Стандарт за директно виждане и схема за разрешителни за безопасност на тежкотоварни автомобили

Стандартът за директно виждане (DVS) и разрешителното за безопасност за тежкотоварни превозни средства (HGV) изисква операторите на камиони над 12 тона брутно тегло на превозното средство да получат разрешение за безопасност, преди да навлязат и да работят в по-голямата част от Голям (Greater)Лондон. В противен случай може да получите уведомление за наложена глоба (PCN)

Директна видимост и безопасност на пътя

Стандартът за директна видимост измерва степента на видимост на водача на тежкотоварен автомобил директно през прозорците на кабината. Това показва нивото на риск за уязвимите участници в движението, като хора, които вървят пеша и карат велосипед в близост до превозното средство.

Едно превозно средство може да има оценка от нула звезди (най-ниската оценка, с лоша директна видимост) до пет звезди (най-високата оценка с отлична директна видимост).

Ако Вашият тежкотоварен автомобил е оценен от една до пет звезди, можете да кандидатствате за разрешително, без да е необходимо да предоставяте допълнителни доказателства.

Ако Вашият тежкотоварен автомобил е оценен с нула звезди, ще трябва да направите автомобила си по-безопасен, като го оборудвате с подобрения в системата за безопасност.

Стандартът за директно виждане и разрешението за безопасност на тежкотоварните автомобили са част от плана на кмета на Лондон Vision Zero за премахване на всички смъртни случаи и сериозни наранявания в транспортната мрежа на Лондон до 2041 г.

Разрешително за безопасност на тежкотоварни автомобили и изисквания

Независимо дали операторът счита, че превозното средство отговаря на стандартите или не, всички камиони над 12 тона (GVW), влизащи или работещи в по-голямата част от Голям(Greater)Лондон, трябва да притежават валидно разрешително за безопасност на тежкотоварни автомобили, преди да използват района, за да избегнат получаването на глоба.

Схемата за разрешителни за безопасност на тежкотоварни автомобили обхваща Голям(Greater) Лондон и работи 24 часа в денонощието, всеки ден от годината. Заявленията за разрешителни могат да се подават онлайн на tfl.gov.uk/direct-vision-permit

Подаването на заявление за разрешително е безплатно.

За повече информация относно схемата за разрешителни за безопасност на тежкотоварни автомобили можете да видите карта на експлоатация или да прочетете документа по-долу за разрешително за безопасност на тежкотоварни автомобили - насоки за оператори, които влизат в Лондон.

Друга възможност е да посетите уебсайта на Transport for London.

Прогресивна система за безопасност

Системата за безопасност ще бъде прегледана през 2022 г. и ще вземе предвид всяка допълнителна технология или оборудване за безопасност, които не са налични в момента.

Всяко ново оборудване или технология, предложени за прогресивна система за безопасност, трябва да могат да бъдат преоборудвани към тежкотоварни автомобили, признати в индустрията и лесно достъпни на пазара по това време.

От октомври 2024 г. тежкотоварните автомобили с оценка под три звезди ще трябва да разполагат с прогресивна система за безопасност.