Transport for London - Zona ultra niske emisije (Ultra Low Emission Zone, ULEZ)

Standardi koji važe za ULEZ zonu

Od 25. oktobra 2021. godine ULEZ se iz centra Londona proširuje kako bi stvorio jedinstvenu širu zonu, ali ne uključujući North Circular Road (A406) i South Circular Road (A205). Vozila moraju da ispunjavaju različite standarde za emisije izduvnih gasova koji važe za Zonu ultra niske emisije (ULEZ) i koji se zasnivaju na vrsti vozila i vrsti emisije izduvnih gasova.

Da biste videli da li vaše vozilo ispunjava ovaj standard, upotrebite TfL-ov sistem za proveru vozila.

Ili pogledajte koje lokacije potpadaju unutar zone ULEZ-a pomoću naše provere poštanskog broja

Ukoliko upravljate vozilom koje ne ispunjava standarde ULEZ-a unutar centralne zone Londona, a dnevna naknada nije plaćena, na ime registrovanog korisnika vozila biće izdana Obavest o zaračunatoj kazni za saobraćajni prekršaj (Penalty Charge Notice, PCN). Ova kazna je dodatak na sve primljene kazne Congestion Charge ili Zona niske emisije.

Koji standardi važe?

Nama bi više odgovaralo da koristite vozilo koje ispunjava standarde za emisije izduvnih gasova, pre nego da plaćate dnevnu naknadu.

Euro standardi - koji su se prvi put pojavili 1992. - jesu niz kontrola emisije izduvnih gasova koje postavljaju ograničenja za zagađenje vazduha azotnim oksidom (NOx) i česticama (PM) iz motora. Motori novih vozila i vozila za prevoz putnika i robe moraju pokazati da ispunjavaju ova ograničenja, kako bi bili odobreni za prodaju.

Standardi koji važe za ULEZ zonu su

Euro 3 je postao obavezan za sve novije motocikle od 2007. godine

Vozila moraju da ispune različite standarde za emisiju izduvnih gasova koji važe u ULEZ zoni na osnovu vrste vozila i vrste emisije izduvnih gasova. Euro 4 je postao obavezan za sve novije automobile od 2005. godine i lake kombije od 2006. godine

Euro 6 je postao obavezan za sve nove motore pod teškim uslovima rada namenjene teretnim vozilima i autobusima od januara 2014. godine, od septembra 2015. godine za automobile i lake kombije, i od septembra 2016. godine za veće kombije do, i uključujući, 3,5 tona bruto težine vozila.

Saznajte više o ULEZ-ovim standardima emisija, dnevnim naknadama i kaznama, plus informacije o načinu da izbegnete plaćanje naknade za sledeća vozila:

Dokument o registraciji vašeg vozila će pomoći da se identifikuje vaš Euro standard za emisiju izduvnih gasova.