Зона на Транспорт за Лондон с ултраниски емисии (ULEZ)

ulez_logo

Стандарти ULEZ

За да помогне за почистването на въздуха в Лондон, стандартът за зона с ултраниски емисии (ULEZ) функционира 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, всеки ден от годината, с изключение на Коледа (25 декември). Зоната обхваща всички райони на Лондон, но не включва магистрала M25.

За да видите дали Вашето превозно средство отговаря на стандарта, използвайте инструмента за проверка на превозни средства на TfL.

Или вижте кои места попадат в зоната ULEZ с нашия инструмент за проверка чрез пощенски код

Ако Вашето превозно средство не отговаря на стандартите за емисии на ULEZ и не е освободено, трябва да платите 12,50 £ дневна такса, за да шофирате в зоната.

Това се отнася за:

Леки автомобили, мотоциклети, ванове и специализирани автомобили (до 3,5 тона включително) и микробуси (до 5 тона включително)

Камиони, микробуси или специализирани тежкотоварни превозни средства (над 3,5 тона) и автобуси, микробуси и градски автобуси (над 5 тона) не трябва да плащат такса ULEZ. Те ще трябва да платят таксата LEZ, ако не отговарят на стандарта за емисии на LEZ.

Какви са стандартите?

Бихме предпочели да използвате превозно средство, което отговаря на стандартите за емисии, вместо да плащате ежедневна такса.

Евростандартите – които се появиха за първи път през 1992 г. – представляват набор от мерки за контрол на емисиите, които определят ограничения за замърсяващите въздуха азотни оксиди (NOx) и прахови частици (ПЧ) от двигателите. Новите превозни средства и двигателите на пътните превозни средства трябва да показват, че отговарят на тези ограничения, за да бъдат одобрени за продажба.

Стандартите ULEZ са

Евро 3 стана задължителен за всички нови мотоциклети през 2007 г.

Превозните средства трябва да отговарят на различните стандарти за емисии за ULEZ въз основа на техния тип превозно средство и вида на емисиите. Евро 4 стана задължителен за всички нови автомобили през 2005 г. и лекотоварни ванове през 2006 г.

Евро 6 стана задължителен за всички нови тежкотоварни двигатели за товарни автомобили и автобуси от януари 2014 г., септември 2015 г. за леки автомобили и лекотоварни ванове и септември 2016 г. за по-големи ванове до и включително 3,5 тона брутно тегло на превозното средство.

Научете повече за стандартите за емисия ULEZ, дневните такси и наказателните такси, както и информация за това как да избегнете плащането на такса за:

Вашият регистрационен документ за превозно средство ще Ви помогне да идентифицирате типа Евро стандарт за емисии на автомобила Ви.