Зона с ниски емисии в Transport for London (LEZ)

lez_logo

Зоната с ниски емисии (LEZ) обхваща по-голямата част от Голям(Grater) Лондон и работи 24 часа в денонощието, всеки ден от годината. Тя беше въведена през 2008 г., за да насърчи най-замърсяващите тежки дизелови автомобили в столицата да станат по-чисти.

От 01 март 2021 г. стандартите за емисии на LEZ за тежкотоварни автомобили, микробуси и други специализирани тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона (GVW), както и за автобуси, микробуси и туристически автобуси над 5 тона (GVW) се промениха от Евро IV за прахови частици (ПЧ) на Евро VI за прахови частици и азотни оксиди (NOX). Тези превозни средства трябва да отговарят на стандарта за емисии Евро VI или да плащат ежедневна такса. Можете да проверите автомобила си и да разберете за опциите, които да Ви помогнат да се подготвите на следния адрес www.tfl.gov.uk/lez

Плащането може да се извърши на уебсайта на Transport for London на адрес www.tfl.gov.uk/lez, на телефон +44 343 222 2222 или по пощата.

Превозно средство Тегло Стандарт за емисии Дневна такса
Камиони, каравани и превозни средства за транспортиране на коне Повече от 3,5 тона брутно тегло на превозното средство Евро IV – Евро V
(NOX и ПЧ)
£100
< Евро III
(NOX и ПЧ)
£300
Автобуси Повече от 5 тона брутно тегло на превозното средство Евро IV – Евро V
(NOX и ПЧ)
£100
< Евро III
(NOX и ПЧ)
£300
Големи микробуси и превозни средства за транспортиране на коне Между 1205 без товар и 3,5 тона < Евро III
(ПЧ)
£100
Моторни каравани Между 2,5 и 3,5 тона < Евро III
(ПЧ)
£100
Микробуси Превозни средства с брутно тегло 5 тона или по-малко < Евро III
(ПЧ)
£100

Регистрация:

Операторите на засегнати превозни средства, регистрирани извън Великобритания, включително камиони, автобуси, междуградски автобуси, големи микробуси, микробуси и други специализирани превозни средства, ще трябва да регистрират превозните си средства по пощата или имейл в Transport for London (TfL), ако отговарят на изискваните стандарти за емисии, за да шофират в LEZ, без да плащат дневна такса.

За понатамошни информации во врска со регистрирањето и LEZ шемата воопшто, посетете ја веб-локацијата www.epcplc.com/tfl_registration/register