M50 Naplata putarine u Irskoj/eFlow

Automatska naplata putarine za M50 je locirana na pokretnom postolju iznad autoputa između Raskrsnice 6 (Blanchardstown) i Raskrsnice 7 (Lucan) puta M50 u Irskoj

Pokretno postolje za naplatu putarine koristi kombinaciju lasera, zraka i kamera da detektuje vozilo koje prolazi ispod. Kamere beleže više slika vozila kao i registarsku oznaku vozila. Lični podaci vlasnika vozila su pribavljeni od strane Odeljenja za transport.

Vožnjom ispod ovog postolja, u obavezi ste da platite putarinu za M50. Ukoliko zaboravite da platite putarinu pre 20:00 dana nakon Vašeg putovanja, prva Kaznena Opomena (STR) će biti izdata i poslata na adresu registrovanom vlasniku vozila.

Ukoliko ste primili opomenu vezano za ovu putarinu i želite više informacija, molimo Vas prijavite se koristeći broj reference i registarsku oznaku koja se nalazi na opomeni.


Često Postavljana Pitanja

Informacije o M50

emovis operations Ireland („emovis“) ima ugovor sa Organom za transportnu infrastrukturu Irske („TII“) da upravlja sa M50 sistemom putarina („eFlow“) po njihovom nalogu. emovis je irska kompanija sa sedištem u Dablinu.

eFlow upravlja sistemom putarine bez rampi na autoputu M50 u Dablinu i dobavljač za elektronske oznake za upotrebu na cestama sa putarinom u Republici Irskoj. eFlow je registrovano trgovačko ime kompanije TII. Sav prihod od putarine, uključujući penale, koji se prikupi na putu M50 direktno ide kompaniji TII.  Ta sredstva se onda koriste za upravljanje i održavanje državnom mrežom puteva u Irskoj.

M50 je javna infrastruktura u vlasništvu vlade Irske i njome upravlja TII, nezavisno zakonsko telo osnovano kroz Roads Act (Zakon o javnim putevima) iz 2015. godine

Pogledajte tabelu ispod u vezi troškova putarina

Automobili i servisna vozila sa maksimalno 8 sedišta za putnike EUR 3.10
Teretna vozila čija težina ne prelazi 2,000 kg
Autobusi sa više od 8 sedišta za putnike
EUR 4.00
Teretna vozila čija težina prelazi 2,000 kg ali ne prelazi 10,000 kg EUR 5.30
Teretna vozila čija težina prelazi 10,000 kg EUR 6.40

Ukoliko se ne plati unutar vremenskog ograničenja, dodat će se troškovi u iznosu od 3 EUR na svaki neplaćeni prolazak gde postoji putarina. EPC će onda Vama izdati standardni zahtev za putarinu. Ukoliko se ne plati unutar 14 dana, onda ćete primiti dodatni penal u iznosu od 41,50 EUR za svaki nelaćeni prolazak gde postoji putarina.

Putarina se nalazi na konstrukciji iznad autoputa između raskrsnice 6 (Blanchardstown) i raskrsnice 7 (Lucan) autoputa M50. Putarina je naznačena znakovima kako je prikazano na slici iznad.

Konstrukcija za putarinu koristi kombinaciju lasera, signalnih stanica i kamera da prepozna vozilo koje prolazi ispod. Kamere snimaju više slika vozila i registracijsku oznaku vozila. Detalje o registrovanim vlasnicima dostavlja odgovarajući organ za registraciju vozila.

Vožnjom ispod ove konstrukcije obavezni ste da platite putarinu za M50. Ako zaboravite da izvršite plaćanje putarine za M50 pre 20 sati na dan nakon putovanja, automatski će se izdati prvi penal (STR ili standardni zahtev za putarinu) na adresu vlasnika registrovanog vozila.

Prvi penal uključuje izvorne troškove putarine plus 3 EUR penala za kašnjenje sa plaćanjem.


