Plaćanja kreditnom karticom

Euro Parking Collection plc koristi Stripe kao posrednika u plaćanju dok će na izvodu banke biti prikazan Euro Parking Collection plc.

Imajte na umu da nije moguće dodati sredstva na EPC račun preko Stripe-a.

Molimo Vas izostavite bilo koji specijalan karakter, uključujići ' [apostrof], ­_ [donja crta] iz Vašeg imena.

Sva plaćanja pomoću kreditnih kartica putem EPC vebsajta zahtevaju 3-D Secure kontrolu. 3-D Secure predstavljan od strane Visa-e pod imenom Verified by Visa i od strane MasterCard-a pod imenom Secure Code ne štiti samo Vašu karticu od neautorizovane upotrebe nego takođe znači da možete imati poverenja da online prodavac kojeg koristite ima za prioritet Vašu sigurnost jer poštuje preporuke vezane za kreditne transakcije i online transakcije. 3-D secure je obično implementiran kao metod zaštite pomoću lozinke, koristeći tajnu lozinku vezanu za karticu za koju zna samo vlasnik kartice i izdavalac kartice. Ovo služi kako bi se vlasnik kartice zaštitio od neželjenih transakcija (prevare).

Transfer novca putem banke

Molimo Vas da koristite uputstva na opomeni kako bi izvršili uplatu. U većini država uplata bi trebala biti izvršena na račun u lokalnoj banci umesto vršenja međunarodnog plaćanja. Proverite uvek da li ste uneli broj slučaja kao referencu za plaćanje, ukoliko to ne učinite Vaša uplata neće moći pravilno da se evidentira.

Ukoliko želite da izvršite uplatu na naš Švedski bankgiro račun, banka zahteva OCR broj, molimo Vas da unesete Vaš broj slučaja ispod kako bi generisali Vaš OCR broj.