja on EPC:n evästekäytännössä. Tarkoituksena on parantaa sivuston käyttökokemusta.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt yllä olevan käytännön.

Mitään henkilötietojasi, tässä tapauksessa IP-osoitettasi, ei luovuteta kolmansille osapuolille. EPC suojaa verkkosivustoaan väsytyshyökkäyksiltä estämällä IP-osoitteet, joista tällainen hyökkäys on peräisin. Siksi EPC kerää IP-osoitteita, joita käytetään vianmääritykseen ja tietoturvan varmistamiseen. Lokeja säilytetään 12 kuukauden ajan.

Takaisin: Yleiset ehdotEPC-verkkotilin haltijat (tietulli- ja seuraamusmaksut)

EPC toimii rekisterinpitäjänä tiedoille, jotka annat rekisteröityessäsi helppokäyttöiseen verkkopalveluun, joka mahdollistaa tietullimaksujen ja liikenneilmoitusten hallinnan. Henkilötiedot koostuvat seuraavista: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja ajoneuvon rekisteritunnus.

EPC:n perusteena henkilötietojesi käsittelylle on sopimus, jonka solmit rekisteröidessäsi verkkotilin EPC:n verkkosivuston palveluehtojen mukaisesti. EPC käsittelee tietojasi sopimuksen voimassaoloajan ja soveltuvin osin 7 vuoden ajan maksupäivästä lukien.

Jos rekisteröit ajoneuvosi tilin yhteyteen, voit helposti hallita siihen liittyviä ilmoituksia, sähköposteja, maksuja, kuvia ja viestejä.

Jos maksuja ei suoriteta, asia voidaan siirtää perintätoimistolle tai seurauksena voi olla oikeushaaste, mikä saattaa kasvattaa velan määrää.

Takaisin: Yleiset ehdotAutoPASS-tilinhaltijat

Rekisteröimällä nykyisen AutoPASS-tilisi annat EPC:lle tietoja ajoneuvosi päästöluokasta, jotta asianmukainen lasku voidaan toimittaa. EPC käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä toimivan Statens Vegvesenin (SVV) kirjallisen ohjeistuksen mukaan. SVV:hen voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen firmapost@vegvesen.no. EPC käsittelee tietojasi niin kauan kuin SVV ohjeistaa.

Takaisin: Yleiset ehdotSeuraamusmaksujen saajat

Jos saat seuraamusmaksuilmoituksen EPC:ltä, sinulla on maksamaton maksu jollekin toimeksiantajaorganisaatiolle.

EPC käsittelee kyseisessä ilmoituksessa olevia tietojasi ilmoituksen valtuuttaneen toimeksiantajaorganisaation puolesta. Toimeksiantajaorganisaatio on valtuuttanut EPC:n hoitamaan ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen maksamattomiin maksuihin liittyvää seuranta-, laskutus- ja perintätoimintaansa. Valtakirja on nähtävillä täällä ja täällä.

Tietojasi käytetään ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin.

EPC saa ajoneuvon rekisteritunnuksen ja rikkomuksen tiedot toimeksiantajaorganisaatiolta. Lisäksi se saa nimen ja osoitteen asianomaiselta kansalliselta tai paikalliselta ajoneuvorekisteriviranomaiselta. Jos haluat tietää, mistä EPC on saanut tietosi, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@epcplc.com.

Joskus EPC saa henkilötiedot (ajoneuvon rekisteritunnuksen sekä nimen ja osoitteen) suoraan toimeksiantajaorganisaatiolta, autovuokraamolta tai ajoneuvon aiemmalta rekisteröidyltä haltijalta. Viimeinen tulee kyseeseen, kun tietoa omistajanvaihdoksesta ei ole päivitetty viranomaisrekisteriin.

Jos kuitenkin olet EPC-verkkotilin haltija, seuraamusmaksuilmoituksessa olevat tiedot on saatu sinulta.