Plaćanje

Plaćanje ovih putarina može da se obavi na više načina.

Ukoliko ste registrovani na eFlow, Vaše registarske oznake će biti snimljene svaki put kada prolazite kroz tačku putarine i „plaćate u pokretu“. Vožnju morate platiti prije 20 časova narednog dana. Plaćanje možete izvršiti online putem veb-stranice za eFlow ili možete da preuzmete eFlow M50 Quick pay aplikaciju koja je raspoloživa za Android i iOS.

Možete da unapred uplatite Vašu putarinu na veb-stranici eflow.ie ili možete da preuzmete aplikaciju

Ukoliko ste primili standardni zahtev za putarinu nakon što ste platili putarinu, postoji nekoliko razloga zašto je moglo do toga da dođe. Najpre proverite da li je plaćanje izvršeno na ispravne registracijske oznake i da li je izvršeno za M50 putarinu bez rampi.

Dalje, možda svojim plaćanjem niste pokrili sve troškove za vožnju. Ako ste npr. platili putarinu za M50 za vozilo (3,10 EUR) nakon što je prošao rok za plaćanje putarine, i dalje ste dužni platiti penal za kašnjenje sa plaćanjem. To može također značiti da će plaćanje ostati u eFlow sistemu i može da se koristi za buduće vožnje. Kontaktirajte eFlow direktno ukoliko želite da proverite da li postoje neplaćena dugovanja za Vaše vozilo.

Ukoliko se ne izvrši plaćanje putarine za M50 i prvi penal ili STR u roku od 14 dana, onda se izdaje napomena za neplaćenu putarinu („UTN“) na registrovanu adresu vlasnika vozila.

UTN uključuje troškove izvorne putarine, prvi penal ili STR (3 EUR) i dodatni penal za kašnjenje sa plaćanjem u iznosu od 41,50 EUR.

Ukoliko se ne izvrši plaćanje da se pokrije putovanje i penali u roku od 56 dana od dana izdavanja UTN-a, onda se putovanju dodaje još jedan penal u iznosu od 105,00 EUR.

Postoje mnogi pružaoci usluga koji mogu da rade na M50. Nazivi kompanija su:

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

Da bi Vaša oznaka radila na M50, Vaš račun mora raditi i Vaše vozilo mora da bude povezano sa tim računom. Ukoliko posedujete račun kod jednog od gore navedenih operatora i mislite da je Vaš račun radio, kontaktirajte pružaoca usluga.

Sledeća vozila se izuzimaju od plaćanja putarine za M50:

  • Vozilo koja su modifikovana za upotrebu invalida
  • Motori
  • Vozila Saveta za Okrug Fingal
  • Vojna vozila
  • Vozila koja vrše održavanja na M50
  • Policijska i ambulantna vozila

Ukoliko je Vaše vozilo izuzeto od plaćanja putarine za M50, eFlow konstrukcija za putarinu će snimati slike Vašeg vozila i registracijskih oznaka koje ćemo mi pregledati da potvrdimo da je Vaše vozilo izuzeto. Za više informacija pogledajte Izuzeci troškova putarine za transportnu infrastrukturu Irske

Ako je Vaše vozilo posebno modifikovano za upotrebu za invalide i nije registrovano u Republici Irskoj, od Vaš će se zahtevati da dostavite potvrdnu dokumentaciju, kao što je vozačka dozvola koja prikazuje ograničenja vozača.

Ukoliko nemate nalog za automatsko plaćanje putarine, molimo Vas da koristite zahtev za plaćanje putarine na M50 kako bi izvršili uplatu pre 8 časova uveče narednog dana. Ukoliko zakasnite sa plaćanjem traženi iznos će biti uvećan za iznos kazne kao što je opisano iznad.

Možete da izvršite plaćanje na EPC veb-stranici. Pripremite Vaš broj slučaja i registracijske oznake vozila, jer će Vam to trebati za plaćanje.