Tietojasi käytetään ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin. EPC käsittelee tietojasi toimeksiantajaorganisaation määrittämän ajanjakson ajan ja soveltuvin osin 7 vuoden ajan maksupäivästä lukien

Takaisin: Yleiset ehdotLaskujen saajat

Jos saat laskun EPC:ltä, sinun täytyy suorittaa maksu yhden tai useamman toimeksiantajaorganisaation tarjoamien palveluiden käytöstä.

EPC käsittelee kyseisessä ilmoituksessa olevia tietojasi ilmoituksen valtuuttaneen toimeksiantajaorganisaation puolesta. Toimeksiantajaorganisaatio on valtuuttanut EPC:n hoitamaan ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen maksamattomiin maksuihin liittyvää seuranta-, laskutus- ja perintätoimintaansa. Valtakirja on nähtävillä täällä ja täällä.

Jos maksuja ei suoriteta, asia voidaan siirtää perintätoimistolle tai seurauksena voi olla oikeushaaste, mikä saattaa kasvattaa velan määrää.

EPC saa ajoneuvon rekisteritunnuksen ja rikkomuksen tiedot toimeksiantajaorganisaatiolta. Lisäksi se saa nimen ja osoitteen asianomaiselta kansalliselta tai paikalliselta ajoneuvorekisteriviranomaiselta. Jos haluat tietää, mistä EPC on saanut tietosi, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@epcplc.com.

Joskus EPC saa henkilötiedot (ajoneuvon rekisteritunnuksen sekä nimen ja osoitteen) suoraan toimeksiantajaorganisaatiolta, autovuokraamolta tai ajoneuvon aiemmalta rekisteröidyltä haltijalta. Viimeinen tulee kyseeseen, kun tietoa omistajanvaihdoksesta ei ole päivitetty viranomaisrekisteriin.

Jos kuitenkin olet EPC-verkkotilin haltija, seuraamusmaksuilmoituksessa olevat tiedot on saatu sinulta.

Tietojasi käytetään ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin. EPC käsittelee tietojasi toimeksiantajaorganisaation määrittämän ajanjakson ajan ja soveltuvin osin 7 vuoden ajan maksupäivästä lukien

Takaisin: Yleiset ehdotEPC:n palvelupuhelimeen soittavat henkilöt

EPC:n palvelupuhelin on luonteeltaan neuvoa-antava, ja EPC ottaa vastaan ainoastaan kirjallisia oikaisuvaatimuksia. Puhelusi voidaan tallentaa, ja tallennetta voidaan säilyttää salatussa muodossa kuuden kuukauden ajan laadunvalvonta-, koulutus- ja auditointitarkoituksiin. Jos haluat myöhemmin pyytää siitä kopiota, sinun on ilmoitettava puhelun päivämäärä ja kellonaika.

Takaisin: Yleiset ehdotEPC:hen postitse yhteyttä ottavat henkilöt

Kun otat EPC:hen yhteyttä postitse, annat henkilötietosi vapaaehtoisesti ja hyväksyt, että EPC voi käsitellä yhteydenottosi sisältämiä tietoja.

Jos otat yhteyttä EPC:hen oikaisuvaatimuksen tekemistä varten, sinun on hyväksyttävä, että henkilötietojasi voidaan luovuttaa asianomaiselle toimeksiantajaorganisaatiolle, joka saattaa sijaita Ison-Britannian ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos lähetät oikaisuvaatimuksen postitse tai faksilla, liitä mukaan seuraava kirjallinen lausunto: ”Täten hyväksyn, että henkilötietojani voidaan luovuttaa asianomaiselle toimeksiantajaorganisaatiolle.” Mikäli tämä lausunto puuttuu, oikaisuvaatimusta ei huomioida.

EPC käsittelee kyseisessä ilmoituksessa olevia tietojasi ilmoituksen valtuuttaneen toimeksiantajaorganisaation puolesta. Toimeksiantajaorganisaatio on valtuuttanut EPC:n hoitamaan ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen maksamattomiin maksuihin liittyvää seuranta-, laskutus- ja perintätoimintaansa. Valtakirja on nähtävillä täällä ja täällä.

EPC käsittelee tietojasi toimeksiantajaorganisaation määrittämän ajanjakson ajan ja soveltuvin osin 7 vuoden ajan maksupäivästä lukien

Jos maksuja ei suoriteta, asia voidaan siirtää perintätoimistolle tai seurauksena voi olla oikeushaaste, mikä saattaa kasvattaa velan määrää.

Takaisin: Yleiset ehdotVerkkosivuston Ota yhteyttä EPC:hen -lomakkeen käyttäjät

Kun teet maksua koskevan oikaisuvaatimuksen käyttämällä EPC:n verkkosivustolla olevaa Ota yhteyttä EPC:hen -lomaketta, annat EPC:lle uusia tietoja jo käsittelyssä olevien tietojen lisäksi (katso Seuraamusmaksujen saajat ja Laskujen saajat).

EPC käsittelee kyseisessä ilmoituksessa olevia tietojasi ilmoituksen valtuuttaneen toimeksiantajaorganisaation puolesta. Toimeksiantajaorganisaatio on valtuuttanut EPC:n hoitamaan ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen maksamattomiin maksuihin liittyvää seuranta-, laskutus- ja perintätoimintaansa. Valtakirja on nähtävillä täällä ja täällä.

Jotta oikaisuvaatimuksesi huomioitaisiin, sinun on hyväksyttävä, että henkilötietojasi voidaan luovuttaa asianomaiselle organisaatiolle, joka saattaa sijaita Ison-Britannian ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Noudata EPC:n verkkosivustolla olevia ohjeita

EPC käsittelee tietojasi toimeksiantajaorganisaation määrittämän ajanjakson ajan ja soveltuvin osin 7 vuoden ajan maksupäivästä lukien

Jos maksuja ei suoriteta, asia voidaan siirtää perintätoimistolle tai seurauksena voi olla oikeushaaste, mikä saattaa kasvattaa velan määrää.

Takaisin: Yleiset ehdotEPC:hen sähköpostitse yhteyttä ottavat henkilöt

Kun otat EPC:hen yhteyttä sähköpostitse, annat henkilötietosi vapaaehtoisesti ja hyväksyt, että EPC voi käsitellä kyseisen sähköpostiviestin sisältämiä tietoja, mukaan lukien sähköpostiosoitettasi.

EPC käsittelee kyseisessä ilmoituksessa olevia tietojasi ilmoituksen valtuuttaneen toimeksiantajaorganisaation puolesta. Toimeksiantajaorganisaatio on valtuuttanut EPC:n hoitamaan ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen maksamattomiin maksuihin liittyvää seuranta-, laskutus- ja perintätoimintaansa. Valtakirja on nähtävillä täällä ja täällä.

Huomaa myös, että jos jätät maksun maksamatta, asia (mukaan lukien sähköpostiviestintä) siirretään eteenpäin muita täytäntöönpanotoimia varten ja seurauksena voi olla lisämaksuja.

EPC käsittelee tietojasi toimeksiantajaorganisaation määrittämän ajanjakson ajan ja soveltuvin osin 7 vuoden ajan maksupäivästä lukien

Takaisin: Yleiset ehdotTyönhakijat

EPC toimii rekrytointiprosessin yhteydessä antamiesi tietojen rekisterinpitäjänä ja käsittelee niitä oikeutetun intressin perusteella. Jos sinulla on kysyttävää EPC:n tavasta käsitellä tietojasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@epcplc.com.

Rekrytointiprosessin yhteydessä antamiasi tietoja käytetään ainoastaan hakemuksesi käsittelyyn tai lakisääteisten tai sääntelyvaatimusten täyttämiseen. Niitä säilytetään 12 kuukautta avoimen paikan täyttämisestä lukien.

EPC ei luovuta rekrytointiprosessin yhteydessä antamiasi tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin eikä säilytä tietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolella. EPC ja/tai sen henkilötietojen käsittelijät säilyttävät tietoja turvallisesti riippumatta siitä, ovatko ne sähköisessä vai fyysisessä muodossa.

Takaisin: Yleiset ehdot